Civillikums

 
Likums “Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”” (Nr. 200/Lp13)
(24.01.2019.)
1. lasījumā – pieņemts 2019. gada 21. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2019. gada 4. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2019. gada 2. maija sēdē