Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 17. novembra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi

1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

37.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi Farmācijas likumā"" (Reģ.nr.963). (Lēm. proj. reģ. nr.856)
                        (Dok. nr.4991)        (Balsojums: par-74, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija
1.         1. Likumprojekts "Grozījums Farmācijas likumā". (Reģ. nr.1424)
                        (Dok. nr.4964, 4964A)        (Balsojums: par-23, pret-8, atturas-50)
                         Deputāti Aleksandrs Bartaševičs, Ivans Ribakovs, Aleksejs Vidavskis, Jānis Urbanovičs, Boriss Cilevičs
                         Noraidīts
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par bāriņtiesām un pagasttiesām''". (Reģ. nr.1425)
                        (Dok. nr.4965, 4965A)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Juridiskā komisijai (atbildīgā)
3.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā ''Par nodokļiem un nodevām'' ". (Reģ. nr.1426)
                        (Dok. nr.4966, 4966A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
4.         4. Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā ". (Reģ. nr.1427)
                        (Dok. nr.4967, 4967A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1428)
                        (Dok. nr.4972, 4972A)        (Balsojums: par-18, pret-8, atturas-54)
                         Deputāti Aleksandrs Bartaševičs, Ivans Ribakovs, Andrejs Klementjevs, Boriss Cilevičs, Sergejs Fjodorovs
                         Noraidīts
6.         6. Likumprojekts "Par Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu". (Reģ. nr.1429)
                        (Dok. nr.4973, 4973A)        (Balsojums: par-20, pret-64, atturas-1)
                         Deputāti Aleksandrs Bartaševičs, Ivans Ribakovs, Andrejs Klementjevs, Boriss Cilevičs, Sergejs Fjodorovs
                         Noraidīts
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"". (Reģ. nr.1430)
                        (Dok. nr.4974, 4974A)        (Balsojums: par-21, pret-55, atturas-2)
                         Deputāti Aleksandrs Bartaševičs, Ivans Ribakovs, Andrejs Klementjevs, Boriss Cilevičs, Sergejs Fjodorovs
                         Noraidīts
8.         8. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.1431)
                        (Dok. nr.4983, 4983A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai
9.         9. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". (Reģ. nr.1432)
                        (Dok. nr.4984, 4984A)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai
10.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". (Reģ. nr.1433)
                        (Dok. nr.4985, 4985A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai
11.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". (Reģ. nr.1434)
                        (Dok. nr.4986, 4986A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1435)
                        (Dok. nr.4992, 4992A)        (Balsojums: par-77, pret-2, atturas-1)
                         Deputāti Kārlis Šadurskis, Guntis Bērziņš, Roberts Jurķis, Liene Liepiņa, Alberts Krūmiņš
                         Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijai
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā". (Reģ. nr.1436)
                        (Dok. nr.4993, 4993A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti Kārlis Šadurskis, Guntis Bērziņš, Roberts Jurķis, Liene Liepiņa, Alberts Krūmiņš
                         Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijai

2. Par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu

14.         Lēmuma projekts "Par NATO Parlamentārās Asamblejas 2010.gada pavasara sesijas rīkošanu Rīgā". (Lēm. proj. reģ. nr.851)
                        (Dok. nr.4963)        (Balsojums: par-69, pret-20, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija


II. Saeimas 2005.gada 9.novembra sēdes darba kārtībā iekļautā, bet neizskatītā likumprokta izskatīšana
15.         Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.1229)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4270, 4895)        (Balsojums: par-52, pret-22, atturas-15)   Noraidīts   
                         Juridiskā komisija
                         Noraidīts


III. Likumprojektu izskatīšana
16.         1. Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā". (Reģ. nr.1360)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4982)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
17.         2. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā". (Reģ. nr.1388)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4754,4754B)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-5)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         3. Likumprojekts "Azartspēļu un izložu likums". (Reģ. nr.1419)
                         (2. lasījums)       (147 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4893, 4893B)        (Balsojums: par-48, pret-34, atturas-11)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
19.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.1389)
                         (2. lasījums)       (2 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4755,4755B)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-2)   Likums   
                         Sociālo un darba lietu komisija
20.         5. Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju". (Reģ. nr.1399)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4824, 4824B)        (Balsojums: par-58, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
21.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu"". (Reģ. nr.1412)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4852, 4852B)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
22.         7. Likumprojekts "Par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm". (Reģ. nr.1398)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4823, 4823B)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
23.         8. Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.1281)
                         (3. lasījums)       (1 priekšlikums)
                        (Dok. nr.4960)        (Balsojums: par-70, pret-1, atturas-0)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
24.         9. Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1317)
                         (3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4976)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
25.         10. Likumprojekts "Grozījumi Kultūras institūciju likumā". (Reģ. nr.1234)
                         (3. lasījums)       (8 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4979)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
26.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"". (Reģ. nr.1265)
                         (3. lasījums)       (14 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4981)        (Balsojums: par-58, pret-8, atturas-13)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
27.         12. Likumprojekts "Dzīvokļa īpašumu likums". (Reģ. nr.1235)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4286, 4956)        (Balsojums: par-63, pret-1, atturas-9)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
28.         13. Likumprojekts "Mēslošanas līdzekļu aprites likums". (Reģ. nr.1418)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4883, 4961)        (Balsojums: par-76, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
29.         14. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Reģ. nr.1408)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4843, 4962)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
30.         15. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā". [Kā priekšlikums likumprojektā iestrādāts likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā". (Reģ. nr.1416)] (Reģ. nr.1356)
                         (2. lasījums)       (12 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4687, 4975)        (Balsojums: par-70, pret-6, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
31.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"". (Reģ. nr.1288)
                         (2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4476, 4977)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
32.         17. Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā". (Reģ. nr.1313)
                         (2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4512, 4978)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
33.         18. Likumprojekts "Bāriņtiesu likums". (Reģ. nr.1409)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4849, 4987)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
34.         19. Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā ". (Reģ. nr.1411)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4851, 4988)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
35.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni"". (Reģ. nr.1410)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4850, 4989)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
36.         21. Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā". (Reģ. nr.1222)
                         (2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4226, 4990)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
38.         Likumprojekts "Publisko iepirkumu likums" (Reģ. nr.1422)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4999)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
39.         "Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim "Par emigrāciju un demogrāfisko situāciju Latvijā"". (Lēm. proj. reģ. nr.857)
                        (Dok. nr.5001)
                         Deputāti: Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Jakovs Pliners, Aleksandrs Golubovs, Igors Solovjovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs
                         Nodots komisijai :    Pieprasījumu komisijai (atbildīgā)

Sēde beigusies 14:42