Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 8.jūnija
sēdes darba kārtība (9:00)


9.00 - 9.15 - Eiropas Savienības Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāres Mariannas Fišeres Bēlas uzruna7. jūnija sēdē neizskatītie likumprojekti


13.         13. Likumprojekts "Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums". (Reģ. nr.1689)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5789, 5964)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


14.         14. Likumprojekts "Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālās Padomes likums". (Reģ. nr.1690)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5790, 5965)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


15.         15. Likumprojekts "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums". (Reģ. nr.1692)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5792, 5966)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


16.         16. Likumprojekts "Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums". (Reģ. nr.1693)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5793, 5967)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


17.         17. Likumprojekts "Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums". (Reģ. nr.1691)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5791, 5968)        (Balsojums: par-66, pret-1, atturas-2)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


18.         18. Likumprojekts "Grozījumi Valsts apbalvojumu likumā". (Reģ. nr.1697)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5804, 5980)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-8)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


19.         19. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par vides aizsardzību"". (Reģ. nr.1628)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.5626, 5986)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


22.         22. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā". (Reģ. nr.1557)

(2. lasījums)       (23 priekšlikumi)
(Dok. nr.5385, 5991)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


23.         23. Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.1665)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5757, 6005)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


24.         24. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1723)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5923, 6006)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


25.         25. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Reģ. nr.1722)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5922, 6007)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


26.         26. Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1712)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5892, 6008)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


27.         27. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1704)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5852, 6015)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Par bijušo Latvijas Padomju Sociālistikās Republikas Komunistiskās partijas biedru publiskošanas kārtību". (Reģ. nr.1749)

(Dok. nr.6016, 6016A)        (Balsojums: par-53, pret-15, atturas-20)
Deputāti Paulis Kļaviņš, Liene Liepiņa, Kārlis Šadurskis, Guntis Bērziņš, Uldis Mārtiņš Klauss
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Grozījumi "Krimināllikumā"". (Reģ. nr.1750)

(Dok. nr.6017, 6017A)        (Balsojums: par-27, pret-17, atturas-38)   Noraidīts   
Deputāti Solvita Āboltiņa, Aigars Pētersons, Ausma Ziedone-Kantāne, Artis Kampars, Dzintars Zaķis


3.         3. Likumprojekts "Grozījums Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.1751)

(Dok. nr.6027, 6027A)        (Balsojums: par-37, pret-20, atturas-30)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Imants Kalniņš, Anna Seile, Dzintars Rasnačs, Pēteris Tabūns, Juris Dobelis, Jānis Straume


4.         4. Likumprojekts "Pilsonības likums". (Reģ. nr.1752)

(Dok. nr.6020, 6020A)        (Balsojums: par-10, pret-20, atturas-51)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Dzintars Rasnačs, Anna Seile, Imants Kalniņš


5.         5. Likumprojekts "Par kompensācijām īrniekiem, kuri lietojuši dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem". (Reģ. nr.1753)

(Dok. nr.6030, 6030A)        (Balsojums: par-41, pret-19, atturas-18)
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Andrejs Aleksejevs, Vladimirs Buzajevs, Andris Tolmačovs, Nikolajs Kabanovs
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.1754)

(Dok. nr.6037, 6037A)        (Balsojums: par-69, pret-17, atturas-0)
Aizsardzības un iekšlietu komisija
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Reģ. nr.1755)

(Dok. nr.6038, 6038A)        (Balsojums: par-71, pret-17, atturas-0)
Aizsardzības un iekšlietu komisija
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā". (Reģ. nr.1756)

(Dok. nr.6039, 6039A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


33.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1757)

(Dok. nr.6040)        (Balsojums: par-49, pret-0, atturas-36)
Deputāti: Silva Bendrāte, Paulis Kļaviņš, Alberts Krūmiņš, Ainars Latkovskis, Kārlis Šadurskis
Nodots komisijām :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai


36.         Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.1759)

(Dok. nr.6056)        (Balsojums: par-45, pret-28, atturas-15)
Deputāti: Artis Kampars, Kārlis Šadurskis, Dzintars Zaķis, Aigars Pētersons, Ainars Latkovskis
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


9.         1. Deputātam Arvīdam Ulmem.

(Dok. nr.6018)   Atsaukts   


10.         2. Deputātam Ērikam Jēkabsonam.

(Dok. nr.6041)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   


II. Likumprojektu izskatīšana


38.         Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.1733)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6059)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


40.         Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1718)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5918, 6066)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


41.         Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā". (Reģ. nr.1717)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5917, 6065)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


11.         1. Likumprojekts "Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā". (Reģ. nr.1727)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu) (Steidzams)
(Dok. nr.5930, 5930B)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


12.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1735)

(2. lasījums)       (13 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. nr.5961, 5961B)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-6)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


13.         3. Likumprojekts "Par likuma "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušu". (Reģ. nr.1492)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6009)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


14.         4. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.1526) (Iekļauts likumprojekts ar Reģ. nr.1612)

(3. lasījums)       (14 priekšlikumi)
(Dok. nr.6010)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


15.         5. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.1443)

(3. lasījums)       (8 priekšlikumi)
(Dok. nr.6013)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-7)   Likums   
Juridiskā komisija


16.         6. Likumprojekts "Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums". (Reģ. nr.1488)

(3. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. nr.6014)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


17.         7. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.1427)

(3. lasījums)       (20 priekšlikumi)
(Dok. nr.6034)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Likums   
Sociālo un darba lietu komisija


18.         8. Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā". (Reģ. nr.1457) (Likuma otrreizēja caurlūkošana)

(6 priekšlikumi)
(Dok. nr.6036)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


19.         9. Likumprojekts "Par Protokolu līgumam starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās". (Reģ. nr.1520)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5298, 6033)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


20.         10. Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā". (Reģ. nr.1721)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5921, 6003)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


21.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.1634)

(2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. nr.5655, 6012)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


22.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu"". (Reģ. nr.1546)

(2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. nr.5352, 6021)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


23.         13. Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā". (Reģ. nr.1713)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5893, 6022)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


24.         14. Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā". (Reģ. nr.1714)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5894, 6023)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


25.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"". (Reģ. nr.1711)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5891, 6024)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


26.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu"". (Reģ. nr.1645)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.5693, 6025)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


27.         17. Likumprojekts "Tiesnešu izdienas pensiju likums". (Reģ. nr.1449)

(2. lasījums)       (8 priekšlikumi)
(Dok. nr.5056, 6026)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


28.         18. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1635)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5660, 6028, 6028A, 6028B)        (Balsojums: par-71, pret-18, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


29.         19. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.1652)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5723, 6029)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


30.         20. Likumprojekts "Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā". (Reģ. nr.1618)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5580, 6032)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


31.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1536)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5314, 6035)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


III. Lēmuma projekta izskatīšana


32.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Aleksandra Bartaševiča saukšanai pie administratīvās atbildības".. (Lēm. proj. reģ. nr.979)

(Dok. nr.6004)         (Balsojums: par-66, pret-2, atturas-3)   Paziņojums   
Mandātu un iesniegumu komisija


34.         Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā". (Reģ. nr.1747)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6046, 6046A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


35.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"". (Reģ. nr.1742)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6047)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


42.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". (Reģ. nr.1704)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.5852, 5852B)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


39.         Lēmuma projekts "Par deputātes Lienes Liepiņas iecelšanu par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju". (Lēm. proj. reģ. nr.981)

(Dok. nr.6064)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-7)   Paziņojums   
Deputāti: Guntis Bērziņš, Kārlis Strēlis, Artis Kampars, Ina Druviete, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Arturs Krišjānis Kariņš, Jānis Reirs, Silva Bendrāte, Alberts Krūmiņš


44.         6. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.1754)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6037, 6037A)        (Balsojums: par-67, pret-12, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


45.         7. Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Reģ. nr.1755)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6038, 6038A)        (Balsojums: par-72, pret-13, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


43.         Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.1748)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6067)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija

Sēde beigusies 13:53