Valsts valoda
 
Likumprojekts „Grozījumi Valsts valodas likumā” (Nr. 144/Lp11) (Noraidīts)
(15.12.2011.)
 
2012. gada 26. janvārī
Lēmums „Latvijas Republikas Saeimas paziņojums „Par latviešu valodas valstisko lomu”” (Nr. 165/Lm11)