13.Saeimas 2022.gada 22.septembra sēdes stenogrammas skaņu faili un attiecīgie nerediģētie tekstu faili
Lai šajā saspringtajā laikā kaut ko nepalaistu garām - biežāk atjaunojiet ierakstus ar "Refresh" vai "Shift Refresh" visos līmeņos(skatos)
Saeimas sēdes skaņu ierakstus var noklausīties uz datoriem ar skaņas karti.
Katrs skaņas ieraksts ir 5 minūtes garš. Tie sakārtoti secīgi, un teksta faili pieejami ar nobīdi laikā (apmēram pēc 25-30 min.).


Sēdes translācija                    Saeimas sēžu videotranslāciju arhīvs
Skaņas
faili
Teksta
faili
Sk.failu
ieraksta
laiki
Sēdē izskatītie darba kārtības punkti u.c.

... ekrāns atjaunots: 16:22 (23.09.2022)
teksts_kopā 
09:00
22.septembra Saeimas sēde
skaņa_001 teksts_001    09:08 likumprojektu “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”
likumprojektu “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”
likumprojektu “Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
likumprojektu “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”
likumprojektu “Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likums”
likumprojektu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”
likumprojektu “Par akcīzes nodokli”
skaņa_002 teksts_002    09:13 likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””
likumprojektu “Grozījumi
skaņa_003 teksts_003    09:18 lēmuma projektu “Par Krievijas Federācijas organizētajiem referendumiem okupētajās Ukrainas teritorijās”
likumprojektu “Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā”
lēmuma projektu “Par Krievijas Federācijas organizētajiem referendumiem okupētajās Ukrainas teritorijās”.
skaņa_004 teksts_004    09:23  
skaņa_005 teksts_005    09:28  
skaņa_006 teksts_006    09:33 likumprojektu “Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”
skaņa_007 teksts_007    09:38 likumprojektu “Grozījums likumā “Par sociālo drošību””
skaņa_008 teksts_008    09:43 likumprojektu “Grozījumi Valsts ociālo pabalstu likumā”
likumprojektu
“Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās likumā”
skaņa_009 teksts_009    09:48 likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””
skaņa_010 teksts_010    09:53 likumprojektu “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”
likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā”
skaņa_011 teksts_011    09:58 likumprojektu “Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā”
skaņa_012 teksts_012    10:03 deputāta Jāņa Vitenberga iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 15. septembrī
likumprojekts “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”
likumprojekts “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”
Pašvaldību likumu
skaņa_013 teksts_013    10:08 Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”
skaņa_014 teksts_014    10:13  
skaņa_015 teksts_015    10:18 Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Latvijas Banku””
Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”
skaņa_016 teksts_016    10:23  
skaņa_017 teksts_017    10:28 likumprojekts “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”
skaņa_018 teksts_018   pārtr. -11:05 likumprojektu “Valsts aizsardzības dienesta likums”
likumprojektu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”
likumprojektu “Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā”
likumprojektu “Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā”
skaņa_019 teksts_019    11:10 likumprojektu “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā”
likumprojektu “Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā
likumprojektu “Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā”
likumprojektu “Grozījums likumā “Par valsts pensijām””
likumprojektu “Grozījumi Militārā dienesta likumā”
likumprojektu “Grozījums Pacientu tiesību likumā”
likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”
skaņa_020 teksts_020    11:15 Likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā”
skaņa_021 teksts_021    11:20 “Grozījums Krimināllikumā”
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””
skaņa_022 teksts_022    11:25 Likumprojekts “Grozījumi Civillikumā”
Likumprojekts “Grozījums Tiesu izpildītāju likumā”
Likumprojekts “Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums
skaņa_023 teksts_023    11:30 Likumprojekts Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”
Likumprojekts ““Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā”...
skaņa_024 teksts_024    11:35 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par aviāciju””...
Likumprojekts
“Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā...
skaņa_025 teksts_025    11:40 Likumprojekts “Grozījums Autopārvadājumu likumā”
Likumprojekts
“Grozījumi Publisko aģentūru likumā”
Likumprojekts
“Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā”
skaņa_026 teksts_026    11:45 Likumprojekts “Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā...
Likumprojekts
“Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā...
skaņa_027 teksts_027    11:50 Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”...
Likumprojekts
“Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā...
skaņa_028 teksts_028    11:55 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””
Likumprojekts
“Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”...
skaņa_029 teksts_029    12:00 Likumprojekts “Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likums”
skaņa_030 teksts_030    12:05  
skaņa_031 teksts_031    12:10  
skaņa_032 teksts_032    12:15  
skaņa_033 teksts_033    12:20  
skaņa_034 teksts_034    12:25  
skaņa_035 teksts_035   pārtr. -13:33 paziņojumam
skaņa_036 teksts_036    13:38  
skaņa_037 teksts_037    13:43  
skaņa_038 teksts_038    13:48  
skaņa_039 teksts_039    13:53  
skaņa_040 teksts_040    13:58  
skaņa_041 teksts_041    14:03  
skaņa_042 teksts_042    14:08  
skaņa_043 teksts_043    14:13  
skaņa_044 teksts_044    14:18  
skaņa_045 teksts_045    14:23  
skaņa_046 teksts_046    14:28  
skaņa_047 teksts_047    14:33  
skaņa_048 teksts_048    14:38 lēmuma projekts “Par mērķtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpuma radītās krīzes pārvarēšanai...
skaņa_049 teksts_049    14:43  
skaņa_050 teksts_050    14:48  
skaņa_051 teksts_051    14:53  
skaņa_052 teksts_052   pārtr. -15:32 Deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Vucāna, Karinas Sprūdes, Jāņa Dūklava (Starpsauciens.), Ievas Krapānes, Ramonas Petravičas, Ralfa Nemiro, Alda Gobzema, Jūlijas Stepaņenko, Edgara Tavara, Māra Kučinska pieprasījums Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam “Par izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces vilcināšanos diskutēt ar LIZDA un novērst pedagogu streiku”...
skaņa_053 teksts_053    15:37 “Valsts aizsardzības dienesta likums”
skaņa_054 teksts_054    15:42 likumprojektu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”
likumprojektu “Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā”
likumprojektu
“Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā...
skaņa_055 teksts_055    15:47 likumprojektu “Grozījums Militārpersonu izdienas likumā”
“Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā”
likumprojektu
“Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””
likumprojektu
“Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā”
skaņa_056 teksts_056    15:52 likumprojektu “Grozījums
likumprojektu
“Grozījumi Militārā dienesta likumā”
skaņa_057 teksts_057    15:57 likumprojektu “Grozījums Pacientu tiesību likumā”...
Likumprojekts
“Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”
skaņa_058 teksts_058    16:02  
skaņa_059 teksts_059    16:07 likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”
skaņa_060 teksts_060    16:12 likumprojektu “Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”
lēmuma projektu “Par līgumsodu nepiemērošanu iedzīvotājiem par kavētiem energoresursu maksājumiem”
skaņa_061 teksts_061    16:17 lēmuma projektu “Par līgumsodu nepiemērošanu iedzīvotājiem par kavētiem energoresursu maksājumiem”
skaņa_062 teksts_062    16:21 “Par izlietotajiem resursiem (materiālajiem un darbaspēka) 2022. g. “Rīgas praida” pasākuma drošības nodrošināšanai”
“Par Skultes un Tīraines ciemu atslēgšanu no elektroenerģijas piegādēm”
“Par Latvijas “Ārkārtas rīcības plānu””
jautājumu ekonomikas ministrei “Par valdības piedāvātās Skultes sašķidrinātās gāzes termināļa īstenošanas procedūras atbilstību Latvijas sabiedrības interesēm”
jautājumu veselības ministram “Par rezervēto, iegādāto un piegādāto Covid-19 vakcīnu skaitu un to izlietojumu”
teksts_kopā 
16:30
Frakciju viedokļi
skaņa_001 teksts_001    16:32  
skaņa_002 teksts_002    16:37  
skaņa_003 teksts_003    16:42  
skaņa_004 teksts_004    16:47  
skaņa_005 teksts_005    16:51  


Atsauksmes: Aldis.Priksans@saeima.lv (arī neskaidrību gadījumos,tel:67087066)
Trešdien, 28.septembrī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
15:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde