Saeima pieņem jaunu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

(25.08.2010.)

Saeima trešdien, 25.augustā, galīgajā lasījumā pieņēma jaunu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, kas regulēs iepirkumus ūdensapgādes, enerģētikas, pasta pakalpojumu, transporta un telekomunikāciju nozarēs.

„Saprotot jautājuma nozīmību, Tautsaimniecības komisija iet pretī Finanšu ministrijai un likumu skata steidzamā kārtā. Tā nav ierasta prakse jaunu likumu izskatīt divos, nevis trīs lasījumos, taču šajā gadījumā likums jāpieņem iespējami drīz, lai pārņemtu Eiropas Savienības prasības,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu atklātību, brīvu konkurenci piegādātājiem, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju līdzekļu efektīvu izmantošanu.
 
Jaunais likums attieksies uz iepirkuma procedūrām, ja būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda vai lielāka ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām. Plānots, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs būs tiesīgs piemērot šī likuma normas arī tad, ja līgumcena būs zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām.

Iesniegumu izskatīšanas komisijas pieņemto lēmumu varēs pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Tās spriedumu savukārt būs iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Pārsūdzēšanas process būs efektīvāks, ātrāks un mazinās tiesu noslodzi.

2010.gada aprīlī bija zināmi 206 sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuri reģistrēti Latvijas Republikā, norāda likumprojekta autori.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums stāsies spēkā 2010.gada 1.oktobrī.

Jaunais likums, pārņemot Eiropas Savienības direktīvas normas, aizstās spēkā esošo likumu „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, kas tika pieņemts 2004.gadā.

 

Saeimas Preses dienests

 

Pirmdien, 5.jūnijā
14:15  Saeimas Prezidija sēde
14:30  Saeimas Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas deputātu tikšanās ar Kosovas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem