Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārā asambleja

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārā asambleja (EDSO PA) ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas parlamentārā dimensija, kuras galvenais uzdevums ir veicināt starpparlamentu dialogu, lai sekmētu EDSO mērķu par visaptverošu drošību sasniegšanu.

EDSO PA ir dibināta 1991. gadā pēc Parīzes hartā izteiktā EDSO valstu vadītāju aicinājuma, lai uzņemtos savu lomu Eiropā notiekošo vēsturisko pārmaiņu vadībā, reaģējot uz jaunajiem izaicinājumiem pēc aukstā kara, un paustu “kolektīvo viedokli” gan par drošību un sadarbību Eiropā, gan EDSO turpmāko attīstību.  

EDSO PA ietilpst 57 dalībvalstis. Organizācijas mērķis ir konfliktu novēršana ar ātrās reaģēšanas instrumentu palīdzību, kā arī krīžu noregulējums un pēckonfliktu reabilitācija Eiropas reģionā. Organizācijas redzeslokā ir politiski militārie, ekonomiskie, vides un cilvēka drošības jautājumi.

Latvijas delegāciju EDSO PA veido trīs deputāti.

EDSO PA darbība ir vērsta uz trim galvenajām dimensijām:

  • militāri politiskā dimensija, kuras centrā ir bruņojuma kontrole un savstarpēju uzticēšanos veicinoši pasākumi;
  • ekonomiskā un vides dimensija, kuras uzmanības lokā ir labas pārvaldības veicināšana, korupcijas apkarošana un izpratnes par vidi uzlabošana;
  • humānā dimensija, kuras ietvaros tiek veicināta cilvēktiesību un demokrātiskas, tiesiskas valsts principu ievērošana.

Dalība šajā organizācijā nodrošina Latvijai iespēju aizstāvēt savas nacionālās intereses, piedaloties organizācijas darba kārtībā esošo jautājumu apspriešanā, kā arī nostiprina Latvijas lomu starptautiski.

EDSO PA darbojas trīs pastāvīgās komitejas:

  • Politisko jautājumu un drošības komiteja;
  • Ekonomisko jautājumu, zinātnes, tehnoloģijas un vides komiteja;
  • Demokrātijas, cilvēktiesību un humāno jautājumu komiteja.

EDSO PA sesiju laikā nacionālo parlamentu pārstāvji izstrādā un pieņem rezolūcijas par EDSO kompetencē esošiem politiskiem un drošības, kā arī demokratizācijas, cilvēktiesību un citiem jautājumiem. Rezolūcijas sniedz padomus EDSO dalībvalstu valdībām, kā rīkoties, lai panāktu EDSO pamatprincipu un vērtību ievērošanu.

EDSO PA deputāti aktīvi piedalās vēlēšanu novērošanas misijās, lai veicinātu vēlēšanu demokrātisku norisi brīvā un godīgā gaisotnē, kā arī norādītu uz nepieciešamajiem uzlabojumiem vēlēšanu procedūrās un procesos.

Otrdien, 28.martā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas kopsēde
11:00  Saeimas priekšsēdētāja V.E. Edvarda Smiltēna tikšanās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu un Satversmes tiesas tiesnešiem
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēde
12:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:30  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
13:00  Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas Augstākā instruktora kursa vizīte Saeimā
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
13:30  Saeimas priekšsēdētāja V.E. Edvarda Smiltēna tikšanās ar Slovākijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Branislav Pavlovič
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
15:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola tikšanās ar Turcijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Şule Öztunç
15:00  Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Jāņa Reira tikšanās ar Igaunijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Eerik Marmei