Edmunds Teirumnieks: kūdras ieguvei un substrāta ražošanai ir būtiska ietekme uz reģionu attīstību

(25.10.2019.)

Kūdras ieguvei un substrāta ražošanai ir būtiska ietekme uz reģionu attīstību, jo tā veicina vietējo nodarbinātību. Tas savukārt ietver bezdarba līmeņa mazināšanos, iedzīvotāju izvēli par labu dzīvesvietai laukos un nodokļu iemaksu pašvaldību budžetos, piektdien, 25.oktobrī, sacīja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks pēc izbraukuma sēdes.

Apakškomisijas deputāti izbraukuma sēdē viesojās Balvos un tikās ar novada domes pārstāvjiem, Latvijas Kūdras asociācijas biedriem, kā arī apmeklēja vietējo kūdras ražotni, lai spriestu par kūdras ieguves un pārstrādes nozaru attīstību.

“Faktiski visos Latvijas stratēģiskās plānošanas dokumentos tiek runāts par maksimāli efektīvu vietējo dabas resursu izmantošanu, un kūdra ir viens no retajiem dabas resursiem, ar ko var lepoties Latvija. Attīstot šo jomu ilgtermiņā, ir jāveicina maksimāla pievienotā vērtība visām kūdras produktu grupām un ar to saistītajai saimnieciskajai darbībai. Faktiski runa ir par kūdras nozares attīstīšanu sadarbībā starp uzņēmējiem, zinātniskajām institūcijām, pašvaldībām un citām iesaistītajām pusēm,” pauda apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks.

Izbraukuma sēdē kopā ar apakškomisijas deputātiem piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas un Latgales plānošanas reģiona pārstāvji.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 5.jūlijā
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde