Saeima atbalsta izmaiņas amatpersonu deklarāciju iesniegšanā

(17.06.2010.)

Saeima ceturtdien, 17.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kas nosaka, ka valsts amatpersonas deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) būs jāiesniedz arī reģistrētu politisko partiju vai partiju apvienību valdes priekšsēdētājiem un valdes locekļiem.

Likuma pārejas noteikumos noteikts, ka personām, kuras ir partiju un partiju apvienību amatpersonas, bet nav valsts amatpersonas, deklarācijas VID būs jāiesniedz divu nedēļu laikā no likuma izmaiņu stāšanās spēkā.

Izmaiņas likumā arī nosaka, ka valsts amatpersonām ienākumu deklarācijā būs jānorāda tikai tā informācija, kas nav pieejama citās informācijas sistēmās.

Saskaņā ar šīm izmaiņām nodokļu administrācijai pārējās nepieciešamās ziņas būs jāiegūst no citiem valsts reģistriem.

Grozījumi paredz, ka VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā būs jānodrošina amatpersonai pieeja valsts informācijas sistēmās esošajai informācijai. Amatpersonai šī informācija būs jāpārbauda, nepieciešamības gadījumā jāprecizē un to patiesums jāapliecina ar savu parakstu. To, kuras informācijas sistēmas amatpersonām būs pieejamas, noteiks Ministru kabinets.

Likums papildināts, nosakot, ka amatpersona mēneša laikā pēc deklarācijas publiskojamās daļas publiskošanas varēs precizēt deklarācijā norādīto informāciju, pamatojot precizējumus. 

Iepriekš valsts amatpersonām, aizpildot ienākumu deklarāciju, bija jāsniedz arī ziņas, kas jau atrodas dažādos reģistros un pieejamas arī VID. Tādējādi, sniedzot informāciju atkārtoti, deklarāciju aizpildītāji pārrakstīšanās vai kļūdainas informācijas norādīšanas gadījumos tika sodīti par datu neatbilstību VID datu bāzēs esošajai informācijai, norāda grozījumu autori. Deklarēšanas vienkāršošana ļaus arī ekonomēt VID finanšu un administratīvos resursus, kas tika tērēti atkārtotai datu apkopošanai deklarācijās.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 3.jūnijā