Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 20. oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1         1. Likumprojekts "Par pārstrādāto Eiropas sociālo hartu un paskaidrojošo pielikumu". (Reģ. nr.1392)
                        (Dok. nr.4782, 4782A)        (Balsojums: par-19, pret-59, atturas-3)
                         Deputāti Aleksandrs Golubovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs
                         Noraidīts
2         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Reģ. nr.1393)
                        (Dok. nr.4800, 4800A)        (Balsojums: par-47, pret-5, atturas-33)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
3         3. Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā". (Reģ. nr.1395)
                        (Dok. nr.4805, 4805A)        (Balsojums: par-81, pret-6, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
4         4. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Reģ. nr.1396)
                        (Dok. nr.4813, 4813A)        (Balsojums: par-75, pret-3, atturas-2)
                         Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
5         5. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā". (Reģ. nr.1397)
                        (Dok. nr.4814, 4814A)        (Balsojums: par-16, pret-1, atturas-67)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Imants Kalniņš, Juris Dobelis, Jānis Straume, Aleksandrs Kiršteins, Pēteris Tabūns, Dzintars Rasnačs
                         Noraidīts
6         6. Likumprojekts "Par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm". (Reģ. nr.1398)
                        (Dok. nr.4823, 4823A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
7         7. Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju". (Reģ. nr.1399)
                        (Dok. nr.4824, 4824A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijai
8         8. Likumprojekts "Latvijas vides aizsardzības fonda likums". (Reģ. nr.1401)
                        (Dok. nr.4827, 4827A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-4)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
9         9. Likumprojekts "Dabas resursu nodokļa likums". (Reģ. nr.1402)
                        (Dok. nr.4828, 4828A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-12)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
46         Likumprojekts "Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem". (Reģ. nr.1407)
                        (Dok. nr.4842, 4842B)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
10         Lēmuma projekts "Par Laimdotas Dzidras Trautmanes atbrīvošanu no Ventspils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.824)
                        (Dok. nr.4826)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
49         Likumprojekts "Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem". (Reģ. nr.1407)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4842, 4842B)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
50         Likumprojekts "Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem". (Reģ. nr.1407)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4842, 4842B)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-2)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
47         Lēmuma projekts "Par deputāta Valda Ģīļa atsaukšanu no Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas sastāva". (Lēm. proj. reģ. nr.826)
                        (Dok. nr.4847)        (Balsojums: par-82, pret-1, atturas-1)   Paziņojums   
                         Deputāti: Jānis Lagzdiņš, Dzintars Ābiķis, Mihails Pietkevičs, Anta Rugāte, Vineta Muižniece, Andrejs Radzevičs, Ērika Zommere, Jānis Porietis, Juris Dalbiņš, Žanete Vasaraudze
48         Lēmuma projekts "Par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu Mandātu un iesniegumu komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.827)
                        (Dok. nr.4848)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
                         Deputāti: Jānis Lagzdiņš, Dzintars Ābiķis, Mihails Pietkevičs, Anta Rugāte, Vineta Muižniece, Andrejs Radzevičs, Ērika Zommere, Jānis Porietis, Juris Dalbiņš, Žanete Vasaraudze


III. Likumprojektu izskatīšana
11         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1368)
                         (2. lasījums)       (18 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4718, 4718B)        (Balsojums: par-80, pret-3, atturas-5)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
12         2. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Reģ. nr.1369)
                         (2. lasījums)       (4 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4719, 4719B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
13         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību"". (Reģ. nr.1370)
                         (2. lasījums)       (6 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4720, 4720B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
14         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"". (Reģ. nr.1371)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4721, 4721B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
15         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1372)
                         (2. lasījums)       (16 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4722, 4722B)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-2)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
16         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Reģ. nr.1373)
                         (2. lasījums)       (17 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4723, 4723B)        (Balsojums: par-69, pret-3, atturas-0)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
17         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1374)
                         (2. lasījums)       (34 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4724, 4724B)        (Balsojums: par-70, pret-14, atturas-1)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
18         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"". (Reģ. nr.1375)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4725, 4725B)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
19         9. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"". (Reģ. nr.1376)
                         (2. lasījums)       (2 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4726, 4726B)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-5)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
20         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1377)
                         (2. lasījums)       (35 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4727, 4727B)        (Balsojums: par-78, pret-5, atturas-9)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
21         11. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.1378)
                         (2. lasījums)       (3 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4728, 4728B)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
22         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Reģ. nr.1379)
                         (2. lasījums)       (2 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4729, 4729B)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
23         13. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2006.gadam". (Reģ. nr.1367)
                         (2. lasījums)       (911 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4717, 4717B, 4717C, 4717D)        (Balsojums: par-75, pret-11, atturas-10)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
24         14. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.1391)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4765, 4765B)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Sociālo un darba lietu komisija
40         30. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.1385)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4751, 4817)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija
41         31. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.1386)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4752, 4816)        (Balsojums: par-95, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija

Sēde beigusies 20:4326        
16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"".
(Reģ. nr.609)
                         (3. lasījums)       (7 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4790)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

27        
17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par diplomātisko pasi"". (Reģ. nr.1147)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.4818)
                         Ārlietu komisija

28        
18. Likumprojekts "Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm". (Reģ. nr.1309)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4507, 4819)
                         Ārlietu komisija

29        
19. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu". (Reģ. nr.1214)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4180, 4820)
                         Ārlietu komisija

30        
20. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu". (Reģ. nr.1206)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4160, 4821)
                         Ārlietu komisija

31        
21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.1261)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4372, 4789)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

32        
22. Likumprojekts "Muzeju likums". (Reģ. nr.1212)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4174, 4798)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

33        
23. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā". (Reģ. nr.1162)
                         (2. lasījums)       (11 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.3981, 4799)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

34        
24. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā". (Reģ. nr.1326)
                         (2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4532, 4801)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

35        
25. Likumprojekts "Grozījumi Kultūras institūciju likumā". (Reģ. nr.1234)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4275, 4803)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

36        
26. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"". (Reģ. nr.1265)
                         (2. lasījums)       (16 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4376, 4808)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

37        
27. Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā". (Reģ. nr.1360)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4692, 4809)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

38        
28. Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Reģ. nr.1365)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4708, 4810, 4810A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

39        
29. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"". (Reģ. nr.1318)
                         (2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4520, 4815)
                         Sociālo un darba lietu komisija

42        
32. Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1317)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4519, 4822)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

43        
33. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.1335)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4553)
                         Deputāti Dzintars Jaundžeikars, Inta Feldmane, Inese Šlesere, Dainis Turlais, Vjačeslavs Stepaņenko, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Oskars Kastēns, Pēteris Simsons, Jevgenija Stalidzāne

                 34. Alternatīvais likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.1400)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4825)
                         Juridiskā komisija


IV. Patstāvīgā priekšlikuma un lēmuma projekta izskatīšana

44        
1. Lēmuma projekts "Par ilgtermiņa konceptuālā dokumenta "Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā" apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.815)
                        (Dok. nr.4777)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

45        
2. Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputātes Intas Feldmanes saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.823)
                        (Dok. nr.4811)
                         Mandātu un iesniegumu komisija