Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 8.aprīļa
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)1.         Lēmuma projekts "Par uzticības izteikšanu aizsardzības ministram, ekonomikas ministram, izglītības un zinātnes ministram, satiksmes ministram, tieslietu ministram, īpašu uzdevumu ministram elektroniskās pārvaldes lietās un īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās". (Lēm. proj. reģ. nr.932)

(Dok. nr.5751)        (Balsojums: par-46, pret-34, atturas-10)   Paziņojums   

Sēde beigusies 11:17