Saeima precizē pašvaldību pienākumus jaunatnes politikas īstenošanā

(30.09.2010.)

Saeima ceturtdien, 30.septembrī, trešajā lasījumā atbalstot grozījumus Jaunatnes likumā, precizēja pašvaldību kompetenci jaunatnes politikas jomā.

Turpmāk pašvaldībām, pildot savas funkcijas, būs jāveic darbs ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldības būs tiesīgas noteikt kārtību, kādā veicams darbs ar jaunatni, piemēram, nosakot atbildīgo pašvaldības institūciju darbam ar jaunatni, izveidojot jauniešu centru vai pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, vai pašvaldības jauniešu domi.

Lai veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, likumā noteiktas pašvaldību tiesības finansēt un atbalstīt jauniešu iniciatīvas un projektus. Līdz šim likumā netika paredzētas šādas pašvaldību tiesības jauniešu atbalstam.

Likums papildināts ar jaunu jaunatnes politikas jēdzienu. Grozījumi nosaka, ka jaunatnes politika ir mērķtiecīgs darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Tāpat likumā definēti jaunatnes politikas uzdevumi un pamatprincipi. Šāds likuma papildinājums veicinās saskaņotu jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, norāda likumprojekta autori.

Pieņemot grozījumus, Saeima noteica arī Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumus, nodrošinot vienotas valsts politikas izstrādi jaunatnes jomā un tās koordinēšanu. Ministrijai būs jāveicina jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto institūciju sadarbība, jānodrošina plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas metodiskā vadība pašvaldību darbam ar jaunatni, jākoordinē darbā ar jaunatni iesaistīto personu apmācība un pieredzes apmaiņa.

Tāpat likuma grozījumi ievieš jaunatnes organizāciju uzskaites sistēmu, kas atvieglos to iesaistīšanos valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī mazinās birokrātisko slogu finansējuma saņemšanai.


Saeimas Preses dienests

Piektdien, 9.jūnijā
09:00  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Agitas Zariņas-Stūres un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
10:00  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas deputātu tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
10:15  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Andra Sprūda un komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas komisijas komisāru budžeta un administrācijas jautājumos Johannes Hahn
11:15  Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētāja Ingmāra Līdakas tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
15:00  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas vietnieces Ingrīdas Circenes un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
16:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Gruzijas parlamentu vadītājas Aivas Vīksnas un grupas locekļu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju