Tikšanās un vizītes

1.augustā (01.08.2003.)
        Piektdien, 1.augustā, vizītē Latvijā ieradīsies Dienvidkaukāza republiku parlamentu pārstāvji.        Plānots, ka sestdien un svētdien Armēnijas, Azerbaidžānas un Gruzijas parlamentārieši piedalīsies Dienvidkaukāza republiku parlamentu iniciatīvas vadības sanāksmē, bet pirmdien tiksies ar Aizsardzības ministrijas un Saeimas Eiropas lietu komisijas pārstāvjiem. Pirmdienas pēcpusdienā delegācija dosies uz Lietuvu.
24.jūlijā (25.07.2003.)
        Ceturtdien, 24.jūlijā, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar Izraēlas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Avrahamu Benjaminu (Avraham Benjamin), kurš bija ieradies atvadu vizītē.        Tikšanās ietvaros tika pārrunāti jautājumi, kas skar abu valstu divpusējo attiecību paplašināšanas iespējas.        Izraēlas vēstnieks Latvijā A.Benjamins pastāstīja, ka viņa darbības laiks mūsu valstī bijis gandrīz trīs gadus un šajā laikā attiecību attīstības dinamika starp Latviju un Izraēlu vērtējama pozitīvi. Daudz paveikts, lai paplašinātu ekonomiskos kontaktus, kā arī sakarus politiskajā līmenī. Kā veiksmīgs sadarbības formāts tika novērtētas parlamentu sadarbības grupas, kas izveidotas Latvijas Saeimā un Izraēlas Knesetā. Puses bija vienisprātis, ka nepieciešams intensificēt attiecības Latvijas un Izraēlas parlamentu komisiju līmenī - sekmīgi tās aizsākušās Ārlietu komisiju starpā. Tāpat tika pārrunāta iespēja Izraēlas parlamenta amatpersonām oficiālā vizītē apmeklēt mūsu valsti.       Tikšanās dalībnieki pārrunāja arī 20.septembrī Latvijā plānoto referendumu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Saeimas priekšsēdētāja izteica pārliecību, ka tā rezultāti būs pozitīvi, jo arī visas mūsu parlamentā pārstāvētās politiskās partijas atbalsta Latvijas dalību šajā organizācijā. Arī A.Benjamins uzsvēra, ka Izraēlas un ES attiecības ir svarīga Izraēlas ārpolitikas sastāvdaļa un, Latvijai iestājoties ES, ciešāka varētu kļūt arī abu valstu divpusējā sadarbība.       Sarunas noslēgumā I.Ūdre Izraēlas vēstniekam Latvijā pasniedza piemiņas medaļu.
23.jūlijā (23.07.2003.)
        Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere tikās ar Krievijas Federācijas Padomes Ārlietu komitejas priekšsēdētāju Mihailu Margelovu.        Tikšanās laikā tika apspriesti Latvijas un Krievijas savstarpējo attiecību uzlabošanas jautājumi, kā arī starpparlamentu sadarbības perspektīvas.        Sarunas laikā tika konstatēts, ka Pleskavas apgabala senators ir ierosinājis izskatīt Federācijas Padomē jautājumus par Latvijas un Krievijas starpvaldību darbības intensifikāciju un Latvijas un Krievijas robežlīguma noslēgšanu.        Tikšanās laikā M.Margelovs izteica gatavību apmeklēt Latviju.
22.jūlijā. (22.07.2003.)
      Otrdien, 22.jūlijā, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar Latvijas U-21 basketbolistēm.      Tikšanās laikā Saeimas priekšsēdētāja novēlēja veiksmi U-21 basketbolistēm pasaules čempionātā un sprieda par Latvijas basketbolistu izredzēm šajā čempionātā.      Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre uzsvēra, ka līdz šim Saeimā vēl nav bijušas šāda veida tikšanās ar sportistiem pirms gaidāmajām nopietnām spēlēm, un atzina, ka šī diena ir īpaši zīmīga ar to, ka tika atklāts piemineklis bijušajam Latvijas Republikas prezidentam Kārlim Ulmanim.       I.Ūdre augstu novērtēja meiteņu un treneru ieguldījumu augstās ceturtās vietas iegūšanā 2002.gada Eiropas U-20 čempionātā Horvātijā, kas deva iespēju piedalīties pirmajā pasaules U-21 čempionātā, kas sestdien, 26.jūlijā, sāksies Horvātijā. Vienā grupā ar Latvijas basketbolistēm būs tādas valstis kā Ķīna, Krievija, Austrālija, Tunisija un Argentīna. Lai turpinātu cīņu par medaļām, sešu komandu konkurencē Latvijas spēlētājām ir jāizcīna vismaz ceturtā vieta.       Latvijas izlases spēlētājas ir no 1982.gada līdz 1986.gadam dzimušas meitenes, un vairums no viņām spēlē arī citās valstīs.       I.Ūdre atzina, ka Latvijas basketbolam vienmēr ir bijuši labi rezultāti pasaules čempionātos, un atcerējās savas gaitas basketbolā TTT komandas sastāvā, kā arī dalījās savā pieredzē.      Komandas trenere M.Kubliņa un I.Ūdre bija vienisprātis, ka talanta un smaga darba rezultātā cilvēks var sasniegt dzīvē ļoti daudz.       Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre novēlēja Latvijas izlases meitenēm veiksmi gaidāmajā pasaules čempionātā un uzsvēra, ka basketbolistes ir mūsu valsts pārstāves un Latvijas vārda nesējas pasaulē.      Tikšanās noslēgumā Saeimas priekšsēdētājai I.Ūdrei basketbolistes uzdāvināja basketbola bumbu ar autogrāfiem un kopīgi nofotografējās.
11.jūlijā (11.07.2003.)
          Piektdien, 11.jūlijā, Eiropas lietu komisijas deputāti un Saeimas pārstāvji Eiropas Savienības Konventā tikās ar Itālijas Republikas Senāta Eiropas Savienības komisijas un Pārstāvju palātas Eiropas Savienības komisijas delegāciju.          Tikšanās laikā galvenā uzmanība tika veltīta ar Eiropas Savienības paplašināšanos saistītiem jautājumiem.           Sarunas sākumā Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Guntars Krasts iepazīstināja viesus ar komisijas darbu un galvenajām prioritātēm. Viņš pastāstīja, ka komisija ir kā miniatūrs Saeimas modelis, jo tajā proporcionāli pārstāvēti visi mūsu parlamentā ievēlētie politiskie spēki. Raksturojot Eiropas lietu komisijas darbu un lomu Latvijā, viņš sacīja, ka tas veidots līdzīgi kā Dānijas - ļoti stingrais - un Somijas skrupulozais vadības modelis, kad valdība ir atbildīga parlamentam par visiem ar Eiropas Savienību saistītiem jautājumiem. G.Krasts arī uzsvēra, ka komisijas kompetencē ir lemt par visiem valdības sagatavotajiem projektiem saistībā ar Eiropas Savienību, - tikai ar Saeimas Eiropas lietu komisijas akceptu šādi projekti var realizēties.          Savukārt Itālijas Republikas Senāta Eiropas Savienības komisijas un Pārstāvju palātas Eiropas Savienības komisijas delegācija informēja, ka tās galvenie uzdevumi ir sniegt atzinumus par Itālijas Republikas likumu atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai, lai izvairītos no iespējamām soda sankcijām, kā arī reizi gadā sagatavot un izdot likumu, kurā iestrādātas visas Eiropas Savienības pieņemtās direktīvas.         Tikšanās ietvaros tika pārrunāti arī tādi jautājumi kā Latvijas likumdošanas saskaņošana ar Eiropas Savienības likumdošanu, Eiropas Konventa darbība un priekšlikumi Eiropas Savienības konstitūcijai.          Atbildot uz viesu jautājumu par Latvijas nostāju attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Savienības konstitūcijas preambulā izdarīt atsauci uz kristietību, Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs Oskars Kastēns sacīja, ka viņa pārstāvētā Latvijas Pirmā partija to pilnībā atbalsta un vērtē pozitīvi, kā arī izteica cerību, ka, lai gan vēl nav zināma mūsu valdības oficiālā nostāja šajā jautājumā, tā varētu būt pozitīva.          Savukārt G.Krasts interesējās par Itālijas prezidentūras Eiropas Savienībā galvenajām prioritātēm un saņēma izsmeļošu atbildi.          Viesi uzsvēra - starpvaldību konferences vadība šā gada oktobrī Romā, kurā būs jāizmanto visi diplomātijas līdzekļi, lai sasniegtu augsta līmeņa kompromisu, saskaņojot valstu intereses; jārisina paplašinātās Eiropas kaimiņvalstu sadarbība, meklējot arī iespējas institucionalizēt ES un Krievijas attiecības; jāveido Eiropas Savienības ekonomika kā dinamiska un dzīvotspējīga pasaules kontekstā; kā arī jāgarantē ES iedzīvotāju drošība.        Tikšanās noslēgumā puses pārrunāja konkrētas Latvijas un Itālijas parlamentu komisiju sadarbības iespējas.          Nobeigumā Itālijas Republikas Senāta Eiropas Savienības komisijas un Pārstāvju palātas Eiropas Savienības komisijas delegācijas pārstāvji pasniedza piemiņas medaļas.
10.jūlijā (10.07.2003.)
       Ceturtdien, 10.jūlijā, Latvijas un Itālijas parlamentu sadarbības grupas priekšsēdētājs Aldis Kušķis un priekšsēdētāja biedre Inese Vaidere tikās ar Itālijas Republikas Senāta Eiropas Savienības komisijas un Pārstāvju palātas Eiropas Savienības komisijas delegāciju.       Tikšanās laikā tika runāts par Eiropas Savienības nākotni, apspriesti ar ES Konventu saistīti jautājumi, kā arī gatavošanās referendumam par Latvijas dalību ES, kas paredzēts šā gada 20.septembrī.       I.Vaidere, runājot par Latvijas un Itālijas attiecībām, tās raksturoja kā ļoti labas un uzsvēra šī laika un sarunas nozīmību periodā, kad ir sākusies Itālijas prezidentūra ES. Viņa augstu novērtēja ES Konventa darbu un atzina, ka sagatavotie priekšlikumi ES reformai ir labs pamats tālākai pilnveidošanai starpvaldību konferencē. I.Vaidere arī uzsvēra, ka ir pārliecināta par referenduma par Latvijas dalību ES sekmīgu iznākumu un to, ka mūsu valsts kļūs par pilntiesīgu ES dalībvalsti, kas ir ne tikai ņēmēja, bet arī devēja, īpaši caur savu seno kultūru un vēsturisko pieredzi ES un Krievijas attiecību ietvaros.      Itālijas delegācijas pārstāvji pastāstīja par parlamenta Eiropas Savienības komisiju nozīmi un uzdevumiem, kā galveno uzsverot pārraudzības funkciju, lai ES likumdošana būtu saskaņota ar Itālijas likumiem. Itālijas Republikas Senāta Eiropas Savienības komisijas prezidents Mario Greko uzsvēra, ka Latvija ir bijusi un būs Eiropas valsts.      Sarunas gaitā tika apspriesta arī Latvijas nostāja jautājumā par pilsoniskas Eiropas izveidi, ņemot vērā situāciju ar nepilsoņiem mūsu valstī. I.Vaidere uzsvēra, ka Latvijā darbojas liberāls pilsonības iegūšanas likums un ceturtā daļa Latvijas pilsoņu ir citu tautību pārstāvji. Viņa sacīja, ka atbalsta pilsoniskas Eiropas ideju, bet ceļš uz to ved caur mīlestību uz savu valsti.       Sarunas noslēgumā puses bija vienisprātis, ka Eiropas Savienībai ir jābūt tautu Eiropai un jābalstās uz demokrātijas principiem.
9.jūlijā (08.07.2003.)
      No 9. līdz 10.jūlijam Latvijā darba vizītē uzturēsies Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un patērētāju lietu komisijas delegācija, kuru vada Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un patērētāju lietu komisijas priekšsēdētāja Karolīna Džeksone.      Trešdien, 9.jūlijā, delegācija ieradīsies Latvijā.       Ceturtdien, 10.jūlijā, Eiropas Parlamenta pārstāvji tiksies ar zemkopības ministru Mārtiņu Rozi un vides ministru Raimondu Vējoni, kā arī ar Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāju Induli Emsi. Savukārt pēcpusdien K.Džeksones vadītajai delegācijai paredzēta tikšanās ar vides aizsardzības nevalstiskajām organizācijām un preses konference.      Vizītes noslēgumā viesi apmeklēs Vecdaugavas dabas liegumu, bet vakarā izlidos uz Tallinu.
Svētdien, 12.jūlijā

Sīkdatņu politika

Tīmekļa vietnes www.saeima.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Tīmekļa vietnē www.saeima.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks "Google Analytics", ko piedāvā "Google, Inc." (turpmāk — "Google"). "Google Analytics" izmanto sīkdatnes ("cookies") — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c.. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem šīs tīmekļa vietnes lietošanā saņems "Google", kas to glabās serveros ASV. "Google" izmantos šo informāciju, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā, iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Tikai tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jānorāda daži iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet šo vietni.


Par datu konfidencialitāti un drošību lasiet: https://support.google.com/analytics/answer/7667196