Konvencijas


 
Likums „Grozījums likumā „Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 57/Lp11)
(Nr. 445/Lp10)
(17.11.2011.)
1. lasījumā –pieņemts 2011. gada 17. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2012. gada 2. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2013. gada 10. janvāra sēdē

 
Likums „Par Konvenciju par Eiropas Sakaru biroja izveidi” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
58/Lp11)
(Nr. 482/Lp10)
(17.11.2011.)
1. lasījumā –pieņemts 2011. gada 17. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2012. gada 12. janvāra sēdē

 
Likums „Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
59/Lp11)
(Nr. 483/Lp10)
(17.11.2011.)
1. lasījumā –pieņemts 2011. gada 17. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2012. gada 12. janvāra sēdē

 
Likums „Par likuma „Par 1995. gada 26. jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996. gada 23. jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997. gada 19. jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts”, likuma „Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti” un likuma „Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu” atzīšanu par spēku zaudējušu” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
60/Lp11)
(Nr. 484/Lp10)
(17.11.2011.)
1. lasījumā –pieņemts 2011. gada 17. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2012. gada 12. janvāra sēdē

 
Likums „Grozījums likumā „Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
61/Lp11)
(Nr. 487/Lp10)
(17.11.2011.)
1. lasījumā –pieņemts 2011. gada 17. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2012. gada 12. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2012. gada 2. februāra sēdē

 
Likums „Grozījums likumā „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem”” (Nr. 
87/Lp11)
(1.12.2011.)
1. lasījumā – pieņemts 2012. gada 12. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2012. gada 2. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2012. gada 6. septembra sēdē

 
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību”” (Nr. 145/Lp11) (Noraidīts)
(15.12.2011.)

 
Likumprojekts „Par Eiropas Padomes 1997.gada 6.novembra Konvenciju par pilsonību” (Nr. 194/Lp11) (Noraidīts)
(9.02.2012.)

 
Likums „Grozījums likumā „Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu”” (Nr. 205/Lp11)
(16.02.2012.)
1. lasījumā – pieņemts 2012. gada 15. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2013. gada 10. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2013. gada 31. oktobra sēdē

 
Likums „Grozījums likumā „Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvenciju”” (Nr. 314/Lp11)
(5.07.2012.)
1. lasījumā – pieņemts 2012. gada 11. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2013. gada 10. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2013. gada 4. aprīļa sēdē

 
Likums „Grozījumi likumā „Par 1972 .gada Konvenciju par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu”” (Nr. 316/Lp11)
(5.07.2012.)
1. lasījumā – pieņemts 2012. gada 27. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2012. gada 1. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2013. gada 17. janvāra sēdē

 
Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokolu” (Nr. 317/Lp11)
(26.07.2012.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2012. gada 11. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2012. gada 18. oktobra sēdē

 
Likums „Par Latvijas Republikas un Gruzijas protokolu, ar ko groza 2004. gada 13. oktobra konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (Nr. 357/Lp11)
(20.09.2012.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2012. gada 11. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2012. gada 18. oktobra sēdē

 
Likums „Grozījumi likumā „Par 1999. gada 3. jūnija Protokolu par grozījumiem 1980. gada 9. maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)”” (Nr. 364/Lp11)
(27.09.2012.)
1. lasījumā – pieņemts 2012. gada 1. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2013. gada 10. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2013. gada 28. februāra sēdē

 
Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (Nr. 435/Lp11)
(1.11.2012.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2012. gada 8. novembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2012. gada 15. novembra sēdē

 
Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās protokolu” (Nr. 436/Lp11)
(1.11.2012.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2012. gada 8. novembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2012. gada 15. novembra sēdē

 
Likums „Grozījumi likumā „Par 1974. gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002. gada protokolu”” (Nr. 448/Lp11)
(15.11.2012.)
1. lasījumā – pieņemts 2012. gada 13. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2013. gada 4. aprīļa sēdē
3. lasījumā –pieņemts 2013. gada 14. novembra sēdē

 
Likums „Par Starptautiskās mobilo satelītsakaru organizācijas konvencijas grozījumiem” (Nr. 482/Lp11)
(13.12.2012.)
1. lasījumā – pieņemts 2013. gada 17. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2013. gada 28. februāra sēdē

 
Likums „Par 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2. fakultatīvo protokolu par nāves soda atcelšanu” (Nr. 483/Lp11)
(13.12.2012.)
1. lasījumā – pieņemts 2013. gada 17. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2013. gada 28. februāra sēdē

 
Likums „Par Ceturto papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par izdošanu” (Nr. 683/Lp11)
(6.06.2013.)
1. lasījumā – pieņemts 2013. gada 28. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2013. gada 19. decembra sēdē

 
Likums „Par 2004. gada 2. decembra Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par valstu un to īpašuma imunitāti no jurisdikcijas” (Nr. 
953/Lp11)
(17.10.2013.)
1. lasījumā – pieņemts 2013. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2013. gada 5. decembra sēdē

 
Likums „Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” (Nr. 1068/Lp11)
(06.02.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 6. marta sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 6. marta sēdē

 
Likums „Par konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā” (Nr. 1104/Lp11)
(27.03.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 24. aprīlī
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 8. maija sēdē

 
Likums „Grozījumi likumā „Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)”” (Nr. 1114/Lp11)
(03.04.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 8. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2014. gada 29. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2014. gada 19. jūnija sēdē

 
Likums „Par 2012. gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem” (Nr. 1123/Lp11)
(24.04.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 15. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2014. gada 12. jūnija sēdē

 
Likums „Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu” (Nr. 1124/Lp11)
(24.04.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 15. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2014. gada 12. jūnija sēdē

 
Likums „Par 2012. gada Pasaules Pasta konvenciju” (Nr. 
1130/Lp11)
(24.04.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 15. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2014. gada 12. jūnija sēdē

 
Likums „Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību” (Nr. 1138/Lp11)
(24.04.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 22. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2014. gada 12. jūnija sēdē