Saeima atbalsta pašvaldību dokumentu publicēšanu internetā

(17.06.2010.)

Saeima ceturtdien, 17.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par pašvaldībām”, kas paredz virkni pašvaldību dokumentu publicēt internetā.

Pašvaldībām savā mājaslapā internetā turpmāk būs jāpublicē pašvaldības nolikums, domes lēmumi, kā arī informācija par domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību. Tāpat pašvaldībām būs jānodrošina iespēja ikvienam interesentam iepazīties ar domes sēžu protokoliem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem informācijas pieejamības ierobežojumiem.

Internetā būs jāpublicē arī pašvaldības saistošo noteikumu projekti. Katram šādam projektam būs jāpievieno detalizēta informācija par plānoto noteikumu būtību, ietekmi uz pašvaldības budžetu, uzņēmējdarbības vidi un administratīvajām procedūrām. Būs arī jānorāda, ar kurām privātpersonām vai organizācijām ir konsultējusies pašvaldība, gatavojot tiesību akta projektu.

Saistošie noteikumi, tostarp, par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem, pēc to stāšanās spēkā tāpat būs jāpublicē pašvaldības mājas lapā internetā. 

Mājaslapā pašvaldībām būs jāpublicē arī informatīvs ziņojums, kurā apkopoti publiskajā apspriešanā paustie iedzīvotāju viedokļi, un domes lēmums saistībā ar publiskās apspriešanas rezultātiem.

Izmaiņas pašvaldību likumā izstrādātas, lai paplašinātu iedzīvotāju iespējas aktīvāk līdzdarboties un ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldībā.

Izmaiņas likumā „Par pašvaldībām” stāsies spēkā šī gada 1.oktobrī.


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 2.oktobrī
13:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisijas sēde