Baltijas valstu parlamentārieši diskutēs par jaunu drošības stratēģiju

(13.05.2010.)

Baltijas Asambleja (BA) piektdien, 14.maijā, Saeimā rīko diskusiju „Ceļā uz jaunajām drošības stratēģijām”. Šo diskusiju mērķis ir viedokļu un ideju apmaiņa starp Baltijas, Beniluksa, GUAM un Ziemeļvalstu pārstāvjiem par jaunajām drošības stratēģijām transatlantiskajā, Eiropas un reģionālajā līmenī.

„Baltijas valstīm jānāk klajā ar vienotu viedokli par drošības un aizsardzības politiku, definējot ne tikai draudus un izaicinājumus nacionālā, reģionālā un globālā mērogā, bet arī formulējot Baltijas valstu nostāju un redzējumu šo draudu un izaicinājumu pārvarēšanai,” norāda BA prezidente Ērika Zommere.

Par drošības stratēģijas transatlantiskās sadarbības aspektiem diskusijas dalībniekus uzrunās aizsardzības ministrs Imants Lieģis. Igaunijas aizsardzības ministrs Jāks Āvikso (Jaak Aaviksoo) runās par drošību Eiropas līmenī, savukārt reģionālo līmeni akcentēs Lietuvas aizsardzības ministre Rasa Juknevičiene (Rasa Juknevičienė).

Pasākumā vienkopus pulcēsies politikas veidotāji, pētnieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Beniluksa valstīm, kā arī no Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas kaimiņu politikas valstīm. Diskusiju vadīs Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa.

Apaļā galda diskusijas ietvaros tiks prezentēta grāmata „Pārvērtējot drošību”, kas ir Latvijas politologu pienesums pēdējos gados pasaulē notiekošajai diskusijai, kas risina drošības koncepta pielietojamības jautājumus aktuālu problēmu risināšanā. Laikā, kad par drošības stratēģijām lemj NATO, Eiropas Savienība un valstu reģionālie veidojumi, šāds pētījums sniedz jaunas idejas politikas veidošanai mūsdienu strauji mainīgajā starptautiskajā vidē.

Diskusija notiks piektdien, 14.maijā, Saeimas nama Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11, no pulksten 9.00 līdz 14.30. Grāmatas prezentācija notiks diskusijas noslēgumā.

Informācija par Baltijas Asambleju:

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-20 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes, kā risināti BA dienaskārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.

2010.gadā BA prezidējošās valsts funkcijas veic Latvija, un tās prezidente šajā laikā ir Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja Ērika Zommere.
Saeimas Preses dienests

Svētdien, 29.maijā