Eiropas Savienība


 
Lēmums “Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas Komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem” (Nr. 28/Lm12)
(13.11.2014.)
Likumprojekts “Par Vienošanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu” (Nr. 5/Lp12)
(13.11.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 4. decembra sēdē
 
Likums “Par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izstrādātās maģistru studiju programmas īstenošanu Latvijā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 45/Lp12)
(27.11.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 27. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 15. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 29. janvāra sēdē
 
Likums “Par Vienošanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu” (Nr. 170/Lp12)
(22.01.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 15. janvāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 15. janvāra sēdē
 
Likums “Par Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā” (Nr. 261/Lp12)
(21.05.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā” (Nr. 
284/Lp12)
(18.06.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 17. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 3. decembra sēdē
 
Likums “Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros īstenojamo Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likums” (Nr. 391/Lp12)
(08.10.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 22. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 10. decembra sēdē
 
Likums “Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās” (Nr. 410/Lp12)
(29.10.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 10. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 10. decembra sēdē
 
Likums “Par Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi Garantiju līgumam par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās” (Nr. 411/Lp12)
(29.10.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 10. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 10. decembra sēdē
 
Likums “Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses” (Nr. 412/Lp12)
(29.10.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 10. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 9. jūnija sēdē
 
Likums “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likums” (Nr. 
580/Lp12)
(26.05.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 9. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 9. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 6. aprīļa sēdē
 
Likums “Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums” (Nr. 732/Lp12)
(27.10.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 22. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 9. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 27. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījumi Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā” (Nr. 
745/Lp12)
(17.11.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā” (Nr. 745/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2017. gada 6. janvārim” (Nr. 454/Lm12) – 15.12.2016.
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 16. marta sēdē
 
Likums “Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā” (Nr. 
747/Lp12)
(17.11.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā” (Nr. 747/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2017. gada 6. janvārim” (Nr. 453/Lm12) – 15.12.2016.
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 16. marta sēdē
 
Likums “Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā” (Nr. 
748/Lp12)
(17.11.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā” (Nr. 748/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2017. gada 6. janvārim” (Nr. 456/Lm12) – 15.12.2016.
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 16. marta sēdē
 
Likums “Grozījumi Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā” (Nr. 896/Lp12)
(11.05.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 1. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 22. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. septembra sēdē
Likumprojekts “Grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā” (Nr. 907/Lp12)
(25.05.2017.)
1. lasījumā – pieņemtas 2017. gada 8. jūnija sēdē
 
Likums “Par Protokolu, ar ko groza Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)” (Nr. 1001/Lp12)
(07.09.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 30. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā”” (Nr. 1031/Lp12)
(05.10.2017.)
1
lasījumā – pieņemts 2017. gada 9. novembra sēdē
 
Likums “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības likums” (Nr. 1134/Lp12)
(08.02.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 22. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 15. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 19. aprīļa sēdē
 
2018. gada 12. aprīlī
Lēmums “Par Eiropas Savienības finansējumu pēc 2020. gada” (Nr. 706/Lm12)