Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 12. augusta
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem". (Reģ. nr.873)
                        (Dok. nr.2861, 2861A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par Grozījumu Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām". (Reģ. nr.874)
                        (Dok. nr.2862, 2862A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Rīgas Doma likums". (Reģ. nr.875)
                        (Dok. nr.2873, 2873A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījums Darba aizsardzības likumā". (Reģ. nr.876)
                        (Dok. nr.2875, 2875A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvā dienesta likumā". (Reģ. nr.877)
                        (Dok. nr.2876, 2876A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā". (Reģ. nr.878)
                        (Dok. nr.2877, 2877A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-6)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.879)
                        (Dok. nr.2878, 2878A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā". (Reģ. nr.880)
                        (Dok. nr.2882, 2882A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"". (Reģ. nr.881)
                        (Dok. nr.2883, 2883A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā". (Reģ. nr.882)
                        (Dok. nr.2884, 2884A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Invalīdu biedrību uzņēmumi, kuriem nepiemēro likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" noteiktās iepirkuma procedūras"". (Reģ. nr.883)
                        (Dok. nr.2885, 2885A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Darba aizsardzības likumā". (Reģ. nr.884)
                        (Dok. nr.2886, 2886A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā". (Reģ. nr.885)
                        (Dok. nr.2887, 2887A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam"". (Reģ. nr.886)
                        (Dok. nr.2888, 2888A, 2888B, 2888C)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-29)
                         Ministru kabinets
15.         15. Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.gada 10.decembra Jūras tiesību konvenciju un Līgumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.gada 10.decembra Jūras tiesību konvencijas XI daļas piemērošanu". (Reģ. nr.887)
                        (Dok. nr.2889, 2889A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
16.         16. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.888)
                        (Dok. nr.2891, 2891A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

17.         1. Deputātam Guntim Bērziņam.
                        (Dok. nr.2892)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
18.         2. Deputātam Mihailam Pietkevičam.
                        (Dok. nr.2893)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
19.         3. Deputātam Andrim Bērziņam.
                        (Dok. nr.2894)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)
20.         4. Deputātam Jānim Straumem.
                        (Dok. nr.2895)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)


II. Par likuma otrreizēju caurlūkošanu
21.         Likums "Grozījumi Zvejniecības likumā". (Reģ. nr.762)
                        (Dok. nr.2881)
                         Valsts prezidents


III. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
22.         1. Lēmuma projekts "Par deputāta Imanta Kalniņa ievēlēšanu Saeimas Eiropas lietu komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.493)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2864)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Imants Kalniņš, Dzintars Rasnačs, Anna Seile, Jānis Reirs, Edgars Jaunups, Arturs Krišjānis Kariņš
23.         2. Lēmuma projekts "Par deputāta Imanta Kalniņa ievēlēšanu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.494)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2865)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Imants Kalniņš, Dzintars Rasnačs, Anna Seile, Jānis Reirs, Edgars Jaunups, Arturs Krišjānis Kariņš
24.         3. Lēmuma projekts "Par deputāta Jura Dobeļa ievēlēšanu Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.495)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2866)        (Balsojums: par-63, pret-1, atturas-4)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Imants Kalniņš, Dzintars Rasnačs, Anna Seile, Jānis Reirs, Edgars Jaunups, Arturs Krišjānis Kariņš
25.         4. Lēmuma projekts "Par deputāta Dzintara Rasnača ievēlēšanu Saeimas Eiropas lietu komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.496)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2867)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Imants Kalniņš, Dzintars Rasnačs, Anna Seile, Jānis Reirs, Edgars Jaunups, Arturs Krišjānis Kariņš
26.         5. Lēmuma projekts "Par deputāta Dzintara Rasnača ievēlēšanu par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas locekli". (Lēm. proj. reģ. nr.497)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2868)        (Balsojums: par-66, pret-9, atturas-0)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Imants Kalniņš, Dzintars Rasnačs, Anna Seile, Jānis Reirs, Edgars Jaunups, Arturs Krišjānis Kariņš
27.         6. Lēmuma projekts "Par deputāta Dzintara Rasnača ievēlēšanu Saeimas Juridiskajā komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.498)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2869)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Imants Kalniņš, Dzintars Rasnačs, Anna Seile, Jānis Reirs, Edgars Jaunups, Arturs Krišjānis Kariņš
28.         7. Lēmuma projekts "Par deputāta Jura Dobeļa ievēlēšanu Saeimas Saimnieciskajā komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.499)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2870)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Imants Kalniņš, Dzintars Rasnačs, Anna Seile, Jānis Reirs, Edgars Jaunups, Arturs Krišjānis Kariņš
29.         8. Lēmuma projekts "Par deputāta Jura Dobeļa ievēlēšanu Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.500)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2871)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Imants Kalniņš, Dzintars Rasnačs, Anna Seile, Jānis Reirs, Edgars Jaunups, Arturs Krišjānis Kariņš
30.         9. Lēmuma projekts "Par deputātes Annas Seiles ievēlēšanu Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.501)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2872)        (Balsojums: par-64, pret-4, atturas-1)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Imants Kalniņš, Dzintars Rasnačs, Anna Seile, Jānis Reirs, Edgars Jaunups, Arturs Krišjānis Kariņš
31.         10. Lēmuma projekts "Par deputāta Gunta Bērziņa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.503)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2890)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti Jānis Reirs, Linda Mūrniece, Ausma Ziedone-Kantāne, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Edgars Jaunups, Artis Kampars, Alberts Krūmiņš, Māris Gulbis, Ina Druviete.


IV. Lēmuma projekta izskatīšana
32.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Igora Solovjova saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.502)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2879)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-4)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
Sēde beigusies 9:36!!!