Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 22. jūnija
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas Papildprotokolu". (Reģ. nr.1275)
                        (Dok. nr.4418, 4418A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai, Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijai
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā". (Reģ. nr.1276)
                        (Dok. nr.4421, 4421A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Aizsardzības un iekšlietu komisijai
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem"". (Reģ. nr.1277)
                        (Dok. nr.4422, 4422A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)
4.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1278)
                        (Dok. nr.4423, 4423A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-2)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

27.         "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Jānim Straumem".
                        (Dok. nr.4442)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
28.         "Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Jānim Porietim".
                        (Dok. nr.4443)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)
5.         Deputātei Jevgenijai Stalidzānei.
                        (Dok. nr.4433)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)


II. Likumprojektu izskatīšana
6.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Reģ. nr.1241)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4306, 4306B)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-5)   Likums   
                         Sociālo un darba lietu komisija
7.         2. Likumprojekts "Grozījumi Valsts kontroles likumā". (Reģ. nr.1168)
                         (3. lasījums)       (5 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4414)        (Balsojums: par-61, pret-0, atturas-5)   Likums   
                         Juridiskā komisija
8.         3. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Andrejam Eglītim". (Reģ. nr.1062)
                         (3. lasījums)       (1 priekšlikums)
                        (Dok. nr.4415)        (Balsojums: par-56, pret-9, atturas-0)   Likums   
                         Juridiskā komisija
9.         4. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā". (Reģ. nr.1169)
                         (3. lasījums)       (7 priekšlikumi)
                        (Dok. nr. 4416)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Juridiskā komisija
10.         5. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām". (Reģ. nr.1158)
                         (3. lasījums)       (10 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4424)        (Balsojums: par-66, pret-5, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
11.         6. Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā". (Reģ. nr.1185)
                         (3. lasījums)       (15 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4425)        (Balsojums: par-72, pret-5, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         7. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.480)
                         (3. lasījums)       (47 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4426)        (Balsojums: par-64, pret-7, atturas-8)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"". (Reģ. nr.481)
                         (3. lasījums)       (120 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4427)        (Balsojums: par-59, pret-9, atturas-4)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"". (Reģ. nr.474)
                         (3. lasījums)       (12 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4428)        (Balsojums: par-65, pret-10, atturas-7)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
15.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"". (Reģ. nr.472)
                         (3. lasījums)       (22 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4429)        (Balsojums: par-64, pret-4, atturas-12)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
16.         11. Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā". (Kā priekšlikums iekļauts likumprojekts ar reģ.nr.1259) (Reģ. nr.1001)
                         (3. lasījums)       (143 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4430, 4430A)        (Balsojums: par-45, pret-17, atturas-7)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
17.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Kā priekšlikumi iekļauti likumprojekti ar reģ.nr. 1215, 1245) (Reģ. nr.1157)
                         (3. lasījums)       (34 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4431, 4431A)        (Balsojums: par-73, pret-5, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         13. Likumprojekts "Tiesībsarga biroja likums". (Reģ. nr.858)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2831, 4406)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
19.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām"". (Reģ. nr.1209)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4171, 4408)        (Balsojums: par-60, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
20.         15. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"". (Reģ. nr.1210)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4172, 4409)        (Balsojums: par-57, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
21.         16. Likumprojekts "Grozījums Radio un televīzijas likumā". (Reģ. nr.1191)
                         (2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4122, 4410)        (Balsojums: par-47, pret-30, atturas-0)   Pieņemts   
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
22.         17. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā". (Reģ. nr.641)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2000, 4412)        (Balsojums: par-55, pret-0, atturas-23)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.1134)
                         (2. lasījums)       (10 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.3842, 4419)        (Balsojums: par-71, pret-2, atturas-1)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
23.         18. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1258)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4367, 4413)        (Balsojums: par-60, pret-1, atturas-1)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
25.         20. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā". (Reģ. nr.804)
                         (2. lasījums)       (43 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.2606, 4434)        (Balsojums: par-57, pret-8, atturas-12)   Pieņemts   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


Sēde beigusies 12:55!!!