Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 30. jūnija
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi "Vispārējās izglītības likumā"". (Reģ. nr.1279)
                        (Dok. nr.4436, 4436A)        (Balsojums: par-31, pret-5, atturas-36)
                         Deputāti Ingrīda Ūdre, Andis Kāposts, Indulis Emsis, Staņislavs Šķesters, Andris Bērziņš
                         Noraidīts
2.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1280)
                        (Dok. nr.4440, 4440A)        (Balsojums: par-18, pret-8, atturas-43)
                         Deputāti Andrejs Klementjevs, Boriss Cilevičs, Aleksandrs Bartaševičs, Vitālijs Orlovs, Aleksejs Vidavskis
                         Noraidīts
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.1281)
                        (Dok. nr.4445, 4445A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

4.         Deputātam Jānim Straumem.
                        (Dok. nr.4466)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-1)


II. Likumprojektu izskatīšana
5.         1. Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā". (Reģ. nr.1160)
                         (3. lasījums)       (3 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4460)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
6.         2. Likumprojekts "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos". (Reģ. nr.649)
                         (3. lasījums)       (72 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4464, 4464A)        (Balsojums: par-67, pret-1, atturas-5)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
7.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"". (Reģ. nr.531)
                         (3. lasījums)       (14 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4465)        (Balsojums: par-63, pret-1, atturas-5)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
8.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Reģ. nr.482)
                         (3. lasījums)       (34 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4463)        (Balsojums: par-56, pret-10, atturas-5)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
9.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"". (Reģ. nr.533)
                         (3. lasījums)       (34 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4462)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-9)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
10.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.1086)
                         (3. lasījums)       (4 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4461)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         10. Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā". (Reģ. nr.1267)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4378, 4451)        (Balsojums: par-53, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
15.         11. Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā". (Reģ. nr.1266)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4377, 4452)        (Balsojums: par-58, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
16.         12. Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1262)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4373, 4453)        (Balsojums: par-57, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
17.         13. Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā". (Reģ. nr.1247)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4329, 4454)        (Balsojums: par-56, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
18.         14. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.1255)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4351, 4455)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
19.         15. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1256)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4352, 4456)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
20.         16. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1250)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4344, 4457)        (Balsojums: par-59, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
21.         17. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1246)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4328, 4458)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
22.         18. Likumprojekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums". (Reģ. nr.1226)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4263, 4459)        (Balsojums: par-57, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
11.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ. nr.1269)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4384, 4448)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Reģ. nr.1270)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4385, 4449)        (Balsojums: par-58, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         9. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1271)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4386, 4450)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


Sēde beigusies 11:18!!!