Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 25.maija
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā". (Reģ. nr.1707)

(Dok. nr.5874, 5874A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1709)

(Dok. nr.5889, 5889A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.1710)

(Dok. nr.5890, 5890A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"". (Reģ. nr.1711)

(Dok. nr.5891, 5891A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1712)

(Dok. nr.5892, 5892A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā". (Reģ. nr.1713)

(Dok. nr.5893, 5893A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā". (Reģ. nr.1714)

(Dok. nr.5894, 5894A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Repatriācijas un izceļošanas likums". (Reģ. nr.1715)

(Dok. nr.5897, 5897A)        (Balsojums: par-12, pret-21, atturas-53)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Dzintars Rasnačs, Pēteris Tabūns, Anna Seile, Imants Kalniņš


9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1716)

(Dok. nr.5915, 5915A)        (Balsojums: par-53, pret-0, atturas-36)
Deputāti Dzintars Rasnačs, Māris Grīnblats, Pēteris Tabūns, Anna Seile, Juris Dobelis, Jānis Straume, Imants Kalniņš
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā". (Reģ. nr.1717)

(Dok. nr.5917, 5917A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1718)

(Dok. nr.5918, 5918A)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


12.         12. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"". (Reģ. nr.1719)

(Dok. nr.5919, 5919A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


13.         13. Likumprojekts "Civilās aizsardzības likums". (Reģ. nr.1720)

(Dok. nr.5920, 5920A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


14.         14. Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā". (Reģ. nr.1721)

(Dok. nr.5921, 5921A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


15.         15. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Reģ. nr.1722)

(Dok. nr.5922, 5922A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


16.         16. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1723)

(Dok. nr.5923, 5923A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-5)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


17.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1724)

(Dok. nr.5924, 5924A)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-6)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


18.         18. Likumprojekts "Grozījums Civillikumā". (Reģ. nr.1725)

(Dok. nr.5925, 5925A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


19.         19. Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.1726)

(Dok. nr.5926, 5926A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
Juridiskā komisija
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


20.         20. Likumprojekts "Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā". (Reģ. nr.1727)

(Dok. nr.5930, 5930A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


21.         21. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"". (Reģ. nr.1728)

(Dok. nr.5931, 5931A)        (Balsojums: par-19, pret-53, atturas-8)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Vladimirs Buzajevs, Andrejs Aleksejevs, Andris Tolmačovs, Nikolajs Kabanovs, Juris Sokolovskis


22.         22. Likumprojekts "Par Eiropas Padomes 1997.gada 6.novembra Konvenciju par pilsonību". (Reģ. nr.1729)

(Dok. nr.5932, 5932A)        (Balsojums: par-21, pret-60, atturas-6)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Vladimirs Buzajevs, Andrejs Aleksejevs, Andris Tolmačovs, Nikolajs Kabanovs, Juris Sokolovskis


64.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1735)

(Dok. nr.5961)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


65.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". (Reģ. nr.1737)

(Dok. nr.5970)        (Balsojums: par-59, pret-3, atturas-6)
Deputāti: Artis Kampars, Linda Mūrniece, Guntis Bērziņš, Ainars Latkovskis, Kārlis Šadurskis
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


66.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums"". (Reģ. nr.1738)

(Dok. nr.5971)        (Balsojums: par-60, pret-11, atturas-1)
Deputāti: Artis Kampars, Linda Mūrniece, Guntis Bērziņš, Ainars Latkovskis, Kārlis Šadurskis
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


23.         1. Deputātam Mārim Gulbim.

(Dok. nr.5938)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   


24.         2. Deputātam Dzintaram Rasnačam.

(Dok. nr.5939)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   


25.         3. Deputātam Vjačeslavam Stepaņenko.

(Dok. nr.5940)        (Balsojums: par-72, pret-2, atturas-0)   Pieņemts   


II. Likumprojektu izskatīšana


26.         1. Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". (Reģ. nr.1637)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. nr.5678, 5678B)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Likums   
Sociālo un darba lietu komisija


27.         2. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Reģ. nr.1396)

(3. lasījums)       (12 priekšlikumi)
(Dok. nr.5896)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-6)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


28.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.1464)

(3. lasījums)       (19 priekšlikumi)
(Dok. nr.5898)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


29.         4. Likumprojekts "Likums par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā". (Reģ. nr.1478)

(3. lasījums)       (26 priekšlikumi)
(Dok. nr.5899)        (Balsojums: par-59, pret-19, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


30.         5. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.1460)

(3. lasījums)       (13 priekšlikumi)
(Dok. nr.5900)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


31.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību"". (Reģ. nr.1569)

(3. lasījums)
(Dok. nr.5911)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


32.         7. Likumprojekts "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā". (Reģ. nr.1447)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.5928)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)   Likums   
Sociālo un darba lietu komisija


33.         8. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Reģ. nr.1471)

(3. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. nr.5929)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Likums   
Sociālo un darba lietu komisija


34.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1479)

(3. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. nr.5933)        (Balsojums: par-61, pret-18, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


35.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Austrijas Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.1586)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5479, 5910)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


Sēde beigusies 15:02!


36.         11. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"".
(Reģ. nr.1598)

(2. lasījums)       (28 priekšlikumi)
(Dok. nr.5506, 5871)
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


37.         12. Likumprojekts "Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1655)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5734, 5877)
Sociālo un darba lietu komisija


38.         13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm"". (Reģ. nr.1666)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5758, 5878)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


39.         14. Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā". (Reģ. nr.1657)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5736, 5879)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


40.         15. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.1670)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5764, 5880)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


41.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"". (Reģ. nr.1653)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5728, 5881)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


42.         17. Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā". (Reģ. nr.1611)

(2. lasījums)       (11 priekšlikumi)
(Dok. nr.5550, 5895)
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


43.         18. Likumprojekts "Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem". (Reģ. nr.1668)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5762, 5901)
Ārlietu komisija


44.         19. Likumprojekts "Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem". (Reģ. nr.1600)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5520, 5902)
Ārlietu komisija


45.         20. Likumprojekts "Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu". (Reģ. nr.1680)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5775, 5903)
Ārlietu komisija


46.         21. Likumprojekts "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā". (Reģ. nr.1678)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5773, 5904)
Ārlietu komisija


47.         22. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.1688)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5783, 5905)
Ārlietu komisija


48.         23. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Andoras Firstisti". (Reģ. nr.1675)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5770, 5906)
Ārlietu komisija


49.         24. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Lihtenšteinas Firstisti". (Reģ. nr.1676)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5771, 5907)
Ārlietu komisija


50.         25. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalist i, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Sanmarīno Republiku". (Reģ. nr.1677)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5772, 5908)
Ārlietu komisija


51.         26. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Šveices Konfederāciju". (Reģ. nr.1687)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5782, 5909)
Ārlietu komisija


52.         27. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.1685)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5780, 5912)
Aizsardzības un iekšlietu komisija


53.         28. Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā". (Reģ. nr.1681)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5776, 5913)
Aizsardzības un iekšlietu komisija


54.         29. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.1667)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5759, 5914)
Aizsardzības un iekšlietu komisija


55.         30. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"". (Reģ. nr.1529)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi)
(Dok. nr.5307, 5927)
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


56.         31. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1426)

(1. lasījums)
(Dok. nr.4966)
Ministru kabinets


              32. Alternatīvais likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1730)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5934)

       
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijaIII. Lēmuma projekta izskatīšana


57.         Lēmuma projekts "Par pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.965)

(Dok. nr.5884)
Deputāti Solvita Āboltiņa, Inguna Rībena, Uldis Mārtiņš Klauss, Dzintars Zaķis, Ainars Latkovskis, Aigars Pētersons, Silva Bendrāte, Roberts Jurķis, Sarmīte Ķikuste, Kārlis Šadurskis


58.         Lēmuma projekts "Par Andreja Mihaiļčenko apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.970)

(Dok. nr.5954)
Juridiskā komisija


59.         Lēmuma projekts "Par Valijas Grebežnieces iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.971)

(Dok. nr.5955)
Juridiskā komisija


60.         Lēmuma projekts "Par Ivara Ķiploka iecelšanu par Ventspils tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.972)

(Dok. nr.5956)
Juridiskā komisija


61.         Lēmuma projekts "Par Evikas Klēpes iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.973)

(Dok. nr.5957)
Juridiskā komisija


62.         Lēmuma projekts "Par Dinas Rīnas iecelšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.974)

(Dok. nr.5958)
Juridiskā komisija


63.         Lēmuma projekts "Par Vitas Saulītes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.975)

(Dok. nr.5959)
Juridiskā komisija


68.         19. Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.1726)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5926, 5926A)
Juridiskā komisija


69.         20. Likumprojekts "Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā". (Reģ. nr.1727)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5930, 5930A)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


67.         Lēmuma projekts "Par Daiņa Turlā iekļaušanu EDSO Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.976)

(Dok. nr.5972)
Deputāti: Dainis Turlais, Jānis Šmits, Jevgenija Stalidzāne, Ainārs Šlesers, Oskars Kastēns, Valērijs Karpuškins, Inta Feldmane, Pāvels Maksimovs, Anatolijs Mackevičs, Aina Verze


70.         Lēmuma projekts Nodot likumprojektu ''Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā'' Izglītības,kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija (Lēm. proj. reģ. nr.977)

(Dok. nr.5976)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija