Saeima pieņem grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

(10.06.2010.)

Saeima ceturtdien, 10.jūnijā, trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā.

Jaunais likums paredz izveidot jaunu tiesību institūtu - Disciplinārtiesu, kuras uzdevums būs vērtēt tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskumu. Patlaban disciplinārlietā pieņemtais lēmums ir galīgs un to nevar pārsūdzēt citā institūcijā. Savukārt piedāvātajā likuma redakcijā noteikta detalizēta disciplinārkolēģijas lēmuma pārsūdzēšanas kārtība Disciplinārtiesā.

Disciplinārtiesas sastāvā būs seši Augstākās tiesas (AT) Senāta tiesneši, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums. Disciplinārtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem plēnums apstiprina no šīs tiesas locekļu vidus.

Ar likumu tiek mainīts Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs, paredzot, ka to vairs nevadīs AT priekšsēdētājs, bet gan AT priekšsēdētāja vietnieks. Kolēģijas sastāvā būs AT priekšsēdētāja vietnieks, četri AT tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki.

Likums arī paplašinās Tiesnešu ētikas komisijas pilnvaras. Tai būs tiesības ierosināt disciplinārlietu par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešiem, kā arī apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem, ja komisija būs konstatējusi tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu.

Šie likuma grozījumi izstrādāti Juridiskās komisijas apakškomisijā darbam ar Tiesu iekārtas likumu.


Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 1.jūnijā
08:45  Saeimas 2023.gada 1.jūnija ārkārtas sēde
09:30  Saeimas 2023.gada 1.jūnija kārtējā sēde
12:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
12:30  Pieprasījumu komisijas sēde
12:35  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Polijas Republikas ārlietu ministra vietnieku, Valsts sekretāru Arkadiusz Mularczyk
17:00  2023.gada 1.jūnija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem