Informācija mediju darbam Saeimā

Ņemot vērā aktuālo situāciju ar Covid-19 izplatību un valstī noteiktos ierobežojumus, mediju pārstāvji Saeimas darbam aicināti sekot attālināti. Saeimas sēžu tiešraides tiek nodrošinātas parlamenta mājaslapā un Facebook kontā, tāpat ir iespēja attālināti sekot atklātajām komisiju sēdēm vai iepazīties ar šo sēžu audioierakstiem. Šis ir nepieciešams piesardzības solis, lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 izplatīšanās risku.

Mediju pārstāvji ir aicināti ar deputātiem sazināties, izmantojot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. Vienlaikus akreditētajiem mediju pārstāvjiem Saeimas sēžu laikā ir nodrošināta iespēja veikt darbu Saeimas nama Lielajā vestibilā.

Mediju pārstāvji nepieciešamības gadījumā intervijām var izmantot arī Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra telpas Jēkaba ielā 16 (ieeja no Trokšņu ielas). Telpa pieejama darbdienās no pulksten 9.00 līdz 16.30. Ņemot vērā fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības prasības, telpā vienlaikus drīkst uzturēties ne vairāk kā trīs personas.

Telpas iepriekš jāpiesaka Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā, rakstot uz e-pastu prese@saeima.lv vai zvanot 67087281.

Mediju pārstāvjus, kuriem Saeimas sēdes norises atspoguļošanai nepieciešams vizuālais materiāls (piefilmējumi), aicinām sazināties ar Saeimas Preses dienestu.

 

Mediju akreditācija darbam Saeimā
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji darbam Saeimā var saņemt vienas dienas akreditāciju, termiņa akreditāciju, pastāvīgo akreditāciju vai speciālo akreditāciju. Plašāka informācija pieejama šeit.

Mediju pārstāvju darba ietvars
Mediju pārstāvju darba ietvars, tostarp tiesības būt klāt parlamenta sēdēs un pasākumos un fiksēt to norisi, noteikts ar Saeimas Prezidija Noteikumiem par Saeimas ēku apmeklēšanas kārtību un uzturēšanos tajās.  Mediju pārstāvju uzturēšanās kārtību Saeimas sēžu zālē Saeimas sēžu laikā detalizētāk reglamentē Noteikumi par plašsaziņas līdzekļu pārstāvju darbu Saeimas Sēžu zālē.
Lūdzam Saeimā akreditētos mediju pārstāvjus iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tos ikdienas darbā!

Preses telpa (Jēkaba ielā 16, 101.telpa)
Preses telpā žurnālistiem pieejami divi datori ar interneta pieslēgumu, kuriem ir nodrošināta piekļuve arī Saeimas interneta mājaslapas iekštīklam.

Informācija par pasākumiem Saeimā
Ja vēlaties saņemt Preses dienesta sagatavotās preses relīzes, lūdzam pieteikties ziņu saņemšanai Preses dienestā personīgi vai pa e-pastu prese@saeima.lvPreses relīzes pieejamas arī Saeimas interneta mājaslapā.

Dokumenti, to kopijas un izdrukas
Saeimā izskatāmie likumprojekti, lēmumu projekti, deputātu jautājumi un pieprasījumi, stenogrammas un balsojumu rezultāti ir pieejami elektroniski Saeimas mājaslapā.

Pirms Saeimas sēdes žurnālistiem Preses dienestā un Preses telpā drukas formātā ir pieejama sēdes darba kārtība. Citi dokumenti taupības nolūkos pirms sēdes netiek pavairoti, taču to kopijas pēc pieprasījuma var saņemt Preses dienestā.

Saeimas sēžu translācija
Saeimas sēdes gan video, gan audio versijā tiešraidē tiek translētas internetā Saeimas mājaslapā. Mājaslapā ir pieejams Saeimas sēžu audio un video ierakstu arhīvs no 2006.gada novembra. Sēdes tiešraide tiek translēta arī Latvijas Radio 3 kanālā ārpus Rīgas.

Interneta pieejamība mediju pārstāvjiem
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem parlamentā tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve internetam. Medijiem pieejams gan vadu slēgums, gan bezvadu internets. Lūdzam mediju pārstāvjus ievērot zemāk minētos interneta izmantošanas noteikumus, neskaidrību gadījumā konsultējoties ar Saeimas Preses dienestu.

Bezvadu interneta lietošana
Saeimā ir izveidots bezvadu tīkls, kas ļauj pievienot datorus un mobilās ierīces internetam.

Lai piekļūtu bezvadu internetam, savā ierīcē jāizvēlas WiFi interneta tīkls „Saeima”. Bezvadu tīkls paredzēts individuālai lietošanai – piekļuvei e-pastam, tīmekļa pārlūkošanai, tūlītējai ziņojumapmaiņai. Bezvadu tīklu nav atļauts izmantot liela apjoma datu pārsūtīšanai, kā arī televīzijas un radio tiešraižu nodrošināšanai. Šiem nolūkiem mediju pārstāvjiem pieejams interneta vadu slēgums.

Bezvadu tīklā nav atļauts izmantot datorprogrammas, kas spēcīgi noslogo interneta datu plūsmu (torrent, ftp u.tml.), kā arī aizliegta saimniekserveru izveide. Aizliegts bezvadu tīklu izmantot mēstuļu sūtīšanai, piekļuvei svešiem lietotāju kontiem, kā arī citām Latvijas likumos noteiktām pretlikumīgām darbībām. Saeimas Administrācija patur tiesības bez brīdinājuma atslēgt iekārtas, kuru darbības liecina par noteikumu neievērošanu, vai arī tiek konstatētas kaitnieciskas aktivitātes. Saeimas Administrācija neatbild par zaudējumiem, kas lietotājam radušies, lietojot bezvadu tīklu.

Tiešraižu nodrošināšana caur internetu
Saeima piedāvā mediju pārstāvjiem interneta vadu slēgumu televīzijas un radio tiešraižu nodrošināšanai. Interneta pieslēgums tiešraižu translācijai tiek nodrošināts Saeimas Balsošanas zālē.

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas organizēt tiešraides, izmantojot Saeimas interneta pieslēgumu, savlaicīgi jāvēršas Saeimas Preses dienestā, lai rezervētu tiešraides laiku un vienotos par datu pārraides tehniskajiem aspektiem. Ja tiešraides nodrošināšanai vienlaicīgi pieteikušies vairāki mediji, priekšroka ir tam, kurš pieteicies ātrāk.

Liela apjoma datņu pārsūtīšana
Ja mediju pārstāvjiem nepieciešams pārsūtīt liela apjoma datnes (piemēram, video un foto datnes), šim nolūkam lūdzam izmantot vadu interneta slēgumu. Par iespējām to izmantot lūdzam savlaicīgi sazināties ar Saeimas Preses dienestu. Interneta vadu slēgums pieejams arī Preses telpā Jēkaba ielā 16, kur mediju pārstāvji var izmantot stacionāros datorus ar interneta pieslēgumu. 

Darbs Saeimas sēdēs
Informāciju par sēdes norisi, darba kārtības jautājumiem, sēdes dokumentiem un debašu kārtību sniedz Preses dienesta darbinieki. Pēc pieprasījuma Preses dienests nodrošina žurnālistiem deputātu balsojumu izdrukas un Saeimas stenogrammu tekstus.

Saeimā akreditētajiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem atklāto Saeimas sēžu laikā ir tiesības uzturēties Saeimas sēžu zāles viesu sektorā, bet zāles deputātu sektorā ir tiesīgi uzturēties tikai fotogrāfi un operatori.

Saeimas atklāto sēžu laikā fotogrāfi un operatori ir tiesīgi filmēt un fotografēt, uzturoties zāles aizmugurējā ejā gar logiem. Savukārt Saeimas aizklāto balsojumu laikā filmēt un fotografēt nav atļauts (kamerām jābūt izslēgtām) un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji nedrīkst uzturēties Saeimas sēžu zāles deputātu sektorā.

Ja tas netraucē personām, kas atrodas Saeimas sēžu zāles viesu sektorā, tad Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja darbinieki sadarbībā ar Saeimas apsardzes darbiniekiem ir tiesīgi Saeimas atklāto sēžu laikā atļaut īslaicīgu (līdz 5 minūtēm) fotografēšanu un filmēšanu no zāles viesu sektora.

Saeimas sēžu zāles deputātu sektorā fotogrāfi un operatori drīkst ieiet tikai no Saeimas sēžu zāles viesu sektora puses.

Intervēšana un filmēšana reportieru vizuālajiem pieteikumiem Saeimas atklātās sēdes laikā veicama ārpus Saeimas sēžu zāles.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji Saeimas sēžu zālē nedrīkst atrasties virsdrēbēs.

Saeimas Sēžu zālē jāievēro klusums un nedrīkst traucēt deputātu darbu, kā arī sarunāties pa mobilo tālruni. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem jāievēro Sabiedrisko attiecību biroja un Saeimas apsardzes darbinieku norādījumi.

Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja un Saeimas apsardzes darbinieki ir tiesīgi izteikt aizrādījumu vai, izvērtējot pārkāpumu, izraidīt plašsaziņas līdzekļa pārstāvi no Saeimas sēžu zāles.


Drošības prasības
Drošības apsvērumu dēļ Saeimas teritorijā lūdzam neatstāt personīgās mantas un darba inventāru (somas u.c.) bez uzraudzības. Bez uzraudzības atstātās mantas bez brīdinājuma tiks nodotas drošības dienestam. 


Fotogrāfiju un video izmantošana
Saeimas mājaslapā, publikācijās, informatīvajos materiālos un sociālo tīklu kontos (Flickr, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram u.c.) publicētais saturs ir aizsargājams atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Visas mantiskās tiesības uz publicētajām fotogrāfijām, audiovizuālajiem materiāliem, infografikām, animācijām u.c. (turpmāk – Materiāli), kas publicētas ar atsauci uz Saeimu, pieder Saeimai.

Saeimai kā mantisko tiesību īpašniekam piederošos Materiālus informatīvos nolūkos drīkst pārpublicēt vai citādi izmantot bez īpašas saskaņošanas ar Saeimu un Materiālu autoriem. Materiālus nedrīkst izmantot veidā, kas diskreditē Saeimu un Materiālos attēlotās personas vai rada maldīgu priekšstatu par Materiālu uzņemšanas apstākļiem. Materiālu pārpublicēšanas vai citādas izmantošanas gadījumā atsauce uz Saeimu un Materiālu autoriem (ja tādi norādīti) ir obligāta.

Materiālu izmantošana citos nolūkos jāsaskaņo ar Saeimu, rakstot e-pastu uz adresi prese@saeima.lv.

 

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem 
Lai sniegtu atbalstu darbam Saeimā, Jūsu rīcībā ir Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja komanda. Būsim priecīgi atbildēt uz Jūsu jautājumiem, nodrošināt piekļuvi dokumentiem un sniegt citu palīdzību! 
 
Juris Vīgulis, Sabiedrisko attiecību biroja vadītājs
Tālr.: 67087218, mob.: 26184007, 
e-pasts: juris.vigulis@saeima.lv, Jēkaba iela 16, 116.telpa. 

Dana Naunikas, Sabiedrisko attiecību biroja vadītājas vietniece
Tālr.: 67087281, mob.: 29190018,
e-pasts: dana.naunikas@saeima.lv, Jēkaba iela 16, 114.-115.telpa.

Signe Apsīte, Sabiedrisko attiecību biroja Preses dienesta vadītāja
Tālr.: 67087281, mob.: 28312203, 
e-pasts: signe.apsite@saeima.lv, Jēkaba iela 16, 114.-115.telpa.

E-pasts jūsu jautājumiem: prese@saeima.lv

 

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs

Pirmdien, 25.janvārī
09:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisijas sēde
13:50  Saeimas Prezidija sēde
14:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Dagmāras Beitneres-Le Gallas attālināta tikšanās ar Islandes Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Aušunn Atlason
15:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Dagmāras Beitneres-Le Gallas attālināta tikšanās ar Portugāles Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sara Feronha Martins