Likumdošanas akti

 
Likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 5/Lp13)
(22.11.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 6. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 14. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” (Nr. 13/Lp13)
(22.11.2018.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 6. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā” (Nr. 17/Lp13)
(22.11.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 13. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 16. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 6. jūnija sēdē
Nodots otrreizējai caurlūkošanai – 2019. gada 20. jūnija sēdē
Otrreizējā caurlūkošanā – pieņemts 2019. gada 8. jūlija 2. ārkārtas sesijas sēdē
 
 
Likumps “Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā” (Nr. 20/Lp13)
(22.11.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 6. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 10. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 7. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 49/Lp13)
(29.11.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 29. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 10. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 21. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 51/Lp13)
(29.11.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 29. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 24./31. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 21. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 52/Lp13)
(29.11.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 29. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 10. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 21. februāra sēdē
 
Likumprojekts “Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 39/Lp13) (32)
(06.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 6. decembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums” (Nr. 39/Lp13) otrajam lasījumam līdz 2019. gada 2. aprīlim” (Nr. 105/Lm13) – 28.02.2019.
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums” (Nr. 39/Lp13) otrajam lasījumam līdz 2019. gada 4. maijam” (Nr. 135/Lm13) – 21.03.2019.
 
Likumprojekts “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
61/Lp13)
(06.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 7. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 9. maija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Diasporas likums”” (Nr. 
62/Lp13) (Noraidīts)
(13.12.2018.)
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 150/Lp13)
(13.12.2018.)
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 156/Lp13)
(13.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 13. decembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 156/Lp13) otrajam lasījumam līdz 2019. gada 1. jūlijam” (Nr. 178/Lm13) – 06.06.2019.
 
Likums “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
165/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 4. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 16. maija sēdē
 
Likums “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 125/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 21. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 4. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījums Statistikas likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 90/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 3. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 3. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
97/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 14. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 3. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
99/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 21. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 10. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 100/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 30. maija/6. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 102/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 2. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 24. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (
Nr. 103/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 25. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 6. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 107/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 21. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 10. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 114/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 16. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 14./21. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Arhīvu likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 119/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 20. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 3. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
122/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 28. marta/4. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 20. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par valsts proves uzraudzību”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 127/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 30. maija/6. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījums Iepakojuma likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 128/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 4. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 133/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 14. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 24. oktobra sēdē
 
Likumprojekts “Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo personas datu likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
139/Lp13) (Noraidīts)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – noraidīts 2018. gada 20. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 151/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 21. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 5. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Iepakojuma likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 181/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Iepakojuma likumā” (Nr. 181/Lp13) otrajam lasījumam līdz 2019. gada 20. maijam” (Nr. 130/Lm13) 14.03.2019.
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 20. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 24. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Zvejniecības likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
184/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 21. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 24. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
185/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 4. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 3. oktobra sēdē
 
2019. gada 10. janvārī
Lēmums “Par 10 945 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Azartspēļu zāļu aizliegšana visā Latvijas teritorijā” turpmāko virzību” (Nr. 
26/Lm13)
 
Likums “Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā” (Nr. 167/Lp13)
(10.01.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 17. janvāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 31. janvāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā” (Nr. 193/Lp13)
(17.01.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 12. septembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 24. oktobra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” (Nr. 
198/Lp13)
(24.01.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 14. februāra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” (Nr. 198/Lp13) otrajam lasījumam līdz 2019. gada 11. aprīlim” (Nr. 145/Lm13) – 28.03.2019.
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” (Nr. 198/Lp13) otrajam lasījumam līdz 2019. gada 1. jūlijam” (Nr. 180/Lm13) – 06.06.2019.
 
Likums “Grozījumi Dizainparaugu likumā” (Nr. 
202/Lp13)
(24.01.20019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 7. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 16. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 20. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 208/Lp13)
(31.01.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 14. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 9. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 6. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 
221/Lp13) (Atsaukts)
(07.02.2019.)
 
Likumprojekts “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (Nr. 233/Lp13)
(14.02.2019.)
 
Likums “Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā” (Nr. 234/Lp13)
(14.02.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 21. februāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 21. marta sēdē
 
Likumprojekts “Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā” (Nr. 235/Lp13)
(14.02.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 21. februāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 21. marta sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 244/Lp13)
(07.03.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 25. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” (Nr. 257/Lp13)
(14.03.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 20. marta sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 3. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (Nr. 255/Lp13)
(14.03.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 20. marta sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 3. aprīļa sēdē
 
2019. gada 14. martā
Lēmums “Par 10 226 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par Bisfenolu A saturoša pārtikas iepakojuma aizliegšanu” turpmāko virzību” (Nr. 129/Lm13)
 
Likumprojekts “Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums” (Nr. 270/Lp13) (Noraidīts)
(21.03.2019.)
 
Likums “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”” (Nr. 288/Lp13)
(04.04.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 25. aprīļa sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 9. maija sēdē
 
Likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 295/Lp13)
(04.04.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 25. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 23. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 13. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 303/Lp13)
(11.04.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 9. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 5. septembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 31. oktobra sēdē
Likums “Tiesībaizsardzībai paredzētās fizisko personu datu apstrādes likums” (Nr. 298/Lp13)
(25.04.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 23. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 13. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 8. jūlija 2. ārkārtas sesijas sēdē
Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 301/Lp13)
(25.04.2019.)
 
Likumprojekts “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 302/Lp13)
(25.04.2019.)
 
Likums “Grozījums Fizisko personu datu apstrādes likumā” (Nr. 326/Lp13)
(23.05.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 23. maija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 23. maija sēdē
 
2019. gada 23. maijā
Lēmums “Par 10 301 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Par pilsētas ielām bez sāls” turpmāko virzību” (Nr. 162/Lm13)
 
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”” (Nr. 322/Lp13)
(30.05.2019.)
 
2019. gada 30. maijā/6. jūnijā
Lēmums “Par 16 544 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu aizsardzību” noraidīšanu” (Nr. 166/Lm13)
 
Likums “Grozījumi Enerģijas dzērienu aprites likumā” (Nr. 335/Lp13)
(06.06.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 20. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 3. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 7. novembra sēdē
 
2019. gada 13. jūnijā
Lēmums “Par 10 822 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Uzvaras pieminekļa demontāža” turpmāko virzību” (Nr. 181/Lm13)
 
Likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 349/Lp13)
(20.06.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 12. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 3. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 5. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr. 350/Lp13)
(20.06.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 12. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 3. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 5. decembra sēdē
 
Likums “Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā” (Nr. 358/Lp13)
(08.07.2019. )
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 26. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 28. novembra sēdē
 
Likums “Ģenētisko resursu izmantošanas likums” (Nr. 374/Lp13)
(05.09.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 19. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 24. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 21. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr. 368/Lp13)
(05.09.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 19. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 14./21. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 5. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr. 382/Lp13)
(05.09.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 24. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 19. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Pasta likumā” (Nr. 385/Lp13)
(05.09.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 12. septembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 19. septembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Arhīvu likumā” (Nr. 366/Lp13)
(05.09.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 3. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (Nr. 375/Lp13)
(05.09.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 19. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 24. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 5. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (Nr. 381/Lp13) (Noraidīts)
(05.09.2019.)
 
Likumprojekts “Grozījums Trauksmes celšanas likumā” (Nr. 400/Lp13)
(19.09.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 28. novembra/5. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr. 395/Lp13)
(19.09.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 3. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 14./21. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 410/Lp13)
(26.09.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 31. oktobra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr. 402/Lp13)
(26.09.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 24. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 28. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” (Nr. 413/Lp13)
(03.10.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 14./21. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr. 415/Lp13)
(10.10.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 14./21. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr. 447/Lp13)
(17.10.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 30. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 13./14. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” (Nr. 439/Lp13)
(17.10.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 30. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 13./14. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (Nr. 456/Lp13)
(17.10.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 7. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 5. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 474/Lp13)
(07.11.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 14./21. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Pasta likumā” (Nr. 477/Lp13)
(07.11.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 28. novembra/5. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2020. gada 16. janvāra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr. 488/Lp13) (Noraidīts)
(14./21.11.2019.)
 
Likumprojekts “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” (Nr. 498/Lp13)
(28.11.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 19. decembra sēdē
 
2019. gada 28. novembrī/5. decembrī
Lēmums “Par 11 387 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Atlikt partiju finansējuma pieaugumu līdz nākamās – 14.Saeimas – ievēlēšanai” turpmāko virzību” (Nr. 273/Lm13)
 
Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 513/Lp13)
(12.12.2019.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2019. gada 19. decembra sēdē
 
2019. gada 12./19. decembrī
Lēmums “Par 10 379 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Saeimai “Par iespēju pret atlīdzību pārstrādei nodot dažādus iepakojuma veidus” turpmāko virzību” (Nr. 280/Lm13)
 
Likumprojekts “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (Nr. 519/Lp13)
(09.01.2020.)
 
Likumprojekts “Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā” (Nr. 523/Lp13)
(09.01.2020.)
 
Likumprojekts “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr. 526/Lp13)
(09.01.2020.)
 
Likumprojekts “Grozījums Imigrācijas likumā” (Nr. 542/Lp13)
(16.01.2020.)
 
Likumprojekts “Grozījumi Patvēruma likumā” (Nr. 543/Lp13)
(16.01.2020.)
 
Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 548/Lp13)
(16.01.2020.)