Muita


 
Likums “Par likuma “Par atlīdzību mantas uzrādītājam muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumos” atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr. 81/Lp12)
(11.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 22. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 19. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 12. marta sēdē
 
Likums “Muitas likums” (Nr. 534/Lp12)
(31.03.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 7. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 5. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 2. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījums Muitas likumā” (Nr. 697/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Muitas likumā” (Nr. 1161/Lp12)
(08.03.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 12. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 10. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 7. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījums Muitas likumā” (Nr. 1283/Lp12)
(07.06.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē