Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 26. oktobra
sēdes darba kārtība (15:00)
Saeimas 2005.gada 20.oktobra sēdes darba kārtībā iekļauto, bet neizskatīto likumprojektu, neizskatītā patstāvīgā priekšlikuma un lēmuma projekta izskatīšana

1. Neizskatītie likumprojekti

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"". (Reģ. nr.609)
                         (3. lasījums)       (7 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4790)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-3)   Likums   
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par diplomātisko pasi"". (Reģ. nr.1147)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.4818)        (Balsojums: par-74, pret-3, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
3.         3. Likumprojekts "Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm". (Reģ. nr.1309)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4507, 4819)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
4.         4. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu". (Reģ. nr.1214)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4180, 4820)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
5.         5. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu". (Reģ. nr.1206)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4160, 4821)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.1261)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4372, 4789)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
7.         7. Likumprojekts "Muzeju likums". (Reģ. nr.1212)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4174, 4798)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā". (Reģ. nr.1162)
                         (2. lasījums)       (11 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.3981, 4799)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā". (Reģ. nr.1326)
                         (2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4532, 4801)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Kultūras institūciju likumā". (Reģ. nr.1234)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4275, 4803)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"". (Reģ. nr.1265)
                         (2. lasījums)       (16 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4376, 4808)        (Balsojums: par-74, pret-5, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā". (Reģ. nr.1360)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4692, 4809)        (Balsojums: par-70, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Reģ. nr.1365)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4708, 4810, 4810A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"". (Reģ. nr.1318)
                         (2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4520, 4815)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija
15.         15. Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1317)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4519, 4822)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
16.         16. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.1335)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4553)        (Balsojums: par-10, pret-23, atturas-56)   Noraidīts   
                         Deputāti Dzintars Jaundžeikars, Inta Feldmane, Inese Šlesere, Dainis Turlais, Vjačeslavs Stepaņenko, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Oskars Kastēns, Pēteris Simsons, Jevgenija Stalidzāne
                         Noraidīts

                 17. Alternatīvais likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.1400)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4825)        (Balsojums: par-65, pret-5, atturas-20)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija

2. Neizskatītais patstāvīgais priekšlikums un lēmuma projekts

17.         1. Lēmuma projekts "Par ilgtermiņa konceptuālā dokumenta "Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā" apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.815)
                        (Dok. nr.4777)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
18.         2. Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputātes Intas Feldmanes saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.823)
                        (Dok. nr.4811)        (Balsojums: par-76, pret-2, atturas-2)   Paziņojums   
                         Mandātu un iesniegumu komisija

Sēde beigusies 16:07!!!