Latvijas Republikas 6. Saeimas rudens sesijas

trīsdesmit septītās (ārkārtas) sēdes turpinājums

1996. gada 6. decembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Godājamie deputāti, lūdzu, ieņemiet vietas sēžu zālē!

Turpinām Latvijas Republikas Saeimas 5. decembra ārkārtas sēdi.

Lūdzu reģistrāciju kvoruma noteikšanai! Lūdzu reģistrācijas režīmu! Lūdzu rezultātu! Reģistrējušies ir 76 deputāti.

Godājamie kolēģi! Vakar mēs izskatījām jautājumu "Grozījumi Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". Otrajā, galīgajā, lasījumā tika akceptētas šīs likuma normas un palika nenobalsots kvoruma trūkuma dēļ pārejas noteikumu punkts, ka likums stājas spēkā 1996. gada 7. decembrī.

Tā kā debates par šo jautājumu ir beigušās un jautājums ir izskatīts, atkārtoti aicinu deputātus piedalīties balsošanā par šo pārejas noteikumu normu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu un lūdzu deputātus izteikt savu attieksmi pret šo pārejas noteikumu normu! Lūdzu rezultātu! Par - 50, pret - 1, atturas - 4. Šī norma pieņemta.

Jābalso ir par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā. Vēlreiz lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus izteikt savu attieksmi pret likuma pieņemšanu. Lūdzu rezultātu! Par - 50, pret - nav, atturas - 5. Likums pieņemts.

Saeimas 5. decembra ārkārtas sēdi paziņoju par slēgtu.

Par nākamās sēdes sasaukšanu Prezidijs kopā ar Frakciju padomi lems atsevišķi, un jums tas tiks darīts zināms. Paldies.

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatore: M.Ceļmalniece

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece, S.Stikute

SATURA RĀDĪTĀJS

1996.gada 5.decembra

rudens sesijas 37.(ārkārtas) sēdes

turpinājums 1996.gada 6.decembrī


Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, rajona

padomes un pagasta padomes vēlēšanu likumā"

(2.lasījums)(Turpinājums)

(1639. dok.) - 1.lpp.


Balsošana par likumprojekta "Grozījumi Pilsētas domes,

rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likumā"

pieņemšanu - 1.lpp.