Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods 90000028300, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – Saeimas Administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas darba aizsardzības inženiera (vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenās prasības pretendentiem /-ēm:

-     Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzības jomā, periodiska zināšanu papildināšana;

-     Iegūta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību ugunsdrošībā (obligāta prasība)

-     Vēlama apliecība par profesionālās pilnveides izglītību civilās aizsardzības jomā, darba tiesisko attiecību laikā darba devēja noteiktā termiņā obligāti iegūstama;

-     Vēlama izglītības iestādes izstrādāta kursa programmas apguve radiācijas drošības jomā, kas izpildāma darba devēja noteiktā termiņā;

-     Iepriekšējā darba pieredze darba aizsardzība un ugunsdrošības jomā;

-     Vēlama iepriekšēja darba pieredze civilās aizsardzības jomā;

-     Vēlama vismaz viena gada pieredze darbā ar jonizējoša starojuma avotiem

-     Zināšanas amata kompetences jomās; 

-     Spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, strādāt precīzi un kvalitatīvi;

-     Spēja patstāvīgi un normatīviem aktiem atbilstoši risināt ar darba aizsardzību un ugunsdrošību saistītus jautājumus;

-     Komunikācijas un sadarbības prasmes;

-     Prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel, e-pasts, interneta pārlūkprogrammas, darbam nepieciešamās informācijas sistēmas un datubāzes) un rīcībā esošo tehniku;

-     Valsts valodas augstākā (C2) līmeņa zināšanas.

Galvenie pienākumi:

-     Organizēt un uzturēt darba aizsardzības sistēmu Saeimā.

-     Veikt darba vides risku un ugunsdrošības risku izvērtēšanu un iespējamo seku prognozēšanu un uzraudzību, kā arī veikt civilās aizsardzības risku izvērtēšanu un iespējamo seku prognozēšanu.

-     Kontrolēt normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību izpildi.

-     Izstrādāt un aktualizēt darba aizsardzības, ugunsdrošība un citus darba drošības jautājumus reglamentējošus iekšējos normatīvos dokumentus (plānus, noteikumus, instrukcijas un citus dokumentus).

-     Sadarbībā ar Saeimas Administrācijas Saeimas drošības biroju izstrādā un uzturēt aktuālu civilās aizsardzības plānu.

-     Organizēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšrakstu izpildi attiecībā uz spēkā esošo ugunsdrošības normu un standartu ievērošanu Saeimas valdījumā esošajās ēkās, kā arī konstatēto trūkumu novēršanu.

-          Organizēt un īstenot darbinieku apmācību un instruktāžu darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos.

-          Noteikt veselībai kaitīgos darba vides faktorus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

-          Organizēt darbiniekiem obligāto veselības pārbaudi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

-          Veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un ar tiem saistītos pasākumus.

-          Piedalīties tehnoloģisko iekārtu un telpu pieņemšanā ekspluatācijā, pārbaudīt to atbilstību darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasībām.

-          Kontrolēt ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanu, organizēt to regulārās pārbaudes un apkopes, plānot ugunsaizsardzības sistēmu atjaunošanas un uzlabošanas darbus.

-          Veikt pienākumus, kas normatīvajos aktos noteikti darba vadītājam darbību veikšanai ar jonizējošā starojuma avotiem (pēc attiecīga sertifikāta iegūšanas darba devēja noteiktā termiņā).

-          Konsultēt darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar darba aizsardzību un ugunsdrošību.

Piedāvājam:

-          dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas;

-          stabilu atalgojumu (amatam noteikta 10. mēnešalgu grupa, mēnešalgas diapazons (bruto) no 920 līdz 1381 euro);

-          normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

-          motivēta pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām ((tostarp ar ietvertu apliecinājumu, ka kandidāts atbilst likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam), kā arī vēlama informācija par adresātu (-iem) esošajā un/vai iepriekšējās darba vietās, kas var sniegt informāciju par amata kandidāta atbilstību amata prasībām;

-          Curriculum Vitae (Europass formā), nenorādot personas sensitīvos datus;

-          izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus – Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam;

-          apliecības par profesionālās pilnveides izglītību ugunsdrošībā un civilās aizsardzības, kā arī radiācijas drošības jomā kopijas (ja iegūta);

-          valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis – C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā);

-          amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība).

Minētos dokumentus līdz 2021. gada 20. decembrim (ieskaitot) lūdzam nosūtīt pa pastu uz adresi: Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, Saeimas Administrācijas Personāla nodaļai – papīra formātā aploksnē, uz kuras norāda: “Konkursam: Saeimas Administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas darba aizsardzības inženieris”, vai iesniegt elektroniski (kas ietvert ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: saeima@saeima.lv. Tālrunis uzziņām: 67087272.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, e-pasts – datuaizsardziba@saeima.lv. Informācija par personu datu apstrādi Saeimā https://saeima.lv/datu-apstrade/.

Šī vietne izmanto sīkfailus no Google, lai sniegtu pakalpojumus un analizētu datplūsmu. Lai varētu atskaņot video, Jums jāsniedz piekrišana.

Trešdien, 1.decembrī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Ināras Mūrnieces tikšanās ar Ukrainas ārlietu ministru V.E. Dmytro Kuleba
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
14:30  Saeimas 2021. gada 4. novembra attālinātās ārkārtas sēdes turpinājums