Delegācijas, parlamentu grupas


 
2018. gada 13. decembrī

Lēmums “Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu” (Nr. 16/Lm13)

Lēmums “Par Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 17/Lm13)

Lēmums “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 18/Lm13)

Lēmums “Par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu” (Nr. 19/Lm13)

Lēmums “Par NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un vadītāja vietnieka apstiprināšanu” (Nr. 20/Lm13)

Lēmums “Par Starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 21/Lm13)

Lēmums “Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 22/Lm13)

 
2019. gada 21. februārī
Lēmums “Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekļu un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu” (Nr. 94/Lm13)

Lēmums “Par Jāņa Butāna apstiprināšanu par Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas locekli” (Nr. 95/Lm13)

 
2019. gada 7. martā
Lēmums “Par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgās pārstāves, delegācijas vadītājas un delegācijas vadītājas vietnieka apstiprināšanu” (Nr. 124/Lm13)

 
2019. gada 19. septembrī
Lēmums “Par deputāta Didža Šmita atsaukšanu no Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas” (Nr. 220/Lm13)

Lēmums “Par deputātes Ivetas Benhenas-Bēkenas ievēlēšanu Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijā” (Nr. 221/Lm13)

Lēmums “Par deputātes Lindas Liepiņas atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas” (Nr. 222/Lm13)

Lēmums “Par deputātes Janīnas Kursītes ievēlēšanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijā” (Nr. 223/Lm13)

 
2019. gada 10. oktobrī
Lēmums “Par Baltijas Jūras Parlamentārās konferences Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 234/Lm13)