Latvijas Republikas 6.Saeimas ārkārtas sesijas sēde

1996.gada 18.jūnijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājas biedrs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Labrīt, deputāti! Lūdzu, ieņemiet vietas! Godājamie deputāti! Valsts prezidenta kungs! Paziņoju par atklātu 1996.gada 18.jūnija Latvijas Republikas 6.Saeimas ārkārtas sesiju.

Pirms ķeramies pie izsludinātās darba kārtības jautājumu izskatīšanas, jūsu vārdā gribu sveikt deputāti Guntu Gannusu jubilejā un Gunti Eniņu jubilejā! (Aplausi.)

Šīsdienas Saeimas ārkārtas sesijas sēdē Saeimas Prezidija lēmumu izsludinātajā darba kārtībā ir viens jautājums - Valsts prezidenta vēlēšanas.

Gribu deputātiem atgādināt Latvijas Republikas Satversmes 36.pantu: "Valsts prezidentu ievēlē, aizklāti balsojot ar ne mazāk kā 51 Saeimas locekļu balsu vairākumu."

Tālāk gribu deputātiem atgādināt Saeimas kārtības ruļļa 25.un 26.pantu. 25.pants: "Kandidatūras Prezidija locekļu, Valsts prezidenta un valsts kontroliera amatiem deputāti iesniedz Prezidijam rakstveidā. Kandidatūras iesniedzēja paraksts nozīmē, ka izvirzītais kandidāts piekritis savas kandidatūras izvirzīšanai." Saeimas Prezidijs šajā sakarā ir saņēmis šādus iesniegumus.

"Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāti nolēma izvirzīt Ilgas Kreituses kandidatūru Valsts prezidenta amatam." Seko frakcijas deputātu paraksti.

Saņemts arī iesniegums no frakcijas "Latvijai", kura nolēmusi izvirzīt Imanta Liepas kandidatūru Valsts prezidenta amatam, un seko frakcijas deputātu paraksti.

Saņemts arī iesniegums no deputātiem Bartaševiča un Lujāna, kuri saskaņā ar Kārtības ruļļa 25.pantu iesniedz Alfrēda Rubika kandidatūru Valsts prezidenta amatam.

Tāpat ir saņemts arī Latvijas Zemnieku savienības, Kristīgo demokrātu savienības un Latgales Demokrātiskās partijas frakcijas deputātu parakstīts iesniegums, ka saskaņā ar Kārtības ruļļa 25.pantu Valsts prezidenta vēlēšanām tiek izvirzīta Gunta Ulmaņa kandidatūra.

Kārtības ruļļa 26.pants nosaka: "Par katram 25.pantā minētajam amatam izvirzītajiem kandidātiem balso vienlaikus aizklātā balsošanā ar vēlēšanu zīmēm." Ðā paša Kārtības ruļļa 26.panta trešā daļa atgādina Satversmes normu, ka Valsts prezidents uzskatāms par ievēlētu ar ne mazāk kā 51 balss vairākumu.

26.panta ceturtajā daļā ir ierakstīta norma: "Ja pirmajā vēlēšanu kārtā neviens nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tad šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā par visiem kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad neviens netiek ievēlēts, vēlēšanas turpina, izslēdzot ikvienā turpmākajā vēlēšanu kārtā to kandidātu, kas iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāk balsu. Vēlēšanas turpina, līdz viens no kandidātiem iegūst ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu."

Kārtības ruļļa 26.panta piektā daļa paredz: "Ja vēlēšanu pēdējā kārtā neviens nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, rīko jaunas vēlēšanas 25.pantā un šā panta pirmajā - ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. Katrās jaunās vēlēšanās var izvirzīt arī iepriekšējās vēlēšanās neievēlētos kandidātus."

Sakarā ar to, ka mums Prezidijā ir saņemti iesniegumi no Latvijas Republikas Saeimas deputātiem par četru Valsts prezidenta amata kandidātu izvirzīšanu, tad šo personu uzvārdi tiks ierakstīti vēlēšanu zīmēs.

Pirms dodu vārdu Saeimas balsu skaitītāju pārstāvei Kristiānai Lībanei, atļaujiet deputātus un klātesošos iepazīstināt ar paziņojumu, kuru šorīt ir saņēmis Saeimas Prezidijs.

"Darām jums zināmu, ka šā gada 18.jūnijā esam izstājušies no Latvijas Republikas 6.Saeimas deputātu frakcijas "Latvijai", jo kā neatkarīgi deputāti spēsim labāk īstenot mūsu vēlētāju gribu. Deputāti: Māris Rudzītis, Jānis Strods, Andris Saulītis, Oļģerts Dunkers, Gunta Gannusa, Ojārs Grinbergs." (Aplausi.)

Es atgādinu deputātiem par korektas uzvedības nepieciešamību zālē.

Tālāk, lūdzu, vārds Kristiānai Lībanei - Latvijas Republikas Saeimas Balsu skaitītāju vārdā.

K.Lībane (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamie kolēģi! Tā kā katram deputātam uz galda šobrīd atrodas Saeimas lēmuma par balsošanas kārtību Valsts prezidenta vēlēšanās teksts, es to vēlreiz nelasīšu, bet lūdzu visus deputātus vēlreiz uzmanīgi iepazīties ar šo lēmumu, lai balsošanas laikā nerastos nekādas neskaidrības un pārpratumi.

Tā kā Saeimas Prezidijs ir saņēmis oficiālus iesniegumus par četriem Valsts prezidenta kandidātiem, tad Saeimas Kanceleja ir sagatavojusi vēlēšanu zīmes, kuru paraugs šobrīd man ir rokā. Tajā ir teikts: "Izsvītrojiet to kandidātu vārdus un uzvārdus, pret kuriem balsojat. Vēlēšanu zīme, kurā atstāts vairāk par vienu kandidātu, tiks uzskatīta par nederīgu." Tālāk ir norādīti kandidātu vārdi un uzvārdi alfabēta secībā.

Par balsošanas organizatorisko pusi. Es domāju, ja jums nav iebildumu, mēs varētu darīt tāpat kā iepriekšējās reizēs, kad šajā Saeimā esam balsojuši aizklāti, un balsu skaitītāji par balsošanas sākumu jums paziņos ar zvanu.

Tātad pirmais zvans nozīmēs to, ka jūs tiekat aicināti doties uz Prezidija sēžu zāli, lai balsotu.

Otrs zvans liecinās par to, ka balsu skaitītāji ir apkopojuši rezultātus un aicina jūs atpakaļ šeit, sēžu zālē, lai paziņotu rezultātus.

Ja nevienam no deputātiem nav nekādu jautājumu, aicinu balsu skaitītājus - Ilmāru Bišeru, Jāni Strodu, Aleksandru Pētersonu, Robertu Dilbu, Andreju Nagli, Aristidu Lambergu, Leonardu Stašu un Aleksandru Bartaševiču - tūlīt pat kopā ar mani doties uz Prezidija sēžu zāli, lai īsi apspriestos. Pārējos deputātus uz turieni aicināsim ar zvanu pēc īsa brīža. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies, Lībanes kundze! Paziņoju pārtraukumu sēdes darbā līdz balsošanas sākumam.

(P ā r t r a u k u m s )

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājas biedrs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Godājamie deputāti! Turpinām Latvijas Republikas Saeimas ārkārtas sesijas sēdi.

Balsu skaitītāju vārdā vārds Kristiānai Lībanei - frakcijas "Latvijas ceļš" deputātei. Lūdzu!

K.Lībane (frakcija "Latvijas ceļš").

Godātie Valsts prezidenta un Ministru prezidenta kungi! Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi deputāti! Atļaujiet man nolasīt balsu skaitītāju sēdes protokolu par balsošanas rezultātiem, ievēlot Valsts prezidentu.

"1996.gada 18.jūnijā Rīgā, Saeimas namā.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 100 vēlēšanu zīmes.

Sabojātu un nomainītu vēlēšanu zīmju nebija.

Dzēstas atlikušās 20 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes tika izņemtas 100 aploksnes, un tajā tika atrastas 99 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām tika atzītas 99 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgām vēlēšanu zīmes atzītas netika.

Par kandidātiem nodotās balsis:

par Ilgu Kreitusi nodotas 25 balsis,

par Imantu Lietu nodotas 14 balsis,

par Alfrēdu Rubiku nodotas 5 balsis,

par Gunti Ulmani nodotas 53 balsis.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa..." (Vētraini aplausi.)

Sēdes vadītājs. Godājamie deputāti! Apsveicam Gunti Ulmani ar atkārtotu ievēlēšanu Valsts prezidenta amatā! (Aplausi.)

Godājamie deputāti! Latvijas Republikas Saeimas ārkārtas sesijas sēdi paziņoju par slēgtu.

Lejā deputātus gaida Jāņu alus un siers, un dziesmas pēc pašu izvēlēta repertuāra. Paldies.

Vārds Paulim Kļaviņam - paziņojumam par Latvijas un Vācijas sadarbības grupas sēdi.

P.Kļaviņš (LZS, KDS un LDP frakcija).

Cienījamie deputāti! Ja kāds vēl mani dzird. Jādzird būtu tiem, kas ir ierakstījušies Latvijas un Vācijas parlamentāriešu sadarbības grupā. Mums ir ielūgums uz Berlīni no 13. līdz 17.jūlijam, un es lūdzu tos, kuriem ir interese par šo ielūgumu, Prezidija zālē uz īsu mirkli sastapties.

Korektores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece, S.StikuteSATURA RĀDĪTĀJS

1996.gada 18.jūnija

ārkārtas sesijas sēde


Par darba kārtību -

Valsts prezidenta vēlēšanas - 1.lpp.

Valsts prezidenta vēlēšanām

izvirzītās kandidatūras - 1.lpp.

Par Saeimas kārtības rullī paredzētajām

normām Valsts prezidenta vēlēšanām - 2.lpp.

Paziņojums par izstāšanos no 6.Saeimas

deputātu frakcijas "Latvijai" - 2.lpp.

Par balsošanas kārtību - dep. K.Lībane - 3.lpp.

Par balsošanas rezultātiem - dep. K.Lībane - 4.lpp.

Paziņojums - dep. P.Kļaviņš - 5.lpp.