Par personu ar invaliditāti tiesību pārkāpumiem varēs ziņot ANO komitejai

(03.06.2010.)

Saeima ceturtdien, 3.jūnijā, ratificēja Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu, kas ļaus personām ar īpašām vajadzībām par savu tiesību pārkāpumiem iesniegt paziņojumus Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Personu ar invaliditāti tiesību komitejai.

 ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” Fakultatīvais protokols sniedz iespēju personām, kuras uzskata, ka konvencijas dalībvalsts pārkāpj konvencijā noteiktās tiesības, iesniegt paziņojumus ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai. Latvija konvenciju parakstīja 2008.gada 18.jūlijā, bet Saeima to ratificēja 2010.gada 28.janvārī, savukārt konvencijas fakultatīvo protokolu Latvija parakstīja 2010.gada 22.janvārī.

Saskaņā ar ratificēto protokolu, ANO komiteja pieņem un izskata sūdzības par gadījumiem, kad valsts pārkāpusi konvencijā paredzētās personu ar īpašām vajadzībām tiesības. Pēc sūdzības izskatīšanas komiteja rakstveidā dalībvalstij iesniedz savus ieteikumus. Savukārt par nopietniem vai sistemātiskiem konvencijas pārkāpumiem ANO komitejas pārstāvji jau ierodas dalībvalstī, lai veiktu padziļinātu situācijas izpēti.  

ANO komiteja sūdzības izskatīšanai pieņem tikai tad, ja izmantoti visi nacionālā līmeņa tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Latvijā Konvencijas īstenošanas pārraudzību nodrošina Tiesībsarga birojs.  


Saeimas Preses dienests

Piektdien, 9.jūnijā
09:00  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Agitas Zariņas-Stūres un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
10:00  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas deputātu tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
10:15  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Andra Sprūda un komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas komisijas komisāru budžeta un administrācijas jautājumos Johannes Hahn
11:15  Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētāja Ingmāra Līdakas tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
15:00  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas vietnieces Ingrīdas Circenes un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
16:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Gruzijas parlamentu vadītājas Aivas Vīksnas un grupas locekļu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju