Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 12. maija
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Vienošanos starp Kaimanu Salām un Latvijas Republiku par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli".. (Reģ. nr.1200)
                        (Dok. nr.4145, 4145A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par Vienošanos starp Britu Virdžīnu Salu valdību un Latvijas Republikas valdību par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli". (Reģ. nr.1201)
                        (Dok. nr.4146, 4146A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.1202)
                        (Dok. nr.4147, 4147A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgumu par sakaru virsnieku privilēģijām un imunitāti". (Reģ. nr.1203)
                        (Dok. nr.4155, 4155A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Par Vienošanos starp Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju Montserratu un Latvijas Republiku par ienākumu no uzkrājumie aplikšanu ar nodokli". (Reģ. nr.1204)
                        (Dok. nr.4156, 4156A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1205)
                        (Dok. nr.4157, 4157A)        (Balsojums: par-75, pret-18, atturas-1)
                         Deputāti Jānis Šmits, Jevgenija Stalidzāne, Dzintars Jaundžeikars, Inta Feldmane, Pēteris Simsons, Anatolijs Mackevičs, Dainis Turlais, Pāvels Maksimovs, Valērijs Karpuškins, Andrejs Naglis
7.         7. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu". (Reģ. nr.1206)
                        (Dok. nr.4160, 4160A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
22.         Likumprojekts "Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai" (Reģ. nr.1208)
                        (Dok. nr.4166)        (Balsojums: par-62, pret-5, atturas-13)
                         Ministru kabinets


II. Par likuma otrreizēju caurlūkošanu
8.         Likums "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Reģ. nr.934)
                        
                        (Dok. nr.4161)
                         Valsts prezidente


III. Likumprojektu izskatīšana
9.         1. Likumprojekts "Grozījums Augu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1163)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3985)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
10.         2. Likumprojekts "Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Gērnsiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to". (Reģ. nr.1140)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3883)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
11.         3. Likumprojekts "Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Džersiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to". (Reģ. nr.1150)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3918)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
15.         7. Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā". (Reģ. nr.1185)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4091, 4149)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
16.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Zvejniecības likums"". (Reģ. nr.1178)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4050, 4150)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
17.         9. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.1142)
                         (2. lasījums)       (8 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.3903, 4151)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
18.         10. Likumprojekts "Finanšu konglomerātu likums". (Reģ. nr.1146)
                         (2. lasījums)       (18 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.3907, 4152)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
19.         11. Likumprojekts "Par skaidras naudas deklarēšanu". (Reģ. nr.1179)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4052, 4153)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
20.         12. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.1145)
                         (2. lasījums)       (21 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.3906, 4154)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
21.         13. Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā". (Reģ. nr.755)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2477, 4159)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-13)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         4. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā". (Reģ. nr.1136)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3845)        (Balsojums: par-67, pret-6, atturas-13)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         Lēmuma projekts "Par deputātes Ineses Šleseres atsaukšanu no Saeimas Eiropas lietu komisijas" (Lēm. proj. reģ. nr.727)
                        (Dok. nr.4176)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-1)
                         Deputāti: Jānis Šmits, Inta Feldmane, Pēteris Simsons, Oskars Kastēns, Dzintars Jaundžeikars, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Valērijs Karpuškins, Jevgenija Stalidzāne, Krišjānis Peters
25.         Lēmuma projekts "Par deputātes Ineses Šleseres ievēlēšanu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.728)
                        (Dok. nr.4177)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Jānis Šmits, Oskars Kastēns, Pēteris Simsons, Jevgenija Stalidzāne, Inta Feldmane, Dzintars Jaundžeikars, Valērijs Karpuškins, Vjačeslavs Stepaņenko, Krišjānis Peters, Pāvels Maksimovs
23.         Lēmuma projekts "Deklarācija par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma politikas nosodījumu" (Lēm. proj. reģ. nr.723)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4175)        (Balsojums: par-70, pret-23, atturas-1)
                         Ārlietu komisija
26.         Lēmuma projekts "Deklarācija par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma politikas nosodījumu" (Lēm. proj. reģ. nr.723)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4175)        (Balsojums: par-70, pret-23, atturas-0)
                         Ārlietu komisija

Sēde beigusies 13:10!!!