Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods 90000028300, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – Saeimas Administrācijas vecākais administrators (vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenās prasības pretendentiem /-ēm:

-       Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, periodiska kvalifikācijas paaugstināšana amata atbilstības jomās;

-       Iepriekšēja pieredze dokumentu pārvaldības jomā un darbā ar standartdokumentu sagatavošanu;

-       Precizitāte darbā ar dokumentāciju un zināšanas par dokumentu, tai skaitā elektronisko dokumentu, aprites un noformēšanas kārtību;

-       Prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel, e-pasts, datubāzes, interneta pārlūkprogrammas), darbā lietojamo biroja tehniku;

-       Svešvalodas (angļu valodas) zināšanas vismaz B1 valodas apguves līmenī (saskaņā ar Eiropas Padomes noteiktajiem svešvalodu apguves līmeņiem);

-       Zināšanas par ierobežotas pieejamības informācijas (tostarp personas datu) aizsardzības normatīvo regulējumu;

-       Augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja strādāt intensīvi, sistemātiski un patstāvīgi risināt darba uzdevumus, gatavība apgūt jaunas zināšanas;

-       Komunikācijas un sadarbības prasmes;

-       Valsts valodas (C1) līmeņa zināšanas.

Galvenie pienākumi:

-       Sniegt organizatorisko, koordinējošo un tehnisko atbalstu Saeimas Administrācijas izpilddirektora un Saeimas Administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju direktora (turpmāk – Saeimas Administrācijas vadība) funkciju izpildes nodrošināšanai, tostarp piedalīties plānoto vizīšu, sanāksmju un darba grupu organizēšanā, atbildēt uz telefona zvaniem, koordinēt informācijas un dokumentu apriti, risināt saimnieciskos jautājumus, sagatavot un pavairot  dokumentus un nodot tālākai virzīšanai;

-       Veikt sanāksmju protokolēšanu, nodrošinot normatīvajiem aktiem atbilstošu protokola noformēšanu;

-       Operatīvi vadīt un koordinēt informācijas un dokumentu apmaiņu starp Saeimas Administrācijas vadību, Saeimas struktūrvienībām un darbiniekiem, kā arī citiem adresātiem;

-       Veikt saimniecisko līgumu noformēšanas atbilstības pārbaudi, reģistrāciju un savlaicīgu un pilnīgu uzkrāšanu līgumu datu bāzē, kā arī atbilstošu līguma izpildes dokumentu ievietošanu līgumu datu bāzē;

-       Veikt datu tehnisku ievadīšanu un aktualizēšanu noteiktās Saeimas informācijas sistēmās un datubāzēs, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citām Saeimas struktūrvienībām;

-       Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Saeimas Administrācijas vadības lietvedībā esošo dokumentu, tai skaitā elektronisko dokumentu, pārvaldības procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp organizēt saņemtās un nosūtāmās korespondences un dokumentu apriti, kontrolēt to izpildes termiņus, pārbaudīt nosūtāmo dokumentu precizitāti (gramatikas un interpunkcijas prasībām) un satura atbilstību;

-       Amata kompetences ietvaros sagatavot kvalitatīvus dokumentu projektus.

 

Piedāvājam:

-        dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas;

-        stabilu atalgojumu (amatam noteikta 10. mēnešalgu grupa, mēnešalgas diapazons (bruto) no 1000 līdz 1222 euro);

-        normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

-        motivēta pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām, kā arī vēlama informācija par adresātu (-iem) esošajā un/vai iepriekšējās darba vietās, kas var sniegt informāciju par amata kandidāta atbilstību amata prasībām;

-        Curriculum Vitae (Europass formā), nenorādot personas sensitīvos datus;

-        izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus – Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam;

-        valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā);

-        amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība).

 

Minētos dokumentus līdz 2022. gada 18. augustam (ieskaitot) lūdzam iesniegt Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, Saeimas Administrācijas Personāla nodaļai – papīra formātā aploksnē, uz kuras norāda: “Konkursam: Saeimas Administrācijas vecākais administrators”, vai iesniegt elektroniski (kas ietver ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: saeima@saeima.lv. Papildus informējam, ka iesniedzamo dokumentu kopumu ir iespējams iesniegt izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv 155. e‑pakalpojumu, nosūtot tos uz Saeimas e-adresi 90000028300. Tālrunis uzziņām: 67087272.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, e-pasts – datuaizsardziba@saeima.lv. Informācija par personu datu apstrādi Saeimā https://saeima.lv/datu-apstrade/.

 

Ceturtdien, 18.augustā
11:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Ināras Mūrnieces tikšanās ar Turcijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Gülsun Erkul
12:30  Saeimas Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršana komisijas pārstāvju tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga deputātu, Aizsardzības komisijas locekli Kevin Leiser
12:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
13:20  Saeimas priekšsēdētājas biedres Dagmāras Beitneres-Le Gallas tikšanās ar Islandes Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Harald Aspelund
15:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde