Likumprojekta pieņemšanas gaita

Likumprojekta pieņemšanas gaitas shematiskais attēlojums
(no iesniegšanas brīža līdz izsludināšanai).

Likumprojekta pieņemšanas gaitas shēma

Sestdien, 17.aprīlī