Tikšanās un vizītes

15.novembrī (15.11.2002.)
Piekdien, 15.novembrī, pie Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres atvadu vizītē bija ieradies Indonēzijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Čajono (Tjahjono). Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar Latvijas un Indonēzijas divpusējās sadarbības iespējas, kā arī abu valstu pieredzi sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām - Pasaules Banku un Apvienoto Nāciju Organizāciju.  Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre atzina, ka Latvijas un Indonēzijas līdzīgie centieni turpināt uzsākto demokrātiskās attīstības ceļu rada labus priekšnosacījumus abu valstu divpusējās attiecības veidot aktīvas un konstruktīvas. I.Ūdre uzsvēra, ka divpusējo attiecību līgumtiesiskās bāzes veidošana būtu pamats intensificēt arī abu valstu ekonomisko sadarbību.  Sarunas dalībnieki pārrunāja jautājumus par sadarbību kultūras jomā un tūrisma attīstību. Čajono pastāstīja, ka tiek izvērtētas iespējas tūristiem no Latvijas atvieglot vīzu saņemšanas procedūru. Tā ieceļošanas vīzas tūristi varētu saņemt, ierodoties Indonēzijā, tādējādi izvairoties no vīzas saņemšanas pa pastu, kas ir ilglaicīgs un apgrūtinošs process.  I.Ūdre un Čajono sprieda arī par Latvijas un Indonēzijas iekšpolitikas aktualitātēm un ārpolitikas saniegumiem. Uzmanība tika veltīta abu valstu vēlēšanu sistēmām un pieredzei, veidojot ilglaicīgu un dzīvotspējīgu valdību Latvijā un Indonēzijā. Tāpat tika pārrunāti jautājumi par Austrumtimoras uzņemšanu ANO un Latvijas sasniegumiem Eiropas Savienības un NATO paplašināšanās kontekstā.  Tikšanās noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre Indonēzijas vēstniekam Čajono pasniedza piemiņas medaļu.
15.novembrī (15.11.2002.)
Šodien, 14.novembrī, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar finanšu ministru Valdi Dombrovski, lai kopīgi apspriestu 2003.gada Saeimas budžetu un valsts budžeta veidošanas principus. Tikšanās notika pēc Saeimas priekšsēdētājas I.Ūdres iniciatīvas. I.Ūdre un V.Dombrovskis bija vienisprātis, ka 2003.gada valsts budžeta likumprojektā jāparedz līdzekļi uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai. Saeimas priekšsēdētāja un finanšu ministrs arī sīkāk pārrunāja ar uzņēmējdarbības vides sakārtošanu saistītus jautājumus, piemēram, kā uzņēmējiem nodrošināt vienlīdzīgākas valsts garantiju iegūšanas iespējas un kā izveidot vienotus kritērijus parādu norakstīšanā.   Tikšanās laikā I.Ūdre un V.Dombrovskis bija vienisprātis, ka valsts budžeta līdzekļi jāizlieto tā, lai īstenotu valstij svarīgus mērķus un izpildītu vēlētājiem dotos solījumus. Lai saskaņotu Saeimas un Ministru kabineta darbu, abas amatpersonas nolēma arī turpmāk rīkot regulāras tikšanās.
No 15. līdz 19.novembrim Turcijā, Stambulā, notiks NATO Parlamentārās asamblejas 48.ikgadējā sesija, kurā  Latviju pārstāvēs 7.Saeimas NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītājs Aleksandrs Kiršteins, delegācijas loceklis Guntars Krasts un delegācijas sekretāre Sandra Paura. Paredzēts, ka 8.Saeima NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas sastāvu apstiprinās š.g. 28.novembrī.Ikgadējās sesijas laikā parlamentārieši apspriedīs jautājumus, kas skar cīņu pret terorismu, NATO kandidātvalstu militāro gatavību, Krievijas Federācijas iekšējo situāciju, kā arī alianses paplašināšanu. Tās ietvaros tiks pieņemti arī dažādi ziņojumi un rezolūcijas, bet 19.novembra nobeiguma plenārsēdē - deklarācija par NATO pārveidošanos (transformāciju). Deklarācijas projektā tiek pamatota un analizēta paplašināšanās nepieciešamība, norādītas NATO kritērijiem atbilstošās 7 kandidātvalstis (tostarp Latvija), vērtēta alianses piemērošanās situācijai pasaulē pēc 11.septembra terora aktiem ASV, kā arī atspoguļotas NATO attiecības ar ES, Krieviju un Ukrainu. Jāpiebilst, ka šajā projektā parlamentārieši līdz 19.novembra plenārsēdei var iesniegt arī dažādus grozījumus un papildinājumus. Sesijā darbosies visas piecas komitejas: Civillietu un drošības, Aizsardzības un drošības, Ekonomiskā un drošības, Zinātnes un tehnoloģijas un Politiskā komiteja. Atklāšanas ceremonijā delegātus uzrunās NATO Parlamentārās asamblejas prezidents R.Estrella, NATO ģenerālsekretārs Dž.Robertsons un Turcijas Republikas prezidents A.N.Sezers. Pēc atgriešanās Latvijā 21.novembrī Saeimā paredzēta preses konference par NATO Parlamentārās asamblejas 48.ikgadējās sesijas gaitu un rezultātiem.
Ceturtdien, 13.maijā
09:00  Saeimas 2021. gada 6. maija pirmās attālinātās ārkārtas sēdes turpinājums
10:40  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Ināras Mūrnieces attālināta atvadu tikšanās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Keith Shannon