Uzņēmējdarbība


 
Likums “Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā” (Nr. 2/Lp12)
(13.11.2014.)
Lēmums “Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā” (Nr.2/Lp12)” (Nr. 41/Lm12) – 20.11.2014.
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 11. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 8. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījums likumā “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību”” (Nr. 6/Lp12)
(13.11.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 4. decembra sēdē
21. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 18. decembra sēdē

 
Likums “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 22/Lp12)
(20.11.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 20. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 26. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 40/Lp12)
(27.11.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 27. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 26. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 7. maija sēdē

 
Likums “Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 55/Lp12)
(04.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 4. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 12. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 21. maija sēdē

 
Likums “Grozījumi Konkurences likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 56/Lp12)
(04.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 4. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 12. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 21. maija sēdē

 
Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Nr. 93/Lp12)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 11. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2041. gada 17. decembra sēdē

 
Likums “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā” (Nr. 74/Lp12)
(11.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 28. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 108/Lp12)
(18.12.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 22. janvāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 29. janvāra sēdē

 
Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” (Nr. 140/Lp12)
(18.12.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 18. decembra sēdē

 
Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 128/Lp12)
(18.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 18. decembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Nr. 128/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2017. gada 7. martam” (Nr. 481/Lm12) – 09.02.2017.
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 30. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 1. jūnija sēdē

 
Likums “Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums” (Nr. 153/Lp12)
(15.01.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. februāra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums” (Nr. 153/Lp12) otrajam lasījumam” (Nr. 120/Lm12) – 12.03.2015.
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 21. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 155/Lp12)
(15.01.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 23./30. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 11. jūnija sēdē

 
Likums “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums” (Nr. 210/Lp12)
(26.03.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 30. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 4. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē

 
Likums “Likums par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm” (Nr. 221/Lp12)
(16./23.04.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 21. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 8. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē

 
Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” (Nr. 232/Lp12)
(16./23.04.2015.)
1. lasījumā – noraidīts un pieņemts alternatīvais
Likums “Grozījumi Komerclikumā” (Nr. 252/Lp12)
(07.05.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 7. maija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 21. maija sēdē

 
Likums “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” (Nr. 241/Lp12)
(30.04.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 28. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 17. septembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 8. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījums Biedrību un nodibinājumu likumā” (Nr. 262/Lp12)
(21.05.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 12. novembra sēdē

 
Likums “Grozījumi Konkurences likumā” (Nr. 269/Lp12)
(28.05.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 11. jūnija sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Konkurences likumā” (Nr.269/Lp12) otrajam lasījumam līdz š.g. 8. oktobrim” (Nr. 213/Lm12) – 24.09.2015.
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 29. oktobra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Konkurences likumā” (Nr. 269/Lp12) trešajam lasījumam līdz 2016. gada 15. aprīlim” (Nr. 343/Lm12) – 14.04.2016.
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 12. maija sēdē

 
Likums “Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” (Nr. 271/Lp12)
(04.06.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 11. jūnija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījums Kredītiestāžu likumā” (Nr. 294/Lp12)
(18.06.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 8. jūlija sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 371/Lp12)
(08.10.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 3. novembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 30. novembra sēdē

 
Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Nr. 359/Lp12)
(08.10.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 17. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 4. februāra sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 441/Lp12)
(19.11.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 10. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 17. decembra sēdē

 
Likums “Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” (Nr. 464/Lp12)
(14.01.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 21. janvāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 4. februāra sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 525/Lp12)
(17.03.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 31. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 28. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 2. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā” (Nr. 540/Lp12)
(07.04.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 26. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 9. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā” (Nr. 563/Lp12)
(05.05.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 15. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 15. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. novembra sēdē

 
Likums “Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” (Nr. 586/Lp12)
(02.06.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 9. jūnija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 16. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā” (Nr. 589/Lp12)
(09.06.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 29. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēde
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 26. janvāra/2. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” (Nr. 605/Lp12)
(08.09.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 13. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 30. marta sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā” (Nr. 656/Lp12)
(29.09.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 20. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 16. februāra sēdē

 
Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Nr. 690/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 718/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē

 
Likums “Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums” (Nr. 721/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē

 
Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Nr. 751/Lp12))
(17.11.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 8. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. marta sēdē

 
Likums “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā” (Nr. 744/Lp12)
(17.11.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 8. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 9. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. marta sēdē

 
Likums “Grozījumi Komerclikumā” (Nr. 749/Lp12)
(17.11.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Komerclikumā” (Nr. 749/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2017. gada 6. janvārim” (Nr. 455/Lm12) – 15.12.2016.
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Komerclikumā” (Nr. 749/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2017. gada 16. martam” (Nr. 490/Lm12) – 09.03.2017.
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 20. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 15. jūnija sēdē

 
Likums “Sociālās uzņēmējdarbības likums” (Nr. 779/Lp12)
(15.12.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 15. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” (Nr. 793/Lp12)
(22.12.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 19. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 30. marta sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 799/Lp12)
(12.01.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 20. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 8. jūnija sēdē
Otrreizējā caurlūkošanā – pieņemts 2017. gada 21. jūlija sēdē

 
Likums “Grozījums Komerclikumā” (Nr. 850/Lp12)
(09.03.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 16. marta sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 23. marta sēdē

 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm”” (Nr. 852/Lp12)
(16.03.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 6. aprīļa sēdē

 
Likums “Par Eksporta kredītu garantēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr. 866/Lp12)
(06.04.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 20. aprīļa sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 27. aprīļa sēdē

 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Nr. 872/Lp12)
(20.04.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. septembra sēdē

 
Likums “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā” (Nr. 
878/Lp12)
(20.04.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 18. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 22. jūnijā sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. jūlija sēdē

 
Likums “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā” (Nr. 881/Lp12)
(20.04.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 18. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 22. jūnijā sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. jūlija sēdē

 
Likums “Grozījumi Konkurences likumā” (Nr. 912/Lp12)
(01.06.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 22. jūnijā sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. septembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 5. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā” (Nr. 921/Lp12)
(08.06.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 15. jūnija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. jūnijā sēdē

 
Likums “Grozījums Ieguldītāju aizsardzības likumā” (Nr. 924/Lp12)
(08.06.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 22. jūnijā sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 27./28. jūlija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. septembra sēdē

 
Par likuma “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” otrreizējo caurlūkošanu (Nr. 
799/Lp12)
(22.06.2017.)

 
Likumprojekts “Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā” (Nr. 962/Lp12)
(13.07.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. septembra sēdē

 
Likums “Grozījums Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā” (Nr. 
964/Lp12)
(13.07.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 28. septembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē

 
Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” (Nr. 
967/Lp12)
(13.07.2017.)
1. lasījumā – noraidīts 2018. gada 22. februāra sēdē un pieņemts alternatīvais

Likums “Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” (Nr. 1145/Lp12)
(22.02.2018.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 22. februāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 15. marta sēdē

 
Likums “Grozījums Kredītiestāžu likumā” (Nr. 
985/Lp12)
(21.07.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 21. jūlija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 21. jūlija sēdē

 
Likums “Kooperatīvo sabiedrību likums” (Nr. 995/Lp12)
(07.09.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. janvāra / 1. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 12. aprīļa sēdē

 
Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Nr. 996/Lp12)
(07.09.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 22. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 10. maija sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 1014/Lp12)
(14.09.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 28. septembra sēdē
Lēmums “Par likumprojekta “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 1014/Lp12; steidzams) izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. gada 12. oktobra uz 2017. gada 26. oktobri” (Nr. 607/Lm12) – 05.10.2017.
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā” (Nr. 1016/Lp12)
(14.09.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 28. septembra sēdē
Lēmums “Par likumprojekta “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā” (Nr. 1016/Lp12; steidzams) izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. gada 12. oktobra uz 2017. gada 26. oktobri” (Nr. 605/Lm12) – 05.10.2017.
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā” (Nr. 1017/Lp12)
(14.09.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 28. septembra sēdē
Lēmums “Par likumprojekta “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā” (Nr. 1017/Lp12; steidzams) izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. gada 12. oktobra uz 2017. gada 26. oktobri” (Nr. 604/Lm12) – 05.10.2017.
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā” (Nr. 1020/Lp12)
(14.09.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 28. septembra sēdē
Lēmums “Par likumprojekta “Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā” (Nr. 1020/Lp12; steidzams) izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. gada 12. oktobra uz 2017. gada 26. oktobri” (Nr. 603/Lm12) – 05.10.2017.
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” (Nr. 1021/Lp12)
(14.09.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 28. septembra sēdē
Lēmums “Par likumprojekta “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” (Nr. 1021/Lp12; steidzams) izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. gada 12. oktobra uz 2017. gada 26. oktobri” (Nr. 602/Lm12– 05.10.2017.
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” (Nr. 1022/Lp12)
(14.09.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 28. septembra sēdē
Lēmums “Par likumprojekta “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” (Nr. 1022/Lp12; steidzams) izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. gada 12. oktobra uz 2017. gada 26. oktobri” (Nr. 601/Lm12) – 05.10.2017.
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā” (Nr. 1098/Lp12)
(21.12.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 18. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 12. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 3. maija sēdē

 
Likums “Apdrošināšanas līguma likums” (Nr. 1099/Lp12)
(21.12.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 18. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 12. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 3. maija sēdē

 
Likumprojekts “Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā” (Nr. 1101/Lp12)
(11.01.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 8. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. marta sēdē

 
Likums “Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā” (Nr. 1113/Lp12)
(25.01.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 22. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 7. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā” (Nr. 1122/Lp12)
(08.02.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 22. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 15. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 19. aprīļa sēdē

 
Likums “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā” (Nr. 1133/Lp12)
(08.02.2018.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 8. februāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 22. februāra sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 1163/Lp12)
(01.03.2018.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 1. marta sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 1. marta sēdē

 
Likumprojekts “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras likums” (Nr. 1190/Lp12)
(22.03.2018.)

 
Likums “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā” (Nr. 1199/Lp12)
(12.04.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 26. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 24. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” (Nr. 1200/Lp12)
(12.04.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 26. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 24. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē

 
Likumprojekts “Komercnoslēpuma likums” (Nr. 1227/Lp12)
(26.04.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 1295/Lp12)
(14.06.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 11. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 1303/Lp12)
(06.09.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 18. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē

 
Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā” (Nr. 1312/Lp12)
(06.09.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 18. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 18. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” (Nr. 1313/Lp12)
(06.09.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 11. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. oktobra sēdē

 
Likums “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” (Nr. 1314/Lp12)
(06.09.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 11. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. oktobra sēdē

 
Likumprojekts “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums” (Nr. 1373/Lp12)
(18.10.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē

 
Likumprojekts “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā” (Nr. 1374/Lp12)
(18.10.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē