Baltijas Asamblejas diskusijā spriež par aktuāliem drošības politikas jautājumiem (foto)

(14.05.2010.)

Baltijas Asamblejas (BA) apaļā galda diskusijā Saeimā piektdien, 14.maijā, Baltijas, Ziemeļvalstu, Beniluksa valstu un GUAM parlamentu deputāti kopīgi ar Baltijas valstu aizsardzības ministriem un pētniekiem apsprieda jaunās drošības stratēģijas transatlantiskās, Eiropas un reģionālās dimensijas kontekstā. Diskusijas ietvaros notika arī jaunas, Latvijas politologu sarakstītas drošības politikai veltītas grāmatas „Pārvērtējot drošību” atvēršanas svētki.

Diskusijā izskanēja, ka drošības un aizsardzības jautājumi no Baltijas valstu dienaskārtības nepazudīs, neskatoties uz dalību ES un NATO. Esot šo organizāciju dalībvalstīm, Baltijas valstis ir ieguvušas ne tikai statusu, bet arī pienākumus un atbildību. Diskusiju dalībnieki atzina, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai sabiedrības nepaliktu vienaldzīgas attiecībā uz drošību un aizsardzību nacionālā, reģionālā un globālā līmenī.

Tāpat Baltijas valstīm ir jāturpina būt uzticamiem un atbildīgiem starptautiskajiem partneriem. Diskusiju dalībnieki uzsvēra, ka būtiski, lai ES un NATO dalībvalstis ne tikai priecātos par jaunajām Eiropas un transatlantiskajām drošības un aizsardzības stratēģijām, bet tās arī īstenotu.

Balstoties uz BA apaļā galda diskusijā izskanējušo, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas BA delegācijas izstrādās politiskās rekomendācijas saviem parlamentiem un izpildvarām, norādīja Baltijas Asamblejas prezidente Ērika Zommere. Viņa īpaši akcentēja, ka Baltijas valstīm jāturpina būt uzticamiem un atbildīgiem starptautiskajiem partneriem, kuri pilda savas militārās saistības.

BA diskusijas ietvaros prezentēto grāmatu „Pārvērtējot drošību” (Rethinking security) sarakstījis Latvijas autoru kolektīvs Latvijas Universitātes politikas zinātnes profesores Žanetas Ozoliņas vadībā. Jaunā monogrāfija ir Latvijas politologu pienesums pēdējos gados pasaulē notiekošajai diskusijai, kas risina drošības koncepta pielietojamības jautājumus aktuālu problēmu risināšanā. Laikā, kad par drošības stratēģijām lemj NATO, Eiropas Savienība un valstu reģionālie veidojumi, šāds pētījums sniedz jaunas idejas politikas veidošanai mūsdienu strauji mainīgajā starptautiskajā vidē.

Tāpat par drošības stratēģijas transatlantiskās sadarbības aspektiem diskusijas dalībniekus Saeimā uzrunāja aizsardzības ministrs Imants Lieģis. Igaunijas aizsardzības ministrs Jāks Āvikso (Jaak Aaviksoo) runāja par drošību Eiropas līmenī, savukārt reģionālo līmeni diskusijā akcentēja Lietuvas aizsardzības ministre Rasa Juknevičiene (Rasa Juknevičienė).

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-20 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes, kā risināti BA dienaskārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.2010.gadā BA prezidējošās valsts funkcijas veic Latvija, un tās prezidente šajā laikā ir Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja Ērika Zommere.

Fotogrāfijas no diskusijas pieejamas: www.flickr.com/photos/saeima/sets/72157623934121155/
Izmantojot materiālus, atsauce uz Saeimas Kanceleju obligāta.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 3.jūnijā