Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 27. oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi

Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.1403)
                        (Dok. nr.4835, 4835A)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-5)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.1404)
                        (Dok. nr.4836, 4836A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". (Reģ. nr.1405)
                        (Dok. nr.4837, 4837A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"". (Reģ. nr.1406)
                        (Dok. nr.4838, 4838A)        (Balsojums: par-76, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Reģ. nr.1408)
                        (Dok. nr.4843, 4843A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
6.         6. Likumprojekts "Bāriņtiesu likums". (Reģ. nr.1409)
                        (Dok. nr.4849, 4849A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Juridiskā komisijai (atbildīgā)
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni"". (Reģ. nr.1410)
                        (Dok. nr.4850, 4850A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā ". (Reģ. nr.1411)
                        (Dok. nr.4851, 4851A)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
9.         9. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu"". (Reģ. nr.1412)
                        (Dok. nr.4852, 4852A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"". (Reģ. nr.1413)
                        (Dok. nr.4853, 4853A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)
37.         Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.1414)
                        (Dok. nr.4879)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-11)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
11.         1. Lēmuma projekts "Par Inas Baiko iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.828)
                        (Dok. nr.4858)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-2)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
12.         2. Lēmuma projekts "Par Valda Muižnieka iecelšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.829)
                        (Dok. nr.4859)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
13.         3. Lēmuma projekts "Par Daces Kristmanes atcelšanu no Ventspils tiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.830)
                        (Dok. nr.4860)        (Balsojums: par-75, pret-5, atturas-2)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
15.         2. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.1385)
                         (2. lasījums)       (2 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4751; 4751B)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Sociālo un darba lietu komisija
16.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.1386)
                         (2. lasījums)       (5 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4752; 4752B)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Sociālo un darba lietu komisija
17.         4. Likumprojekts "Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizsardzības likums". (Reģ. nr.1249)
                         (3. lasījums)       (16 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4861)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         5. Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1216)
                         (3. lasījums)       (13 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4862)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
19.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"". (Reģ. nr.1306)
                         (3. lasījums)       (1 priekšlikums)
                        (Dok. nr.4864)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Sociālo un darba lietu komisija
20.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sociālo drošību"". (Reģ. nr.1293)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4481, 4829)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija
21.         8. Likumprojekts "Latvijas Televīzijas ēkas būvniecības un finansēšanas kārtības likums". (Reģ. nr.1366)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4715, 4834)        (Balsojums: par-71, pret-10, atturas-2)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
22.         9. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā". (Reģ. nr.1388)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4754, 4839)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
23.         10. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.1328)
                         (2. lasījums)       (10 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4534, 4840)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         11. Likumprojekts "Grozījums Repatriācijas likumā". (Reģ. nr.1260)
                         (2. lasījums)       (4 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4371, 4841)        (Balsojums: par-67, pret-9, atturas-6)   Pieņemts   
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
25.         12. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1354)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4685, 4854)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-11)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
26.         13. Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.1384)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4738, 4855)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
27.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"". (Reģ. nr.1327)
     & nbsp;                   (2. lasījums)       (13 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4533, 4856)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
28.         15. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.1383)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4737, 4857)        (Balsojums: par-77, pret-7, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
29.         16. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.1341)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4608, 4863)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
30.         17. Likumprojekts "Heraldisko simbolu likums". (Reģ. nr.920)
                         (2. lasījums)       (31 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.2952, 4865)        (Balsojums: par-83, pret-3, atturas-1)   Pieņemts   
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
31.         18. Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Reģ. nr.1299)
                         (2. lasījums)       (19 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4496, 4866)        (Balsojums: par-57, pret-2, atturas-10)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
32.         19. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.1308)
                         (2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4506, 4867)        (Balsojums: par-69, pret-1, atturas-7)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
33.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.1314)
                         (2. lasījums)       (5 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4513, 4868)        (Balsojums: par-74, pret-1, atturas-9)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija


IV. Lēmumu projektu izskatīšana
34.         1. Lēmuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītajā operācijā Afganistānā". (Lēm. proj. reģ. nr.825)
                        (Dok. nr.4845)        (Balsojums: par-68, pret-13, atturas-4)   Pieņemts   
                         Ministru kabinets
35.         2. Lēmuma projekts "Par 2005.gada finanšu pārskata revīziju Valsts kontrolē".. (Lēm. proj. reģ. nr.831)
                        (Dok. nr.4870)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Publisko izdevumu un revīzijas komisija
44.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi Darba likumā" (Reģ.nr.1300)". (Lēm. proj. reģ. nr.837)
                        (Dok. nr.4890)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)
                         Sociālo un darba lietu komisija
36.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli". (Reģ. nr.1393)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4877)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-17)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
38.         Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.1414)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4879)        (Balsojums: par-67, pret-7, atturas-10)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
40.         Lēmuma projekts "Par deputāta Viestura Šiliņa atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.833)
                        (Dok. nr.4886)        (Balsojums: par-74, pret-6, atturas-4)
                         Deputāti: Viesturs Šiliņš, Kārlis Šadurskis, Anita Kalniņa, Roberts Jurķis, Igors Aleksandrovs, Sarmīte Ķikuste, Aigars Pētersons, Silva Bendrāte, Linda Mūrniece, Ērika Zommere
41.         Lēmuma projekts "Par deputātes Anitas Kalniņas atsaukšanu no Aizsardzības un iekšlietu komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.834)
                        (Dok. nr.4887)        (Balsojums: par-80, pret-5, atturas-0)
                         Deputāti: Anita Kalniņa, Viesturs Šiliņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Jurķis, Igors Aleksandrovs, Sarmīte Ķikuste, Aigars Pētersons, Silva Bendrāte, Linda Mūrniece, Ērika Zommere
42.         Lēmuma projekts "Par deputāta Viestura Šiliņa ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.835)
                        (Dok. nr.4888)        (Balsojums: par-79, pret-4, atturas-1)
                         Deputāti: Viesturs Šiliņš, Kārlis Šadurskis, Anita Kalniņa, Roberts Jurķis, Igors Aleksandrovs, Sarmīte Ķikuste, Aigars Pētersons, Silva Bendrāte, Linda Mūrniece, Ērika Zommere
43.         Lēmuma projekts "Par deputātes Anitas Kalniņas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.836)
                        (Dok. nr.4889)        (Balsojums: par-84, pret-3, atturas-0)
                         Deputāti: Anita Kalniņa, Viesturs Šiliņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Jurķis, Igors Aleksandrovs, Sarmīte Ķikuste, Aigars Pētersons, Silva Bendrāte, Linda Mūrniece, Ērika Zommere

Sēde beigusies 14:04