Tautsaimniecības komisija atbalsta jūras ūdeņu aizsardzības un izmantošanas likumprojektu

(06.10.2010.)

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 6.oktobrī, pirms otrā lasījuma atbalstīja Jūras ūdeņu aizsardzības un pārvaldības likumu, kurš noteiks jūras ūdeņu izmantošanas noteikumus un Latvijas starptautisko sadarbību, izstrādājot un īstenojot Baltijas jūras stratēģiju.

Jūras ūdeņu aizsardzības un pārvaldības likums nepieciešamos, jo patlaban Baltijas jūras vides aizsardzības un izmantošanas spēkā esošais tiesiskais regulējums ir nepilnīgs un sadrumstalots, norāda likumprojekta autori.

Likumprojektā noteiktas darbības, kuru veikšanai jūrā būs jāsaņem atļauja vai licence. Tāda būs nepieciešama, lai veiktu dabas resursu izpēti, izmantotu zemes dzīles un zvejotu. Atļauja vai licence būs nepieciešama arī mākslīgo salu, būvju un iekārtu būvniecībai, kā arī virszemes ūdensobjektu un ostu ūdeņu tīrīšanai un padziļināšanai.

Izmantojot jūras ūdeņus, nedrīkstēs pieļaut piesārņošanu, būs jāveic vides novērtējums, ja tāds paredzēts, un jāsaņem nepieciešamās atļaujas.

Plānots, ka Latvijas Hidroekoloģijas institūts novērtēs jūras ūdeņu stāvokli. Balstoties uz novērtējumu, tiks izvirzīti mērķi ūdeņu stāvokļa uzlabošanai, un izstrādāta stratēģija Baltijas jūras vides aizsardzībai un piesārņojuma samazināšanai.

Tāpat iecerēts veikt jūras ūdeņu monitoringu un izstrādāt pasākumu plānu stratēģijas ieviešanai. Plānots arī izveidot Jūras vides padomi, kurā darbosies pārstāvji no valsts institūcijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.

 


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 5.jūnijā