Saeima pieņem grozījumus civildienestu regulējošajos likumos

(25.02.2010.)

Turpmāk par politiskās neitralitātes principa neievērošanu ierēdnim varēs izteikt rājienu, uz laiku samazināt mēnešalgu vai pazemināt amatā. Šādu disciplināro atbildību paredz Saeimā ceturtdien, 25.februārī, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tā dēļ valstij vai personai nodarīts būtisks zaudējums vai kaitējums, ierēdni uz laiku varēs pazemināt amatā, atbrīvot no amata vai arī atbrīvot no amata bez tiesībām vienu gadu pretendēt uz amatu valsts pārvaldē.

Ar izmaiņām likumā finanšu ministram tiek paredzētas tiesības ierosināt disciplinārlietu par tiesību aktiem neatbilstošu ierēdņa rīcību ar budžeta līdzekļiem. Tāpat pie atbildības varēs saukt ierēdni, kurš prettiesiski rīkojies ar iestādes finanšu līdzekļiem. Šāds regulējums noteikts, balstoties uz Latvijas un Starptautiskā Valūtas fonda Nodomu protokolu.

Disciplinārlietā pieņemts lēmums trīs darbdienu laikā būs jāpublicē Valsts kancelejas mājaslapā pēc tam, kad tas būs kļuvis neapstrīdams vai par to būs stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums.

Tāpat Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījums Valsts civildienesta likumā, nosakot, ka ierēdnim, veicot amata pienākumus, jāvadās tikai pēc profesionāliem kritērijiem, neatkarīgi no politiskās ietekmes.

Grozījumi arī paredz, ka civildienesta ierēdni tāpat kā darbinieku varēs atbrīvot no amata, ja veselības stāvokļa dēļ viņš nespēj veikt amata pienākumus. Tam būs nepieciešams ārsta atzinums.

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas virzītie grozījumi civildienesta regulējumā bija nepieciešami, lai nodrošinātu ierēdniecības politisko neitralitāti. Līdz šim Valsts civildienesta likums nedefinēja politiskās neitralitātes principu, vien paredzēja, ka ierēdnim neatkarīgi no savas politiskās pārliecības jābūt lojālam likumīgai varai.Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 5.jūnijā