Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 23.marta
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


43.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"". (Lēm. proj. reģ. nr.922)

(Dok. nr.5638)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


1.         1. Likumprojekts "Par Afganistānas kara darbības veterānu sociālo aizsardzību". (Reģ. nr.1616)

(Dok. nr.5573, 5573A)        (Balsojums: par-17, pret-15, atturas-43)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs


2.         2. Likumprojekts "Grozījums Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā". (Reģ. nr.1617)

(Dok. nr.5578, 5578A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā". (Reģ. nr.1618)

(Dok. nr.5580, 5580A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


4.         4. Likumprojekts "Jaunatnes likums". (Reģ. nr.1619)

(Dok. nr.5581, 5581A)        (Balsojums: par-62, pret-3, atturas-5)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā), Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai


5.         5. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.1620)

(Dok. nr.5590, 5590A)        (Balsojums: par-20, pret-53, atturas-10)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1621)

(Dok. nr.5591, 5591A)        (Balsojums: par-12, pret-43, atturas-18)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1622)

(Dok. nr.5592, 5592A)        (Balsojums: par-19, pret-18, atturas-43)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs


8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.1623)

(Dok. nr.5599, 5599A)        (Balsojums: par-27, pret-0, atturas-57)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Anna Seile, Pēteris Tabūns, Dzintars Rasnačs, Imants Kalniņš, Juris Dobelis


9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1624)

(Dok. nr.5600, 5600A)        (Balsojums: par-48, pret-5, atturas-15)
Deputāti Inese Šlesere, Pēteris Simsons, Inta Feldmane, Pāvels Maksimovs, Jevgenija Stalidzāne, Andrejs Naglis
Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Juridiskā komisijai (atbildīgā)


10.         10. Likumprojekts "Par Mihaila Jefremenko atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.1625)

(Dok. nr.5601, 5601A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)
Pilsonības likuma izpildes komisija
Nodots komisijai :    Pilsonības likuma izpildes komisijai (atbildīgā)


47.         10. Likumprojekts "Par Mihaila Jefremenko atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.1625)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5601, 5601A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Pilsonības likuma izpildes komisija


11.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1626)

(Dok. nr.5609, 5609A)        (Balsojums: par-19, pret-19, atturas-45)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs


12.         12. Likumprojekts "Tiesu ekspertīzes likums". (Reģ. nr.1627)

(Dok. nr.5621, 5621A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


44.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā"". (Reģ. nr.1629)

(Dok. nr.5639)
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


2. Par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu


13.         "Deklarācija par nacistiskā režīma noziegumu attaisnošanas, nacistu pusē karojošo personu slavināšanas un nacisma atdzimšanas mēģinājumu nepieļaujamību". (Lēm. proj. un piepr. reģ. nr.916)

(Dok. nr.5547)        (Balsojums: par-20, pret-59, atturas-0)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Vladimirs Buzajevs, Andrejs Aleksejevs, Andris Tolmačovs, Nikolajs Kabanovs, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Igors Solovjovs, Andrejs Klementjevs, Aleksandrs Bartaševičs


3. Par atvaļinājuma piešķiršanu


14.         Deputātei Ingrīdai Ūdrei.

(Dok. nr.5627)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


15.         1. Lēmuma projekts "Par Lailas Fogeles iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.919)

(Dok. nr.5604)        (Balsojums: par-71, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


16.         2. Lēmuma projekts "Par Sandras Grozas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.920)

(Dok. nr.5605)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


17.         3. Lēmuma projekts "Par Ivetas Kniplokas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.921)

(Dok. nr.5606)        (Balsojums: par-66, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


46.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Tiesnešu izdienas pensiju likums"" (Lēm. proj. reģ. nr.925)

(Dok. nr.5651)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


19.         2. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā". (Reģ. nr.1162)

(3. lasījums)       (10 priekšlikumi)
(Dok. nr.5595)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


20.         3. Likumprojekts "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā". (Reģ. nr.1513)

(3. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. nr.5596)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-10)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


21.         4. Likumprojekts "Par Konvenciju par piespiedu darbu". (Reģ. nr.1498)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5220, 5614)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


22.         5. Likumprojekts "Par Konvenciju par minimālo vecumu". (Reģ. nr.1499)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5221, 5615)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


23.         6. Likumprojekts "Par Konvenciju par bērnu darba ļaunākajām formām". (Reģ. nr.1497)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5219, 5616)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


24.         7. Likumprojekts "Par Konvenciju par maternitātes aizsardzību". (Reģ. nr.1496)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5218, 5617)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


25.         8. Likumprojekts "Par Konvencijas par bērnu minimālo vecumu denonsēšanu". (Reģ. nr.1493)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5215, 5618)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


26.         9. Likumprojekts "Par Konvencijas par bērnu minimālā vecuma noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kurinātājus vai kā ogļu padevējus, denonsēšanu". (Reģ. nr.1494)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5216, 5619)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


27.         10. Likumprojekts "Par Konvencijas par minimālā vecuma noteikšanu bērniem, tos pielaižot darbā uz jūras, denonsēšanu". (Reģ. nr.1495)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5217, 5620)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


28.         11. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1571)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5425, 5584)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


29.         12. Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā". (Reģ. nr.1440)

(2. lasījums)       (25 priekšlikumi)
(Dok. nr.5008, 5587)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


30.         13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"". (Reģ. nr.1528)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. nr.5306, 5588A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


31.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.1524)

(2. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. nr.5302, 5589)        (Balsojums: par-59, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


32.         15. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā". (Reģ. nr.1525)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.5303, 5593)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


33.         16. Likumprojekts "Obligāto eksemplāru likums". (Reģ. nr.1297)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. nr.4489, 5594)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


34.         17. Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā". (Reģ. nr.1457)

(2. lasījums)       (35 priekšlikumi)
(Dok. nr.5102, 5597)        (Balsojums: par-58, pret-23, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


35.         18. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Reģ. nr.1471)

(2. lasījums)       (16 priekšlikumi)
(Dok. nr.5165, 5602)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


36.         19. Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā". (Reģ. nr.1506)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi)
(Dok. nr.5240, 5607)        (Balsojums: par-68, pret-3, atturas-6)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


37.         20. Likumprojekts "Likums par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā". (Reģ. nr.1478)

(2. lasījums)       (21 priekšlikumi)
(Dok. nr.5192, 5608)        (Balsojums: par-63, pret-17, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


38.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.1545) [Kā priekšlikumi iekļauts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (Reģ.nr. 1594).]

(2. lasījums)       (25 priekšlikumi)
(Dok. nr.5347, 5610)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


39.         22. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Reģ. nr.1396)

(2. lasījums)       (36 priekšlikumi)
(Dok. nr.4813, 5611)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


40.         23. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi"". (Reģ. nr.1585)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5476, 5612)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


41.         24. Likumprojekts "Par 1973.gada 2.novembra Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada Protokolu, 1997.gada 26.septembra Protokolu (konvencijas MARPOL 73/78 VI pielikums)". (Reģ. nr.1593)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5500, 5613)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


IV. Lēmuma projekta izskatīšana


42.         Lēmuma projekts "Par ziemas sesijas slēgšanu un pavasara sesijas sākšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.918)

(Dok. nr.5598)        (Balsojums: par-12, pret-6, atturas-55)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Aleksandrs Kiršteins, Dzintars Rasnačs, Anna Seile, Imants Kalniņš, Ināra Ostrovska, Māris Gulbis


45.         Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā". (Reģ. nr.1548)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5357, 5640A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


48.         Ministru prezidentam A.Kalvītim "Par likuma pārkāpumiem grantu shēmas"Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai" sagatavošanā un finansējuma sadalē" (Lēm. proj. un piepr. reģ. nr.926)

(Dok. nr.5652)
Nodots komisijai


Sēde beigusies 12:49