Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 09. marta
ārkārtas sēdes darba kārtība (11:00)

I. Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.

1.         Lēmuma projekts "Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam". (Lēm. proj. reģ. nr.314)
                        (Dok. nr.2166, 2167)        (Balsojums: par-56, pret-33, atturas-0)


Sēde beigusies 15:10!!!