Eiropas Savienība


 
Likums “Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr. 18/Lp13)
(22.11.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 13. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 7. februāra sēdē
 
Likums “Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr. 19/Lp13)
(22.11.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 13. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 7. februāra sēdē
 
Likums “Grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 109/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2.
lasījumā – pieņemts 2019. gada 20. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 126/Lp13)
(20.12.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 13. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 17. oktobra sēdē