Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 30. augusta
ārkārtas sēdes darba kārtība (14:00)         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2005.gadam"". (Reģ. nr.1316)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4516,4516B,4522,4528)        (Balsojums: par-68, pret-20, atturas-0)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Sēde beigusies 16:57!!!