Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 26.oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" . (Reģ. nr.1919)

(Dok. nr.6551, 6551A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


2.         2. Likumprojekts "Par Nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tiek parakstīts Kotonū 2000.gada 23.jūnijā". (Reģ. nr.1920)

(Dok. nr.6552, 6552A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa". (Reģ. nr.1921)

(Dok. nr.6553, 6553A)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai


4.         4. Likumprojekts "Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu". (Reģ. nr.1922)

(Dok. nr.6554, 6554A)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1923)

(Dok. nr.6567, 6567A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Reģ. nr.1924)

(Dok. nr.6568, 6568A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


45.         Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.1930)

(Dok. nr.6603)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
Juridiskā komisija
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


7.         Deputātam Ērikam Zundam.

(Dok. nr.6585)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


8.         1. Lēmuma projekts "Par Inas Baiko apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1041)

(Dok. nr.6581)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


9.         2. Lēmuma projekts "Par Dzintras Baltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1042)

(Dok. nr.6582)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


10.         3. Lēmuma projekts "Par Solvitas Glaudānes apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1043)

(Dok. nr.6583)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


11.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.1892)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. nr.6416,6416B)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-8)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


12.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"". (Reģ. nr.1831)

(2. lasījums)       (6 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. nr.6240,6240B)        (Balsojums: par-71, pret-7, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


13.         3. Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā". (Reģ. nr.1832)

(2. lasījums)       (17 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. nr.6241,6241B)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-11)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


14.         4. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā". (Reģ. nr.1911)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. nr.6469,6469B)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


15.         5. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" . (Reģ. nr.1664)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6550)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija


17.         7. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā". (Reģ. nr.1707)

(3. lasījums)       (9 priekšlikumi)
(Dok. nr.6563)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-2)   Likums   
Juridiskā komisija


18.         8. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1723)

(3. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. nr.6564)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-2)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


19.         9. Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā". (Reģ. nr.1818)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6565)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


20.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.1797)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6566)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


21.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1827)

(3. lasījums)       (42 priekšlikumi)
(Dok. nr.6569)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


22.         12. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.1682)

(3. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. nr.6571)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


23.         13. Likumprojekts "Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums". (Reģ. nr.1780)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6573)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


44.         Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām". (Reģ. nr.1918)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6597)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


24.         14. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā". (Reģ. nr.1651)

(3. lasījums)       (87 priekšlikumi)
(Dok. nr.6577)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


25.         15. Likums "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"". (Reģ. nr.335) (Likuma otrreizēja caurlūkošana)

(3 priekšlikumi)
(Dok. nr.6580)        (Balsojums: par-53, pret-25, atturas-7)   Likums   
Juridiskā komisija


26.         16. Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā". (Reģ. nr.1853)

(3. lasījums)       (21 priekšlikumi)
(Dok. nr.6584)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-0)   Likums   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


27.         17. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.1804)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. nr.6206, 6545)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


28.         18. Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.1910)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6467, 6547)        (Balsojums: par-47, pret-22, atturas-13)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


29.         19. Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1822)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6228, 6548)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


30.         20. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1821)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6227, 6549)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


31.         21. Likumprojekts "Tiesu iekārtas likums". (Reģ. nr.1810)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6215, 6557)        (Balsojums: par-65, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


32.         22. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1819)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6225, 6558)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


33.         23. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.1820)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6226, 6559)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


34.         24. Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.1802)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6204, 6560)        (Balsojums: par-54, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


35.         25. Likumprojekts "Maksātnespējas likums". (Reģ. nr.1817)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6223, 6561)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


36.         26. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1811)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6216, 6562)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


37.         27. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.1710)

(2. lasījums)       (14 priekšlikumi)
(Dok. nr.5890, 6570)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


38.         28. Likumprojekts "Koncesiju likums". (Reģ. nr.1601)

(2. lasījums)       (129 priekšlikumi)
(Dok. nr.5523, 6572)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


39.         29. Likumprojekts "Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses". (Reģ. nr.1896)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6445, 6575)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


47.         29. Likumprojekts "Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses". (Reģ. nr.1896)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.6445, 6575)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


40.         30. Likumprojekts "Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi". (Reģ. nr.1912)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6471, 6576)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


48.         30. Likumprojekts "Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi". (Reģ. nr.1912)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.6471, 6576)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


41.         31. Likumprojekts "Grozījumi Satversmes tiesas likumā". (Reģ. nr.1799)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6199, 6578)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


42.         32. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.1905)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6462, 6579)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


43.         Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Reģ. nr.1292)

(1. lasījums)
(Dok. nr.4480)        (Balsojums: par-3, pret-34, atturas-44)   Noraidīts   
Ministru kabinets


              Alternatīvais likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Reģ. nr.1925)

(1. lasījums) (Steidzams)
(komisija ierosina atzīt par steidzamu)

(Dok. nr.6591)

       (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


46.         Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.1930)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6603)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


16.         6. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.1808)

(3. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. nr.6555)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Sēde beigusies 11:32