Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 5.janvāra
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)1.         Lēmuma projekts "Par uzticības izteikšanu aizsardzības ministram". (Lēm. proj. reģ. nr.882)

(Dok. nr.5201)        (Balsojums: par-64, pret-18, atturas-0)      


2.         Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā". (Reģ. nr.1481)

(1. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.5195, 5195A, 5202)        (Balsojums: par-65, pret-7, atturas-6)
Juridiskā komisija
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


Sēde beigusies 9:23