Saeima parakstīs saprašanās memorandu ar Moldovas parlamentu

(03.08.2010.)

Saeimas Kanceleja trešdien, 4.augustā, parakstīs saprašanās memorandu ar Moldovas parlamenta kanceleju par atbalstu Moldovas parlamenta administrācijas kapacitātes stiprināšanā.

„Memorands vēl vairāk nostiprinās Saeimas sadarbību ar Moldovas parlamentu, sniedzot atbalstu šīs valsts reformu procesā,” norāda Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze. „Saprašanās līguma noslēgšana apliecina, ka Latvijas valsts pārvaldes institūcijas var sekmīgi dalīties savā reformu un eirointegrācijas pieredzē. Sadarbība ar Moldovu ir viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm, un mēs esam gatavi sniegt savu ieguldījumu tās veidošanā,” pauž Saeimas priekšsēdētājs.  

Memorandu parakstīs Saeimas Kancelejas direktors Māris Steins un Moldovas Republikas parlamenta kancelejas vadītājs Adrians Fetesku (Adrian Fetescu). Saprašanās memorands paredz izmantot Saeimas pieredzi, lai celtu Moldovas parlamenta darbinieku kvalifikāciju. Šim mērķim iecerēts organizēt mācību vizītes, konferences un seminārus, tam piesaistot starptautisko organizāciju finansējumu.

Moldovas parlamenta darbinieki šonedēļ mācību vizītes laikā iepazīstas ar Saeimas Kancelejas darba specifiku, ikdienā nodrošinot parlamenta darbu. Moldovas parlamenta delegācija Latvijā uzturas ANO Attīstības programmas projekta ietvaros.

Mūsu parlamenta viesi iepazīstas ar Saeimas pieredzi eirointegrācijas procesā, Saeimas Kancelejas struktūru, darba plānošanu, gada budžeta plānošanu un finanšu auditu, personālvadību un atalgojuma sistēmu, informācijas tehnoloģiju lomu parlamenta darba nodrošināšanā, Apmeklētāju un informācijas centra un citu Saeimas struktūrvienību ikdienas darbu.

Sadarbības memoranda parakstīšana notiks trešdien, 4.augustā, plkst.11.00 Saeimas Viesu zālē, Jēkaba ielā 11.


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 4.jūnijā