Darba kārtība Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 31.maija
sēdes darba kārtība (15:00)
I. Likumprojekta izskatīšanas turpinājums


1.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"". (Reģ. nr.1598)

(2. lasījums)       (28 priekšlikumi)
(Dok. nr.5506, 5871)        (Balsojums: par-43, pret-25, atturas-26)   Noraidīts   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


II. Likumprojektu izskatīšana


2.         1. Likumprojekts "Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1655)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5734, 5877)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


3.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm"". (Reģ. nr.1666)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5758, 5878)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


4.         3. Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā". (Reģ. nr.1657)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5736, 5879)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


5.         4. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.1670)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5764, 5880)        (Balsojums: par-69, pret-3, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


6.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"". (Reģ. nr.1653)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5728, 5881)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


7.         6. Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā". (Reģ. nr.1611)

(2. lasījums)       (11 priekšlikumi)
(Dok. nr.5550, 5895)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Sēdē pārtraukums līdz 1.jūnija 9:00


8.         7. Likumprojekts "Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem".
(Reģ. nr.1668)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5762, 5901)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


34.         7. Likumprojekts "Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem". (Reģ. nr.1668)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.5762, 5901)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


9.         8. Likumprojekts "Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem". (Reģ. nr.1600)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5520, 5902)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


35.         8. Likumprojekts "Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem". (Reģ. nr.1600)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.5520, 5902)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)   Likums   
Ārlietu komisija


10.         9. Likumprojekts "Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu". (Reģ. nr.1680)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5775, 5903)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


36.         9. Likumprojekts "Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu". (Reģ. nr.1680)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.5775, 5903)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


11.         10. Likumprojekts "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā". (Reģ. nr.1678)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5773, 5904)        (Balsojums: par-82, pret-4, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


12.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.1688)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5783, 5905)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


13.         12. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Andoras Firstisti". (Reģ. nr.1675)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5770, 5906)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


14.         13. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Lihtenšteinas Firstisti". (Reģ. nr.1676)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5771, 5907)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


15.         14. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Sanmarīno Republiku". (Reģ. nr.1677)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5772, 5908)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


16.         15. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Šveices Konfederāciju". (Reģ. nr.1687)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5782, 5909)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


17.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.1685)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5780, 5912)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


18.         17. Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā". (Reģ. nr.1681)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5776, 5913)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


19.         18. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.1667)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5759, 5914)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


20.         19. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"". (Reģ. nr.1529)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi)
(Dok. nr.5307, 5927)        (Balsojums: par-76, pret-2, atturas-1)   Pieņemts   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


21.         20. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1426)

(1. lasījums)
(Dok. nr.4966)        (Balsojums: par-11, pret-29, atturas-42)   Noraidīts   
Ministru kabinets


              21. Alternatīvais likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1730)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5934)

       (Balsojums: par-74, pret-7, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijaIII. Lēmumu projektu un likumprojektu izskatīšana


22.         1. Lēmuma projekts "Par pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.965)

(Dok. nr.5884)        (Balsojums: par-38, pret-40, atturas-12)   Noraidīts   
Deputāti Solvita Āboltiņa, Inguna Rībena, Uldis Mārtiņš Klauss, Dzintars Zaķis, Ainars Latkovskis, Aigars Pētersons, Silva Bendrāte, Roberts Jurķis, Sarmīte Ķikuste, Kārlis Šadurskis


23.         2. Lēmuma projekts "Par Andreja Mihaļčenko apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.970)

(Dok. nr.5954)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


24.         3. Lēmuma projekts "Par Valijas Grebežnieces iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.971)

(Dok. nr.5955)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


25.         4. Lēmuma projekts "Par Ivara Ķiploka iecelšanu par Ventspils tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.972)

(Dok. nr.5956)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-2)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


26.         5. Lēmuma projekts "Par Evikas Klēpes iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.973)

(Dok. nr.5957)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


27.         6. Lēmuma projekts "Par Dinas Rīnas iecelšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.974)

(Dok. nr.5958)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


28.         7. Lēmuma projekts "Par Vitas Saulītes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.975)

(Dok. nr.5959)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


29.         8. Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.1726)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5926)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


30.         9. Likumprojekts "Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā". (Reģ. nr.1727)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5930)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


31.         10. Lēmuma projekts "Par Daiņa Turlā iekļaušanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.976)

(Dok. nr.5972)        (Balsojums: par-47, pret-30, atturas-9)   Paziņojums   
Deputāti Dainis Turlais, Jānis Šmits, Jevgenija Stalidzāne, Ainārs Šlesers, Oskars Kastēns, Valērijs Karpuškins, Inta Feldmane, Pāvels Maksimovs, Anatolijs Mackevičs, Aina Verze


32.         11. Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"" (reģ.nr.1709). (Lēm. proj. reģ. nr.977)

(Dok. nr.5976)        (Balsojums: par-58, pret-0, atturas-0)    Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Sēde beigusies 11:02


Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 1.jūnija
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".
(Reģ. nr.1731)

(Dok. nr.5935, 5935A)        (Balsojums: par-20, pret-0, atturas-55)   Noraidīts   
Deputāti Andrejs Klementjevs, Jānis Urbanovičs, Ivans Ribakovs, Valērijs Agešins, Vitālijs Orlovs


2.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1732)

(Dok. nr.5936, 5936A)        (Balsojums: par-21, pret-6, atturas-61)   Noraidīts   
Deputāti Andrejs Klementjevs, Jānis Urbanovičs, Ivans Ribakovs, Valērijs Agešins, Vitālijs Orlovs


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.1733)

(Dok. nr.5937, 5937A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"". (Reģ. nr.1734)

(Dok. nr.5943, 5943A)        (Balsojums: par-72, pret-8, atturas-6)
Deputāti Roberts Jurķis, Solvita Āboltiņa, Linda Mūrniece, Inguna Rībena, Ina Druviete
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu". (Reģ. nr.1736)

(Dok. nr.5962, 5962A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


6.         6. Likumprojekts "Par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi mājokļa īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā". (Reģ. nr.1739)

(Dok. nr.5973, 5973A)        (Balsojums: par-27, pret-19, atturas-40)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Dzintars Rasnačs, Pēteris Tabūns, Juris Dobelis, Jānis Straume, Anna Seile, Imants Kalniņš


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1740)

(Dok. nr.5974, 5974A)        (Balsojums: par-39, pret-9, atturas-36)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Dzintars Rasnačs, Pēteris Tabūns, Juris Dobelis, Jānis Straume, Anna Seile, Imants Kalniņš


8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Reģ. nr.1741)

(Dok. nr.5975, 5975A)        (Balsojums: par-19, pret-1, atturas-60)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Dzintars Rasnačs, Pēteris Tabūns, Juris Dobelis, Jānis Straume, Anna Seile, Imants Kalniņš


9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"". (Reģ. nr.1742)

(Dok. nr.5977, 5977A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Bezvalstnieku likumā". (Reģ. nr.1743)

(Dok. nr.5978, 5978A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


11.         11. Likumprojekts "Grozījums Pilsonības likumā". (Reģ. nr.1744)

(Dok. nr.5982, 5982A)        (Balsojums: par-19, pret-61, atturas-9)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Andrejs Aleksejevs, Andris Tolmačovs, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs


12.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Reģ. nr.1745)

(Dok. nr.5983, 5983A)        (Balsojums: par-15, pret-31, atturas-34)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Andrejs Aleksejevs, Andris Tolmačovs, Vladimirs Buzajevs


13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"". (Reģ. nr.1746)

(Dok. nr.5990, 5990A)
Deputāti Dzintars Ābiķis, Kārlis Strēlis, Augusts Brigmanis, Jakovs Pliners, Valērijs Agešins, Pēteris Tabūns, Andrejs Naglis
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


14.         14. Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā". (Reģ. nr.1747)

(Dok. nr.5993, 5993A)        (Balsojums: par-53, pret-25, atturas-9)
Deputāti Inguna Rībena, Linda Mūrniece, Solvita Āboltiņa, Arturs Krišjānis Kariņš, Viesturs Šiliņš
Nodots komisijām :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


15.         15. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.1748)

(Dok. nr.5994, 5994A,B)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-2)
Deputāti Jevgenija Stalidzāne, Pāvels Maksimovs, Oskars Kastēns, Andrejs Naglis, Jānis Šmits
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


45.         Likums "Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā". (Reģ. nr.1478)

(Dok. nr.6011)
Valsts Prezidents
Nodots komisijaiII. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


48.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ainara Latkovska ievēlēšanu par balsu skaitītāju". (Lēm. proj. reģ. nr.980)

(Dok. nr.6019)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-5)   Paziņojums   
Deputāti: Guntis Bērziņš, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Silva Bendrāte, Ina Druviete, Artis Kampars, Viesturs Šiliņš, Pēteris Ontužāns, Liene Liepiņa, Paulis Kļaviņš


16.         Lēmuma projekts "Par Saeimas pārstāvja apstiprināšanu Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā". (Lēm. proj. reģ. nr.978)

(Dok. nr.5981)        (Balsojums: par-39, pret-42, atturas-0)   Nav ievēlēts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


39.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1735)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6002)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-25)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Sēde beigusies 14:59!


17.         1. Likumprojekts "Apcietinājumā turēšanas kārtības likums".
(Reģ. nr.1669) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.288)

(2. lasījums)       (42 priekšlikumi)
(Dok. nr.5763, 5984)
Aizsardzības un iekšlietu komisija


18.         2. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā". (Reģ. nr.1686) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.340)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.5781, 5989)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


19.         3. Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā". (Reģ. nr.1440)

(3. lasījums)       (17 priekšlikumi)
(Dok. nr.5960)
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


20.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"". (Reģ. nr.335) (Likuma otrreizēja caurlūkošana)

(8 priekšlikumi)
(Dok. nr.5969)
Juridiskā komisija


21.         5. Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.1570)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.5979)
Aizsardzības un iekšlietu komisija


22.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"". (Reģ. nr.1610)

(3. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. nr.5985)
Sociālo un darba lietu komisija


23.         7. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.1660)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5738, 5947)
Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija


24.         8. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" . (Reģ. nr.1664)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5756, 5948)
Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija


25.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"". (Reģ. nr.1700)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5812, 5950)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


26.         10. Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.1656)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5735, 5952)
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


27.         11. Likumprojekts "Vēlētāju apvienību finansēšanas likums". (Reģ. nr.1654)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5733, 5953)
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


28.         12. Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā". (Reģ. nr.1671)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5765, 5963, 5963A)
Juridiskā komisija


29.         13. Likumprojekts "Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums". (Reģ. nr.1689)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5789, 5964)
Juridiskā komisija


30.         14. Likumprojekts "Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālās Padomes likums". (Reģ. nr.1690)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5790, 5965)
Juridiskā komisija


31.         15. Likumprojekts "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums". (Reģ. nr.1692)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5792, 5966)
Juridiskā komisija


32.         16. Likumprojekts "Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums". (Reģ. nr.1693)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5793, 5967)
Juridiskā komisija


33.         17. Likumprojekts "Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums". (Reģ. nr.1691)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5791, 5968)
Juridiskā komisija


34.         18. Likumprojekts "Grozījumi Valsts apbalvojumu likumā". (Reģ. nr.1697)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5804, 5980)
Juridiskā komisija


35.         19. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par vides aizsardzību"". (Reģ. nr.1628)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.5626, 5986)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


36.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"". (Reģ. nr.1673)

(2. lasījums)       (14 priekšlikumi)
(Dok. nr.5767, 5987)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


37.         21. Likumprojekts "Eksporta kredītu garantēšanas likums". (Reģ. nr.1631)

(2. lasījums)       (36 priekšlikumi)
(Dok. nr.5648, 5988A)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


38.         22. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā". (Reģ. nr.1557)

(2. lasījums)       (23 priekšlikumi)
(Dok. nr.5385, 5991)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


40.         Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.1665)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6005)
Aizsardzības un iekšlietu komisija


41.         Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1723)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6006)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


42.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Reģ. nr.1722)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6007)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


43.         Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1712)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6008)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


44.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1704)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6015)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija