Baltijas Asambleja

Baltijas Asambleja (BA) ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija.

Latviju BA pārstāv 14 parlamenta ievēlēti Saeimas deputāti.

BA izveidota 1991. gada 8. novembrī. Tā ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kas ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā tiek risināti BA dienaskārtības aktuālie pārrobežu jautājumi. Prezidentūra BA rotācijas kārtībā mainās; tā ir saskaņota ar valstu prezidentūrām Baltijas Ministru padomē.  

Katras dalībvalsts parlaments darbam BA deleģē 12 līdz 16 parlamenta locekļus. Delegācijas sastāvu apstiprina, pamatojoties uz principu, kas prasa proporcionālu politisko pārstāvību delegācijā.

BA darbu vada tās Prezidijs. BA delegāciju locekļi darbojas piecās pastāvīgajās komitejās:

 • Ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komiteja;
 • Izglītības, zinātnes un kultūras komiteja;
 • Veselības, labklājības un ģimenes lietu komiteja;
 • Dabas resursu un vides komiteja;
 • Drošības un aizsardzības komiteja.

Komiteju prioritātes nākamajam gadam izvirza BA sesijas laikā, un tās saskaņo ar Baltijas Ministru padomi. Noteiktās prioritātes ir cieši saistītas ar aktualitātēm Baltijas valstīs. BA cieši sadarbojas ar Baltijas valstu nacionālo parlamentu pastāvīgajām komisijām.

BA Prezidijs un katra komiteja, balstoties uz izvirzītajām prioritātēm, gada griezumā skata ļoti daudz dažādu jautājumu, tostarp rūpīgi seko līdzi, kā valdības pilda BA pieņemtos lēmumus.

Baltijas Asamblejas darbs ir vainagojies ar rezultātiem, kas dod konkrētus ieguvumus visu triju valstu iedzīvotājiem, tostarp:

 • kopīgus Baltijas valstu vakcīnu iepirkumus;
 • automātisku augstākās izglītības diplomu atzīšanu Baltijas valstīs;
 • Baltijas Kultūras fonda izveidošanu;
 • BA Balvas literatūrā laureātu darbu tulkošanu visās nacionālajās valodās.

Neatņemama BA dienaskārtības sastāvdaļa ir parlamentārā uzraudzība pār starpvalstu infrastruktūras objektu īstenošanu, piemēram:

 • dzelzceļa līnijas RailBaltica attīstību;
 • Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropas tīkliem;
 • reģionālā gāzes tirgus izveidi;
 • sadarbību atjaunojamo energoresursu jomā.

Baltijas Asamblejas balva ir triju Baltijas valstu parlamentu apbalvojums, kuru piešķir kopš 1994. gada. Balvu pasniedz par sasniegumiem literatūrā, mākslā un zinātnē.

Balvas mērķis ir:

 • demonstrēt reģiona valstu kopējās intereses savu nacionālo identitāšu un pašapziņas saglabāšanā;
 • radīt iespēju uzzināt par kaimiņvalstu sasniegumiem; Igaunijas, Latvijas un Lietuvas cilvēkiem uzturēt pastāvīgu interesi par norisēm Baltijas valstīs;
 • stiprināt sadarbību starp Baltijas valstīm tādās jomās kā literatūra, māksla un zinātne;
 • veicināt arvien lielāku interesi par intelektuālajām vērtībām un Baltijas valstu valodām;
 • paaugstināt literatūras, mākslas un zinātnes līmeni Baltijas valstīs.

Sākot ar 2011. gadu, Baltijas Asambleja sadarbībā ar Baltijas Zinātnes / tehnoloģisko parku un inovācijas centru asociāciju (BASTIC) ir iedibinājusi arī ceturto nomināciju – Baltijas inovācijas balvu, kuru piešķir Baltijas valstu inovatīvākajam uzņēmumam.

Baltijas Asamblejas medaļa ir Baltijas Asamblejas apbalvojums par Baltijas valstu vienotības stiprināšanu, sadarbības atbalstīšanu, ieguldījumu kopīgu sadarbības projektu īstenošanā, kā arī reģionālās sadarbības veicināšanu paplašinātā Eiropā.

Otrdien, 28.martā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas kopsēde
11:00  Saeimas priekšsēdētāja V.E. Edvarda Smiltēna tikšanās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu un Satversmes tiesas tiesnešiem
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēde
12:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:30  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
13:00  Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas Augstākā instruktora kursa vizīte Saeimā
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
13:30  Saeimas priekšsēdētāja V.E. Edvarda Smiltēna tikšanās ar Slovākijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Branislav Pavlovič
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
15:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola tikšanās ar Turcijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Şule Öztunç
15:00  Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Jāņa Reira tikšanās ar Igaunijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Eerik Marmei