Saeima pieņem grozījumus likumā „Par dzīvojamo telpu īri”

(26.07.2010.)
Saeimas pirmdien, 26.jūlijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par dzīvojamo telpu īri”, kas paredz mazināt pašvaldību finansiālo slogu, no likuma svītrojot tām uzlikto pienākumu atsevišķos gadījumos atlīdzināt dzīvokļa izīrētājam radušos izdevumus.

Līdz šim likums noteica, ka maznodrošinātām personām tiesas sprieduma izpilde par izlikšanu no dzīvojamās telpas tiek atlikta līdz brīdim, kad pašvaldība ierāda citu dzīvojamo telpu. Izīrētājam ir tiesības prasīt no pašvaldības to izdevumu atlīdzināšanu, kas radušies saistībā ar īrnieka uzturēšanos attiecīgajā dzīvoklī. 

Savukārt jaunā likuma redakcija nosaka, ka izdevumi, kas izīrētājam radušies saistībā ar tiesas sprieduma izpildes atlikšanu, pieprasāmi no paša īrnieka, nevis no pašvaldības. 

Likums arī nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājums vai zemes nomas maksa vairs netiks iekļauta apsaimniekošanas izdevumos kā viena no īres maksas sastāvdaļām, bet gan būs kā atsevišķs obligātais maksājums proporcionāli dzīvojamās telpas platībai. 

Izīrētājam un īrniekam līdz 1.decembrim būs jāvienojas par šī maksājuma apmēru un apmaksas kārtību. Ja abas puses šajā termiņā nevarēs vienoties, tad izīrētājam būs tiesības prasīt īrniekam papildus īres maksai maksāt ikmēneša obligāto maksājumu proporcionāli dzīvojamās telpas platībai. 
 
Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri” stāsies spēkā šī gada 1.septembrī. Saeimas Preses dienests
Svētdien, 29.maijā